fbpx

Публикации

Кога се отнема шофьорска книжка ?

С последните промени в закона, бе изяснено при кой нарушения се отнема шофьорската книжка.

Не е абсолютно задължение за съда да наказва шофьорите, извършили транспортно престъпление, с отнемане на шофьорска книжка.

Промените се наложиха с Тълкувателно решение на Върховния касационен съд (ВКС), постановено и влязло в сила от 17.04.2023, което е изцяло задължително за изпълнение от всички съдилища.

На практика при заплаха от отнемане на шофьорската книжка, това  означава, че извършителите на транспортни престъпления ще могат да запазват шофьорските си книжки, но ако са налице смекчаващи обстоятелства.

Най-честите случаи при които ще се налага наказание „Отнемане на шофьорска книжка“ са Управление на МПС след употреба на алкохол, наркотици, упойващи вещества и др.

За какво се отнема шофьорска книжка Кога се отнема шофьорска книжка ?

Шофьорската книжка може да бъде отнета по съдебен или административен ред, както и с разпореждане на прокурор по реда на чл. 69а от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК).

Мярката по НПК се налага, когато шофьорът е привлечен като обвиняем за причинена смърт или телесна повреда при ПТП

Тази мярка се налага спрямо водач на МПС, когато се съпротивлява срещу орган на властта, изпълняващ задължения по опазване на обществения ред.

Кога се прилагат смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства ?

Според българското законодателство смекчаващите и отегчаващи обстоятелства са обстоятелства извън състава на престъплението

Те обуславят налагането на по-леко или съответно по-тежко наказание.

Смекчаващите и отегчаващи обстоятелства са свързани с личността на дееца, но така и със самото престъпление.

Такива могат да бъдат липсата или наличие на предходни нарушения на Закона за движението по пътищата (ЗДвП)

Най-често се касае за извършването на престъплението, както и данните за личността на обвиняемия.

В закона няма изискване за конкретен брой смекчаващи обстоятелства. Смекчаващо обстоятелство може да бъде и само едно, стига неговият характер да е такъв, че да е в основата на извършването на деянието.

Нови правила при отнемане на шофьорска книжка

Целта на готвените промени е по-лесното налагане на санкции на нарушителите на правилата за движение.

Целта на новите правила е намаляване на възможностите наказанията да се избегнат заради изтичане на давност.

Въвежда се по-висока глоба при отказ на водач да му бъде направен тест за алкохол и наркотици

За това нарушение се предвижда наказание : „Лишаване от право да управлява превозно средство 3 години и глоба до 3000 лева“

Шофьорска книжка ще бъде отнемана и в случай не неплатена застраховка „Гражданска отговорност“.

Съставеният фиш следва да се обжалва в 14-дневен срок от неговото връчване. Това обжалване се случва пред Районния съд, в района на който е извършено нарушението.

При неправилно паркиране фишът ще може да се издаде и в отсъствие на нарушителя.  След промените шофьорите няма да са длъжни да носят контролния талон.

Фишовете, освен, че ще се съставят на място, може да се изпращат на нарушителите с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез служители и длъжностни лица.

За допълнителна информация, моля обърнете се към нас на тел. 0897 90 43 91 или Email: office@lawyer-bulgaria.bg