fbpx

Публикации

Как да намеря собственика на имот ?

В повечето случай при търсенето на собственик на имот, се касае за съседен недвижим имот. Повечето хора действат доста инстиктивно при търсенето на имоти, като ни питат Как да намеря собственика на имот ?

Някой остават написан телефон с блажна боя на входа на имота,с надеждата собственикът им да ги потърси.

Истината е, че дори и това рядко помага, затова ще се наложи сериозно да погледнете на този въпрос.  Има случаи в които никой не се интересува или търси собственика на недвижимият имот.

Къде можем да потърсим собственика на имот ?

Това се отнася дори и за общината, ако за този пустеещ недвижим имот, не са плащани надлежно и своевременно данъци.

как да намеря собственик на имотПовечето от търсещите не знаят къде точно да погледнат, затова ще Ви представим няколко варианти.

Имотите и имотните сделки се вписват в т.нар. Имотен регистър към Агенцията по Вписванията.

Имотният регистър е система от данни за недвижимите имоти на територията. Този Имотен регистър се състои от партидите на отделните имоти.

В партидите на отделните имоти се се вписват актове на собственост.

С тях се признава, прехвърля, изменя или прекратява правото на собственост или друго вещно право върху недвижим имот.

Важно, което всеки който търси недвижим имот следва да знае, е че в имотния регистър се включват възбрани и ипотеки на имотите.

Ако се касае за малко населено място, лесно може да се открие собственика в данъчната служба.

Въпросът е когато се касае за по-сложни казуси и вариант с дружество. Именно тук можем да Ви бъдем изключително от полза.

Ако търсите жилищен недвижим имот, не винаги изписването на адреса е достатъчно условие да намерите контакт със неговият собственик.

Справките направени в Имотният регистър също не винаги дават възможност за прецизна информация.

Често пъти чрез справка в книгата на съсобствениците и домоуправителя на етажната собственост помага.

Така е възможност да бъде открит собственика или негов близк роднина, който може да помогне.

Какво предлагаме ние ?

Как да намеря собственика на имот ?Отговорът на въпроса: „Как да намеря собственика на имот“  често пъти е доста труден.

Често пъти собствениците на пустеещи имоти или са заминали в чужбина или са починали, а техните наследници не се интересуват от наследството.

Винаги можете да се свържете с адвокат по недвижими имоти и задвижите процедура по издаване на документи, с които да придобиете недвижимия имот.

Това т.нар. придобиване става по съответният исков ред, при подготовка на искова молба за положителен установителен иск за собственост с правна квалификация чл.124 ГПК.

След като искът бъде уважен, съдебното решение замества Нотариален акт за собственост.

В условията на т.нар. е „придобивна давност“, едно лице придобива собственост, ако ползва и владее свободно и необезпокоявано фактически чужд недвижим имот.

В този случай, това лице се нарича „добросъвестен владелец“.

Този добросъвестен владелец ще придобие чуждата собственост след като е владял и ползвал фактически недвижимият имот като собствен пет години.

При положение, че е знаел кой е собственикът, като „недобросъвестен владелец“, ще може да придобие имота след владение от десет години.