fbpx

Публикации

Съвети при договори за наем

Когато наемате апартамент, обикновено се изготвя Договор, но често пъти хората се нуждаят от съвети при договори за наем

Това е документ, който описва условията за наема на имота и отговорностите на наемодателя и наемателя.

Обикновено договорите за наем са написани на правен език и съдържат много малкия шрифт, който е труден за разбиране.

Тук ще разгледаме някои от ключовите термини, които трябва да знаете, когато подписвате договор за наем, както и условията за залозите за гаранция, плащане на наема и глоби за закъснение.

Прекратяване на Договора за наем

Много договори за наем се състоят от много страници, като малкият шрифт е написан в края на документа. Този малък шрифт може да съдържа важни условия, които трябва да знаете, преди да подпишете договора за наем.

Важно е да не се бърза при подписването на документа и да се запознаете с всяка клауза внимателно. Ако имате въпроси или не разбирате нещо, трябва да се консултирате с адвокат или да попитате наемодателя.

Преди да имате право да „изгоните” наемателя първо трябва договора за наем, който сте подписали с него да се прекрати.

Вероятно към момента срока на договора не е изтекъл и договорът е действащ, щом не иска да напусне.Съвети при договори за наем

Начините и основанията за прекратяване на договора зависят от клаузите на самия договор, а прекратяването се осъществява според конкретния случай.

Обикновено в договора има клауза за едностранно прекратяване от едната или от двете страни с предизвестие.

Възможно е да има клауза и за прекратяване на договора при просрочване на плащането с определен срок.

Трябва да проверите какви са клаузите за прекратяване на договора и в зависимост от уговореното да изпратите съответното уведомление до наемателя.

След прекратяване на договора вече може да мислите за освобождаване на имота.

Ако наемателят не освободи доброволно имота, „изгонването“ му след прекратяване на договора (или след изтичане на срока) не винаги протича безпроблемно.

Често наемодателите викат полиция, надявайки се да им помогне, но полицията не може да изгони наемател, тъй като няма право да се меси в граждански правоотношения.

За дошлия на място полицай е без значение кой е собственик на имота (дори да му се предоставят документи за това),

Това е така, тъй като е възможно да са налице редица други законни основания, по силата на които НЕсобственик да има право да владее имота.

Дори твърденията, че договорът за наем е прекратен, са без значение, тъй като полицаят не е съдия, за да прецени дали това е истина или не.

Съдебна процедура при прекратяване Договора за наем

Някои от ключовите термини, които трябва да знаете, когато подписвате договор за наем, включват залог за гаранция, плащане на наема и глоби за закъснение.

Залогът за гаранция е сума пари, която трябва да се плати на наемодателя преди влизането в апартамента.

Тази сума се използва за покриване на повредите, причинени от наемателя, или за покриване на неизплатени наеми.Капаните в Договора за наем

Плащането на наема е обикновено месечно и трябва да бъде заплатено в срок.

В случай, че са уговорени глобите за закъснение, те могат да бъдат високи и трябва да се избягва закъснението в плащането на наема.

Законът предвижда т.нар. „бързо производство“ за изваждане на наемател.

Текстът предвижда ускорена процедура за опразване на наети и заети за послужване помещения.

Самото производството все пак е свързано с уведомяване на ответника и с „неволите“, които може да предизвика това уведомяване

В крайна сметка може да се окаже, че производството не е чак толкова бързо, колкото се иска на наемателя.

Това е предвидения от закона ред, който следва да се спази при липсата на доброволно опразване на имота.

Залозите за гаранция – какво да очакваме и как да ги получим обратно

Залогът за гаранция може да бъде висок и трябва да се уверите, че разбирате какво трябва да направите, за да го получите обратно.

Обикновено наемодателят ще провери апартамента, след като се направи изселването, за да се увери, че няма повреди.

Ако има повреди, те ще бъдат платени от залога за гаранция.

Ако няма повреди, залогът за гаранция трябва да бъде върнат на наемателя в рамките на определен период от време, обикновено в рамките на 30 дни след изселването.

Условия за плащане на наема и глоби за закъснение

Важно е да се запознаете с условията за плащане на наема и глобите за закъснение, за да избегнете ненужни разходи.

Обикновено наемът се плаща месечно, но може да има някои специални условия, като например плащане на наема на всеки две седмици.

Неустойките за просрочие могат да бъдат високи и трябва да се избягва закъснението в плащането на наема.

Клаузи за прекратяване и наказания

Трябва да се запознаете с клаузите за прекратяване и неустойки, за да знаете какво да очаквате, ако решите да напуснете апартамента по-рано от договорения срок.

В повечето случай Договорът за наем ще посочва период на уведомление, който трябва да бъде даден, ако желаете да напуснете апартамента по-рано.

Това може да бъде от една до три месеца. Ако не се спазва периода на уведомление, може да има неустойки за забава.

Отговорности на наемодателя и наемателя

Договорът за наем ще посочва отговорностите на наемодателя и наемателя.

Наемодателят е отговорен за поддръжката на апартамента и за плащане на ремонтите, ако те са необходими за ремонт на повредите, причинени от наемателя.

Наемателят е отговорен за поддръжката на апартамента в добро състояние и за плащане на наема в срок.

Допълнителни такси за комунални услуги, принадлежности и поддръжкаСъвети при договори за наем

В договора за наем може да има различни допълнителни такси, като такси за комунални услуги, такси за поддръжка и такси за принадлежности за апартамента.

Тези такси трябва да бъдат ясно посочени в договора за наем и да бъдат разбирани от наемателя.

Преглед и преговаряне на договора за наем

Преди да подпишете договора за наем, трябва да го прегледате и да го преговаряте, ако има неща, които не сте съгласни с тях.

Това може да включва промяна на условията за плащане на наема или изключване на някои допълнителни такси.

В случай, че не сте сигурни, какво означава дадена клауза, трябва да се консултирате с адвокат или да попитате наемодателя.

Заключение – защо е важно да разберете напълно своя договор за наем

В заключение, разбирането на договора за наем е много важно, за да избегнете ненужни разходи и проблеми.

Трябва да се запознаете с ключовите термини, като залог за гаранция, плащане на наема и глоби за закъснение, както и с клаузите за прекратяване и наказания.

В случай, че имате въпроси или не разбирате нещо, трябва да се консултирате с адвокат или да попитате наемодателя.

Винаги трябва да се консултирате с адвокат, за да преговаряте договора за наем, преди да го подпишете.

Обърнете се към нас на телефон 0897 90 43 91 или на office@lawyer-bulgaria.bg