fbpx

Публикации

Промяна в имената на латински

В практиката често се случва, когато в чужбина се наложи да се произнесе име, да се стигне до нужда от промяна в имената на латински език.

Причините за тази промяна са много, но най-общо възможността за изписване на имената на латиница по различен начин в официални документи е проблем.

В конкретният случай се говори за разминаване на имената или т.нар. „транслитерация“

Когато важни обстоятелства налагат смяна на името, като например разминаване между имената на осиновения и осиновителя и това създава пречки при доказване връзката на осиновяването.

Преценката е на съда, той е компетентният орган, който да се произнесе дали конкретните обстоятелства са “важни” и налагат промяна на името.

Според практиката на Върховния съд трябва да се преценява  за всеки конкретен случай като се изхожда от неговата специфика.

Тези обстоятелства трябва да се определят като важни по смисъла на цитираната разпоредба.

Когато в различни периоди се ползват различни имена, то след навършване на пълнолетие може да избере кои от имената, с които е известно в обществото

Важни обстоятелства са налице и когато името на лицето в акта за раждане се различава от издадените впоследствие официални документи.

Определение за транслитерация Промяна в имената на латински

В Правилник за издаване на българските лични документи е посочено, че „ ….изписване на имената и месторождението на българските граждани в българските лични документи става на кирилица и на латиница чрез английска транслитерация“.

Транслитерация на българските букви с латински е процесът на заменяне на знаците от българската буквена система със знаци, базирани на латински.

Успоредно с това следващият метод по темата е транскрипция на името.

То представлява процедура за намиране на съответствие между звуковете на човешката реч и писмени символи, като се използва набор от стандартни правила.

Едни и същи думи или имена се транскрибират различно, поради  различни системи на транскрипция.

За съжаление проблемът започва при български имена в различни чуждестранни езици, които се транскрибират по различен начин.

Причини за това са много и най-честите са следните :

А/ Транслитерация на името води до осмиващо или опозоряващо звучене,

Б/ Транслитерация на името води до объркване и затруднява произнасянето, както и не е стилистично издържано

Именно поради това всеки може да прибегне към процедура по промяна на латинското изписване на името

Промяната се извършва в личните документи – лична карта, паспорт, шофьорска книжка, разрешение за пребиваване и др.

Начините за промяна са няколко – но най-сигурният начин е да се извърши след успешно проведена съдебна процедура. Съдебната практика е формирала различен ред, по който да се извършва промяната.

За допълнителна информация, моля обърнете се към нас на тел. 0897 90 43 91 или на email office@lawyer-bulgaria.bg за съвет.