fbpx

Публикации

Защита от сексуален тормоз ?

В последните няколко години, успоредно с действия срещу жертви на домашно насилие се стига и от нуждата за защита на жертви от сексуален тормоз.

Терминът сексуално насилие се отнася до сексуален контакт или поведение, което възниква без изрично съгласие на жертвата. Някои форми на сексуално насилие включват:

  • Опит за изнасилванеЗащита от сексуален тормоз ?
  • Блудство или нежелано сексуално докосване
  • Принуждаване на жертвата да извърши сексуални действия, като орален секс или проникване в тялото на извършителя
  • Проникване в тялото на жертвата, също известно като изнасилване

Изнасилването е форма на сексуално насилие, но не всяко сексуално насилие е изнасилване.

Терминът изнасилване често се използва като правна дефиниция, за да включва специално сексуално проникване без съгласие.

В закона е изяснено конкретно какво представлява всеки един от тези термини.

По своята същност, изнасилване е криминален акт, престъпление срещу личността.

Наказателният кодекс дефинира се  като „проникване, независимо от това колко е слабо, на влагалището или ануса с каквато и да е част или обект на тялото, или орално проникване от половия орган на друго лице, без съгласието на жертвата“.

Предпоставки за сексуален тормоз

Основното, което отличава сексуалния тормоз от домашното насилие – извършен насилствен акт.

Принуждаване или принудителен сексуален акт е друга форма на сексуално насилие

В практиката това не винаги означава използване на физически натиск или физическа сила. В голям брой от случаите, извършителите могат да използват:

  1. емоционална принуда,
  2. психологическо надмощие или
  3. психологична манипулация
  4. служебно положение и надмощие

за да принудят жертвата да участва в сексуален акт без съгласието си. Някои извършители ще използват заплахи, за да принудят жертвата да се подчини.

Как да получа защита при сексуален тормоз ?

За жертвите на сексуален тормоз е от особена и първостепенна важност своевременно да потърсят защита на правата и личността си.

Съществуват различни способи за защита и превенция срещу опити за сексуален тормоз над жертвите.Защита от сексуален тормоз ?

Като начин за доброволно уреждане на отношенията, законодателството предвижда средства за принудително преустановяване на противоправно поведение.

В случай, че сексуалният тормоз се осъществява на работното място или училището/университета, можете да сезирате работодател.

Заплахата от физическо или сексуално насилие води до създаването на страх и уплах, че ще наранят жертвата или нейното семейство.

Във всички случаи, актовете на сексуално посегателство засягат неприкосновеност на личността, нейната личностната самооценка, чест и достойнство

В резултат на извършен сексуален акт или тормоз в описаните случаи се стига до физическа и психологическа непълноценност на жертвата.

Всички възможни ефекти по същество създават неравноправни условия за съществуване, от което следва безспорният извод, че всички форми на сексуален тормоз нарушават признати от закона права на потърпевшите.

Съдебна защита при сексуален тормоз ?

Всеки пострадал има право да започне съдебно производство срещу извършителя.

Делото започва с предявяване иск пред компетентния съд за обезщетение на вредите, настъпили вследствие на изнасилването като противоправното поведение.

Вредите, които жертвата на сексуален тормоз може да претърпи, са предимно неимуществени. Такива вреди са чувството на срам, унижение, страх, преживените стрес, притеснение, неудобство, пониженото самочувствие и т.н.

В съдебното производство на доказване подлежат всички факти и обстоятелства, които биха могли да имат отношение към случая. Съдът преценява фактическата и правната страна на конкретния случай и присъжда обезщетение по справедливост.

Тъжната статистика сочи, че в страната практика по дела, свързани със сексуален тормоз, не е особено богата.

Основна причина за това се дължи да погрешното схващане, че признаването за съществуването на сексуален тормоз е нещо срамно и подронващо авторитета.

Далеч по-неприятна и застрашителна е хипотезата обаче, в която подобно поведение остава ненаказано.

За допълнителна информация обърнете се към нас на тел. 0897 90 43 91 или Email office@lawyer-bulgaria.bg

Какво представлява сексуален тормоз ?

Tерминът сексуално насилие се отнася до сексуален контакт или поведение, което възниква без изрично съгласие на жертвата. Някои форми на сексуално насилие включват: Опит за изнасилване Блудство или нежелано сексуално докосване Принуждаване на жертвата да извърши сексуални действия, като орален секс или проникване в тялото на извършителя Проникване в тялото на жертвата- изнасилване

Как се установява сексуално насилие ?

Изнасилването е форма на сексуално насилие, но не всяко сексуално насилие е изнасилване. Терминът изнасилване често се използва като правна дефиниция, за да включва специално сексуално проникване без съгласие. Изнасилването е криминален акт, престъпление срещу личността, дефинира се като „проникване, независимо от това колко е слабо, на влагалището или ануса с каквато и да е част или обект на тялото, или орално проникване от половия орган на друго лице, без съгласието на жертвата“.

Може ли сексуалното насилие да е без физически акт ?

Принуждаване или принудителен сексуален акт е друга форма на сексуално насилие и не винаги се отнася до физически натиск и използване на физическа сила. Извършителите могат да използват емоционална принуда, психологическо надмощие или манипулация, за да принудят жертвата да участва в сексуален акт без съгласието си. Някои извършители ще използват заплахи, за да принудят жертвата да се подчини, като заплашват да наранят жертвата или нейното семейство или използват други тактики на заплаха.

Счита ли се за сексуално насилие, действия от роднини и познати ?

Понякога „изнасилване при среща“ се използва за означаване на изнасилване от познати. Извършителите на изнасилване са познати, с които жертвата е излязла на среща , но те също могат да бъдат съученици, съседи, близък приятел или да съчетават много роли за пострадалата жена, момиче или момче. Важно е да се запомни, че срещите преди, случаите на интимност в миналото или други действия като целувки не означават форма на съгласие за някого за продължаване на сексуалния контакт.

Как най-често се извършва сексуалното насилие ?

Сексуалното насилие чрез примамка: когато извършителят се свърже с жертвата и се опитва да спечели доверието й, като флиртува, примамва жертвата в колата си или по друг начин се опитва да принуди жертвата да влезне в ситуация, в която ще настъпи сексуално насилие. Друг начин за извършването е чрез нахлуване в дома и използване на сексуално насилие: когато непознат проникне в дома на жертвата, за да извърши нападението.