fbpx

Публикации

Право на ползване при делба

Съгласно закона основният способ, предвиден за ликвидиране на съсобствеността в делбения съдебен процес е изнасяне на публична продан.

Това се случва в хипотезата на чл. 348 ГПК, когато предмет на делбата е неподеляем имот, който не може да бъде поставен в нито един от дяловете на съделителите. Именно поради това имотът се изнася на публична продан.Право на ползване при делба 

По изключение, когато неподеляемият имот е жилище и са налице изискванията на чл. 349, ал. 1 или ал. 2 ГПК, съсобствеността може да се прекрати чрез поставянето на имота в дял на съделителя, който е предявил съответно искане и отговаря на условията.

Съгласно чл. 56 ЗС ограниченото вещно право на ползване на недвижим имот включва правото да се ползва вещта според нейното предназначение.

Това включва също така и право да се получават добивите, без тя да се променя съществено.

Ограниченото вещно право на ползване е противопоставимо на всеки, в т. ч. и на собственика на имота, който в този случай е лишен от възможността да ползва вещта. Право на ползване при делба

Запазеното право на ползване изключва и възможността на новия собственик по наследство да ползва имота съобразно правата си.

При реална делба на имота, в случай, че имотът не може да се раздели на два функционално самостоятелни отделни обекта, се изнася на публична продан по чл. 349 ГПК.

Това означава, че имотът е необходимо да разполага с отделен вход, отделна баня и тоалетна и отделна кухня, всеки от съделителите може да придобие целия имот, като заплати частите на останалите съсобственици.

В случай, че никой от съделителите не желае да придобие целия имот, последният се изнася на публична продан.

ВАЖНО: Следва да имате предвид, че учреденото право на ползване е пожизнено и се запазва дори и при продажба на имота !!