fbpx

Публикации

Риск при сделки с недвижими имоти

Съдебната практика от последните няколко години сочи рязко увеличаване случаите и риск при сделки с недвижими имоти

В случай, че планирате ли да закупите имот е нужно да се консултирате с адвокат при рискове по сделки с недвижим имот. 

Не ставайте жертва на примамливи оферти и не се озовавайте в съдебна битка. Като адвокат по недвижими имоти мога да ви кажа, че е изключително важно да знаете за какво да внимавате при покупка на имот.

Уверете се, че сте придобили правото на собственост и сведете до минимум възможността за искове на трети лица срещу вас. Не позволявайте мечтаният от вас имот да се превърне в кошмар. Свържете се с нас още днес за експертен правен съвет.

Повечето клиенти се обръщат към нас като адвокат по недвижими имоти и имотни дела, едва след като е възникнал някакъв проблем.Рискове при сделки недвижими имоти

Голяма част от тях питат за отделните имуществени отношения и рискове при покупка на недвиужими имоти при схеми на строителните фирми.

В пазара на недвижими имоти съществуват множество т.нар.“промоционални оферти, лизингови схеми, бонуси и „гаранции”

Тези схеми подмамват по доверчивите клиенти чрез изгоден  банков кредит.

Като адвокат по недвижими имоти съм виждал твърде много клиенти, които стават жертва на примамливи оферти, без да са извършили надлежна проверка.

Избягвайте риска от съдебни спорове и си осигурете придобиване на правото на собственост върху новия си имот, като се консултирате с мен преди да направите покупка.

Нека работим заедно, за да сведем до минимум възможността за искове от трети страни срещу вас.ю

Свържете се с мен още днес, за да си осигурите спокойствие.

За съжаление – рязкото сваляне на цената с повече от 10-20 % би следвало да доведе до ясен сигнал, че продавачът бърза да се оттърве от имота.

Другият вариант е този недвижим имот има сериозен проблем, чието решаване е доста скъпо начинание в бъдеще.

Какъв  риска при прехвърляне недвижим имот??Рискове при сделки недвижими имоти

Примери за рискове при закупуването на новоизградени недвижими имоти са достатъчно :

Различни ситуации, довели до съдебно отстраняване на купувачите чрез т.нар. „Евикция“ – съдебно отстранение.

Внезапна появата на законен наследник,невписан в актуалното Удостоверението за наследници;

Единият съпруг продава имота без съпругата си, защото бракът е сключен извън страната и не е регистриран в България.

При завършването на обекта, строителната фирма е продала нейн собствен недвижим имот , а съседния недвижим имот, на обезщетен съсобственик.

Тези случай се наблюдават когато отделните апартаменти, предвидени за обезщетение, попаднат в общите таблици за площообразуване на сградата.

Не се подлъгвайте по примамливи оферти, без да знаете за какво да внимавате!

Като адвокат по недвижими имоти съм виждал как клиенти стават страни по съдебни дела и губят закупения имот поради претенции на трети лица.

Не позволявайте това да се случи с вас! Уверете се, че сте придобили правото на собственост и сведете до минимум възможността за бъдещи искове срещу вас.

Свържете се с мен още днес, за да си осигурите гладък процес на закупуване на имот.

Това дава предостатъчно време и възможности на недобросъвестни собственици да продадат имота на друг. Друга възможност е да го ипотекират, преди да е излязло самото вписване по първата сделка.

Ето затова, има още една причина сделките да се изповядват на реална цена. Като адвокати по недвижими имоти осъзнаваме, че това са само част от сламките, за които давещи се строителни фирми се хващат в капана.

Като опитни адвокати по недвижими имоти, съветваме нашите клиенти да внимават с капаните на капарото по Предварителните договор

Когато се взима жилище директно от строителя или с ипотека, рисковете трябва да бъдат внимателно преценени от опитен и добър адвокат по имотни дела.

Нашите клиенти, разбират и осъзнават, че без нашият правен съвет повечето строители прилагат множество трикове и капани.

Рискове при сделки недвижими имотиТе предлагат различни „изгодни варианти“ за разплащане  при договарянето на покупката на имот, ново строителство.

Ние като адвокати по имотни дела съветваме намаляването на първоначално внасяната сума за сключването на предварителен договор.

Едната от тях е свързана най-вече с изискванията за гаранции от страна на чуждестранните инвеститори.

Друга често предлагана схема, която ние като опитни адвокати по имотни дела срещаме е т. нар. продажба с обратно изкупуване.

Именно тук е нашата задача и роля да преценим възможностите и рисковете за клиента.

Този въпрос повечето наши  клиенти не си задават.

Не позволявайте на вълнението от покупката на мечтания имот да ви предпази от потенциалните правни капани.

В „На какво да обърнем внимание при покупка на имот“ нашият екип от опитни юристи в областта на недвижимите имоти може да ви преведе през целия процес и да ви помогне да избегнете всякакви правни затруднения.

Ние разбираме, че никой купувач не иска да бъде въвлечен в съдебно дело или да му се налага да се бори за своя имот.

Позволете ни да ви помогнем да придобиете имота си със спокойствие. Свържете се с нас,  за консултация на телефон 0897 90-43 91, e-mail : info@lawyer-bulgaria.bg

Какво трябва да знаем, когато купуваме недвижим имот?

Договорът за покупко-продажба на недвижим имот е двустранен, възмезден договор, с който продавачът прехвърля на купувача собствеността на недвижим имот, а купувачът плаща цена за имота. Договорите за прехвърляне на собственост или за учредяване на други вещни права върху недвижими имоти трябва да бъдат извършени с нотариален акт. Сделка за покупко-продажба на недвижим имот, която не е сключена в предвидената от закона форма (нотариален акт) е нищожна.

Какви са задълженията на страните по сделката ?

Задължението на продавача е да предаде имота и да получи продажната цена, а задължението на купувача е да плати продажната цена и да получи имота. Купувачът е длъжен да заплати продажната цена и получи ключовете на имота.

Как се сключват сделките за недвижими имоти ?

На пазара за недвижими имоти се е наложила практика, страните да сключват предварителен договор, с който уговарят условията за бъдещото изповядване на сделката пред нотариус.При покупка на недвижим имот много хора се обръщат за помощ към посредници – агенции за недвижими имоти, без да търсят съвети на адвокат по недвижими имоти.Обичайно агенциите за недвижими имоти предлагат на клиентите си типови предварителни договори. Имайки предвид важността на предварителния договор, е препоръчително той да бъде съставен или поне проверен от адвокат, специализиран в областта на недвижимите имоти. Това до голяма степен ще намали рисковете от сключване на неизгоден договор.

Какво трябва да знаем за предварителния договор

Предварителният договор за покупко-продажба на недвижим имот трябва да бъде сключен в писмена форма. Целта на предварителния договор е да подготви сключването на окончателния. Той трябва да включва всички съществени условия на окончателния договор, т.е. следва да са включени клаузите, които точно индивидуализират прехвърляемия недвижим имот, цената, страните, сроковете за сключване на окончателен договор под формата на нотариален акт и другите съществени условия. Обичайно страните се договарят част от продажната цена да бъде платена при сключване на предварителния договор. Предварителният договор гарантира всяка една от страните по него.

Какви са особености те на Предварителния Договор ?

С подписването му страните се задължават в бъдеще да подпишат окончателен договор пред нотариус, под формата на нотариален акт, но при всички, упоменати в предварителния договор условия. Всяка една от страните по предварителния договор може да предяви иск за обявяването му за окончателен, в случай че е изпълнила задълженията си по предварителния договор. В този случай окончателният договор се счита за сключен от постановяване на съдебното решение. Компетентен е съдът по местонахождение на имота.