fbpx

Публикации

Подай жалба до Районна прокуратура

Напоследък все повече хора идват със запитване за изготвяне на аргументирана жалба до Районна Прокуратура.

Жалба до Районна прокуратура се подава в случаите, когато срещу Вас има извършено престъпление от общ характер.

Нашата адвокатска кантора има опит с обжалване на прокурорски постановления и може да Ви помогне с изготвяне и подаване на жалба срещу прокурорско постановление.

Жалба до Районна прокуратура

Жалба до Районна прокуратура се подава в случаите, когато срещу Вас има извършено престъпление от общ характер.

В жалбата си трябва да опишете къде, кога и какво се е случило и кой е бил извършителят на престъплението срещу Вас.

Извършителят се посочва единствено в случаите, когато сте сигурни за самоличността на лицето.

В противен случай рискувате при неустановяване на престъпление срещу Вас да бъде заведено дело за набедяване.

Престъпления от общ характер са кражби, обири, средни и тежки телесни повреди и много други по Наказателния кодекс на РБ.

ВАЖНО:  Не следва да доказвате жалбата си, тъй като в производство от общ характер доказателствата се събират от Прокуратурата по реда на НПК.Подай жалба до Районна прокуратура

След подаване на жалбата, Прокуратурата е длъжна да я разгледа в законоустановените срокове и да Ви информира за предприетите действия.

Възможно е да бъдете поканени за допълнителни разпити или да предоставите допълнителни доказателства.

В процеса на разследване Прокуратурата може да изиска и съдействие от други органи на властта, като полицията или следствените служби.

Необходимо е да се има предвид, че подаването на фалшива жалба или предоставянето на неверни данни е наказуемо по закон.

Ако бъде установено, че сте подали жалба с неверни данни с цел да набедите някого, срещу Вас може да бъде образувано наказателно производство за набедяване.

Ако имате въпроси или се нуждаете от помощ при изготвянето на жалбата, може да се обърнете към адвокатска кантора Д.Владимиров за правна помощ.

Предлагаме процесуално представителство пред прокуратурата и съда при обжалване на прокурорски постановления за отказ.

За повече информация, можете да се свържете с нас в секция “Контакти“.

Жалбата се подготвя с правни основания, въз основа на които прокурорът образува преписка или досъдебно производство.

В хода на проверката на Районна прокуратура и дознателския апарат ще бъдат установени конкретни факти и обстоятелства за случая.

Изготвяне на жалба до Районна прокуратураПодай жалба до Районна прокуратура

Кантората съдейства активно по изготвяне на жалба до Районна прокуратура за образуване на проверка.

Тази проверка следва да доведе до събиране на доказателства, установяване на факта, по предвидения в НПК ред, както и насрочването на експертизи за събиране на доказателства по досъдебно производство.

В случай, че не обосновете Вашата жалба до Районна прокуратура, рискувате при липса на доказателства за извършено престъпление срещу Вас да бъде заведено дело за набедяване.

Законът сочи, че типични престъпления от общ характер са кражба, обир, средни и тежки телесни повреди на лица. Затова се налага да призоваваме :“Подай жалба до Районна прокуратура“

В тези случаи сме готови да съдействаме, като при подаване не следва да доказваме жалбата, тъй като в производство от общ характер доказателствата се събират от Прокуратурата по реда на Наказателно процесуалния кодекс на РБ.

Обжалване постановление на Районна прокуратура

След като установи, че не са налице достатъчно доказателства по случая, прокурорът издава Постановление за отказ.

Когато след извършване на проверката наблюдаващият прокурор реши, че не са налице достатъчно данни и доказателства за извършено престъпление, той постановява отказ

Това Постановление за отказ от образуване на досъдебно производство подлежи на обжалване.

Прокурорските постановления са основната част, тъй като с тях се ръководи наказателното производство

С прокурорски Постановления наказателното производствобива образувано

По същия начин наказателното производство, бива предявено обвинение

Спостановления наказателното производство се  спира, прекратява или пък се отказва образуване на досъдебно производство.

Постановленията на Районна прокуратура засягат най-често права на жалбоподателите, пострадали от престъпление от общ характер.

С оглед на това, последните имат законово регламентирано право да подадат жалба срещу прокурорско постановление, с което не са съгласни. 

С жалбата се иска отмяна на постановлението и продължаване на проверката.

Важно е да се отбележи, че произнасянето на горестоящия прокурор, дори да не е отбелязано изрично, също подлежи на самостоятелно обжалване пред по-горестоящата прокуратура.

За допълнителна информация, моля обърнете се към адвокат на тел. 0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg