fbpx

Публикации

Продажба на паркомясто

Все по-често ни питат за правния статут при продажба на паркомясто.

В последните години не е изненада сериозния недостиг на места за паркиране.

Все повече се открояват и тенденциите за задълбочаване на този проблем, не само поради липсата на паркоместа.

От друга страна поради липсата на конкретна законова уредба относно тяхното придобиване. Затова следва да посочим, че внимателно следва да се подходи към въпроса

Най-вече поради факта, че повечето паркоместа не са самостоятелен обект на собственост.Продажба на паркомясто

Законът не допуска паркоместата да се нанасят в кадастрална карта като самостоятелен обект, което автоматично ги лишава от това да бъда обект на прехвърлителна сделка.

Разбира се от това правило има и изключения.

Върху всяко паркомясто може да се учреди вещно право на ползване но то е непрехвърлимо и ненаследимо и се прекратява със смъртта на титуляра.

Най-общо съществената разлика е ценова – паркомястото може да бъде закупено на много по-ниска цена

В този случай причината за това е факта, че за паркомясто не е отреден самостоятелен статут.

Съответно собственикът на паркомясто не разполага с права за ограничаване на достъп с каквито разполагат собствениците на самостоятелни обекти.

Най-общо паркоместата разположени в общо помещение под сградата могат да бъдат разделени на различни категории.

Паркоместа в общ паркинг, който е самостоятелен обектПродажба на паркомясто

Ако желаем да придобием паркомясто, това трябва да е описано като идеална част от паркинг,

Става дума за придобиване на съсобственост върху идеални части, съответстваща на площта на желаното паркомясто

В нотариалния акт освен прехвърлянето на идеалната част от паркомястото следва да бъде уговорена и точната локация на конкретното място за паркиране

В случая се касае за паркомясто, описано по площ и съседи от три страни, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата.

Това паркомясто в този вариант не е самостоятелен обект и не може да бъде обект на сделка.

Паркоместа в общ паркинг, обща част от сградата

Този вид паркомясто се регулира се в режим на етажна собственост.

Не са самостоятелен обект и не могат да бъдат обект на сделка

Собствеността върху тях не може да се придобие в идеална част, тъй като по закон общите части не могат да бъдат обект на прехвърлителна сделка

В конкретния случай разпределението на подобен тип паркоместа се прави от собствениците на сградата на Общо събрание.

Места за паркиране с принадлежност към обекти в сградата

Купувайки апартамент в сградата вие получавате и паркомясто към вашия имот

В този случай подобно на придобиването на мазе или таван с купуването на апартамент

Неприятната новина е, че сделки с тях могат да се осъществяват единствено в комплект със самостоятелните обекти към който принадлежат.

Самостоятелни гаражни клетки

В редки случай е възможно наличието на отделни гаражи

Касае се за самостоятелни гаражни клетки, със статут на гараж, разположени в голям общ подземен гараж

Най-често те са предназначени за ползващи общи маневрени части от сградата.

Тези самостоятелни гаражни клетки подлежат на прехвърляне и сделки.

Откритите паркоместаПродажба на паркомясто

Тук най-често говорим за разчертани участъци върху терена прилежащ към жилищната сграда

Този вид , такова паркомясто не може да се купи

Възможно да се закупи идеална част от поземления имот, в която идеална част от имота желаното паркомясто. е включено.

Разпределението на този тип паркоместа става с решение на Общото събрание на собствениците

В конкретния случай е необходимо то да е постигнато с гласовете на повече от 50 процента от собствениците на терена, прилжежащ към сградата.

Изискването е при разпределението да бъде спазван норматива за минималната задължително озеленена дворна площ.

Кантората ви съветва преди да подпишете предварителен договор внимателно след консултация с адвокат.

Целта е да се запознаете с документацията за да отговорите на въпроса може ли желаното паркомясто да се обект на прехвърлителна сделка.

За допълнителна информация, моля обърнете се към нас на тел. 0890 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg