fbpx

Публикации

Как се събират суми по фактура ?

Събирането на задължения в България е разделено в две фази.

Единият начин за бързо събиране на задължението чрез изпращане на покана.

Изпращането на писмо за събиране на задължението под формата на нотариална покана до длъжник е скъпо, именно заради таксите, които се събират от нотариуса за тази услугата.

Този ход обаче може да има по-голяма доказателствена стойност, ако се стигне впоследствие до завеждане на дело.

Какви етапи минава събиране на задължения по фактура ?Как се събират суми по фактура ?

Става дума за съдебно събиране на задължения в България. Целта на предварителната подготовка е чрез изпращане на нотариална покана да се покани забавилият се длъжник да плати.

Тук всички действия са свързани с опит за извънсъдебно уреждане на спора и събиране на вземания по фактура  без намесата на съд.

Първата фаза се изразява в извънсъдебни действия, като събирането на вземанията се извършва без намесата на съда.

Коя е втората фаза на събирането на задължения по фактура ?

Втората фаза се изразява в подготовка на документи и внасяне на иск в съдебна зала.

Най-общо тази фаза, обхваща всички легални действия по събиране на дълга.

, където съдът е пряко намесен. Като адвокатска кантора, ние можем да Ви асистираме и в двете фази.

Като допълнение можем да Ви споделим, че повечето случаи се решават още в извънсъдебната фаза., но все пак трябва да

Втората фаза се изразява в съдебни действия, където съдът е пряко намесен.

Събирането на неплатени фактури е основен проблем за развитието на малкия и средния бизнес в България.

Всеки е чувал, че междуфирмената задлъжнялост е причината за затрудненията на много фирми в различни браншове.

Тази задлъжнялост води до възникването на спор за просрочени задължения.

В случай на отказ или липса на реакция, въпросът следва да бъде отнесен до съответният Окръжен или Районен съд.

Тази дейност касае множество фирми като складове за стоки на едро, търговски магазини, рекламна агенции и транспортни фирми.

Важни реквизити за събиоране на задължението  по фактураКак се събират суми по фактура ?

Обърнете се към адвокат, който да ангажира частен/държавен съдебен изпълнител.

Много хора предпочитат сами да ангажират съдебния изпълнител, но това не е много препоръчително

В рамките на изпълнително производство има много специфики и изисква добро познание на ГПК.

Като адвокатска кантора, ние можем да асистираме при събиране задължението по фактури.

Като допълнение можем да Ви споделим, че повечето случаи рядко се решават в извънсъдебната фаза, затова се налага образуването на съдебно дело.

За допълнителни въпроси и информация, се обърнете към нас за справка на тел. 0897 90 43 91 или E-mail office@lawyer-bulgaria.bg

Колко време можем да чакаме плащане по неплатени фактури

Задължението по неплатени фактури може да се разглежда или като периодично или като еднократно задължение. Ако говорим за неплатени фактури издадени от по-големи бизнеси, пример за периодични задължения са доставката на ток, вода, газ, интернет, телефон и др. В случаите на периодични задължения, правото за събиране на задължението по неплатената фактура трябва да се упражни в три годишен срок от издаването на фактурата. Ако то не се упражни в този срок, Издателят на фактурата губи правото на съдебно събиране на задължението. Ако имаме еднократно задължение т.е. неплатената фактура е издадена за еднократно предоставяне на стока/услуга, тогава задължението по тази фактура може да бъде предявено пред съд в пет годишен срок.

Как да съберем суми по неплатена фактура ?

Първото нещо което трябва да направите е да се опитате доброволно да накарате длъжника да плати.Българското право дава възможност на бизнеса да ползва т.нар. “съдебно производство за плащане”. Някои търговски дела отнемат няколко месеца.

Какво да правите ако спечелите делото за събиране на дълга ?

След като съдебното решение влезе в сила, можете да извадите т.нар. Изпълнителен лист и да пристъпите към принудително събиране на задължението. За целта е нужна и правната помощ на специалист по изпълнителни дела.

Колко са съдебните такси по делата за просрочени задължения по фактура ?

Съдебно дело не може да тръгне, без да е платена предвидената по закон, държавна такса от 4 % . В крайна сметка, когато се завежда съдебно дело, ищецът трябва да плати държавна такса и да представи квитанция за извършване на плащането. Внасянето на държавната такса пък е условие за придвижване на исковата молба и за даване ход на делото. Държавните такси са определени в Тарифа №1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и от Министерството на правосъдието