fbpx

Публикации

Защо стоп-капарото крие рискове ?

В последните няколко години актуално стана искане на стоп-капаро за покупка на недвижим имот.

За съжаление въпросът не е уреден легално в законодателството.

Липсата на правна регламентация дава възможност на многобройните агенции за недвижими имоти безконтролно да принуждават купувачи за неприемливи условия

В крайна сметка тези купувачи не винаги разполагат с необходимите познания и опит, но въпреки това сключват подобни съглашения.

Купувачите, притиснати от жилищна нужда сключват всякакви договори, предложени от брокерски агенции, без да разбират или да ги възприемат адекватно.

Голяма част от купувачите са плашени, че „…още много кандидати чакат и плащат веднага за един и същи имот.“

В тази ситуация, те изпадат в крайно неблагоприятно положение.

Много купувачи харчат своите спестявания за стоп капаро, без в гаранция че ще придобият желания имот.

Определение за стоп капаро Защо стоп-капарото крие рискове ?

Терминът „стоп капаро” или друг подобен термин като „разписка за депозит”, „договор за стопиране на предлагане”, „договор за гаранция с купувач”.

Този вид договори НЕ Е УРЕДЕН В законодателството, а се урежда само от договорка между страните.

Повече от десет години Договорът за депозит и Договор за стоп капаро, намира приложение в договорната практика при сделки с недвижими имоти.

В съдебната практика не е налице информация дали се прилага в други държави

В България Договорът за стоп – капаро се наложи по време на засилено търсене на недвижими имоти.

Привидно смисълът на този Договор за стоп-капаро е  да се плати определена сума пари от Купувач, за да не може имотът повече да се предлага на др. купувачи.

При стоп капарото продавачът на имота поема задължението пред купувач да не го предлага на трети лица

Съгласно договорка ограничението важи за определен договорен период от време срещу заплащането от страна на купувача на скромна парична сума.

Изключение от стандартния Договор за стоп капаро

В практиката често се срещат Договори под формата на „разписка” за платена сума.

В практика най-често са Договори с участието на Купувача и агенция за недвижими имоти.

Договорът се сключва между купувач и агенция за недвижими имотиЗащо стоп-капарото крие рискове ?

Купувачът плаща в брой или по банков път на агенцията определена сума като гаранция за закупуването на недвижимия имот

В този случай говорим за сключен между тях „договор за обслужване на купувач.

Счита се, че агенцията е изпълнила задължението си, ако продавачът приеме и изпълни всички условия, поставени от купувача до определена дата

В случай, че купувачът не сключи предварителен договор при предложени и приети от продавача условия, губи стоп капарото, дадено на агенцията.

Именно в това е уловката за купувачите, при което явно е че този договор не защитава техния интерес.

В този случай агенцията за недвижими имоти не поема никакво задължение за спиране предлагането на имота.

Затова трудно може да се гарантира, че няма да бъде сключен междувременно Предварителен договор за продажба с друг купувач.

договорът за стоп капаро с купувач има за цел да обвърже само едната страна за сключване на Предварителен договор

Този Предварителен договор ще задължи купувача да сключи неизгоден окончателния договор за покупко-продажба на имота.

В случай на нужда от подаване на молба за тълкуване, моля обърнете се към нас на 0897 90 43 91 или на mail: office@lawyer-bulgaria.bg

Кога се налага да се остави Стоп-капаро ?

Стоп капаро или депозит се оставя при сключването на т.нар. депозитното споразумение. То се сключва между продавач и кандидат-купувач, за да уреди техните пред договорни отношения и условията за сключване на предварителен договор за покупко-продажба.

Какви рискове крие оставянето на стоп-капаро ?

когато се капарира имот се подписва договор/споразумение между Вас, като купувач и продавач/инвеститор или негов представител. След като се оставят пари се подписва договор трябва да се гарантират правата и задълженията и на двете страни и те да са равнопоставени. Когато оставяте пари за стоп-капаро, на първо място мислете не как да не изпуснете „незаменимия“ имот, а как да си опазите парите

За какво следва да внимава купувача при стоп-капаро ?

Всеки купувач трябва много добре да предвидите сроковете, в които да можете да осигурите сумата за предварителен договор, при положение, че продавачът е изпълнил своите задължения. Препоръчваме преди предварителен договор да се запознаете с цялата налична документацията на имота, за да се уверите, че купувате имот без бъдещи усложнения и проблеми по собствеността.

Кой носи риска при стоп - капарото ?

При отказ на продавача да сключи предварителен договор, след оставено стоп капаро не съществува правен механизъм последният да бъде санкциониран, като оставеното капаро се връща своевременно в пълен размер на кандидат-купувача. Обратно, ако купувачът се откаже неоснователно от сключване на предварителен договор, той губи депозита.

Какво се записва в договора за стоп капаро ?

Свободата на договаряне, в практиката е утвърдено минимално задължително съдържание на Договора за стоп капаро Това споразумение, което да изяснява някои основни въпроси в отношенията между страните. Такива са предлаганата цена на имота, срокът, през който трябва да се подпише предварителен договор, за чия сметка ще бъдат разходите по сделката, размерът на депозита и вече споменатите условия за неговото освобождаване, както и какви документи трябва да се представят при подписване на предварителния договор.