fbpx

Публикации

Продажба на имот на изплащане

При този вид сделка собствеността и рискът преминават върху купувача, купил имот на изплащане от момента на продажба на имот на изплащане.

При сключване на сделката задължение на купувача за плащане на цената е отложено изцяло или отчасти Продажба на имот на изплащане

Страните по сделката подписват Нотариален акт за покупко-продажба на имота.Продажба на имот на изплащане

Внимавайте със стоп-капарото

В сделки при покупка на недвижими имот на изплащане се е наложила практиката за събиране на т.нар. „стоп-капаро“.

Порочна е практиката по ангажиране на купувачите срещу малка сума.

Масово разпространена практика в последните години е искането за дребни суми 1000-2000 лв. в брой

Тези суми се искат под претекст да се увери купувачът, че имотът няма да се предлага на други кандидати.

Истината е, че този вид гаранция и ангажимент е изключително порочно и НЕ препоръчваме плащането на тази сума

Ако вече сте го направили, то желателно е това да е по банков път, а не в брой срещу разписка на хвърчащ лист.

В случай, че плащате в брой – изискайте касов бон.

Не забравяйте да уговорите връщане на капарото в двоен размер, в случай на нарушение на поетия ангажимент от страна на брокера или инвеститора.

Покупката на недвижим имот на изплащане е сделка с недвижим имот, в която задължението на купувача за изплащане на цената е разсрочено във времето, след като е прехвърлена собствеността.Продажба на имот на изплащане

Дължимата цена за изплащане на имота се записва като изрично задължение за купувача в Нотариалният акт.

При продажбата на „бъдещ“ имот е точно обратното – купувачът кредитира продавача-строител с авансовите си вноски.

Много внимателно купувачът при покупката на недвижим имот на изплащане следва да изготви предварителният договор.

Пазарната практика е строителят да изисква пълно плащане на цената при нотариална сделка

Сравнителна рядкост е обвързване на изплащане на част от остатъка от цената на имота след получаване на т.нар. Разрешение за ползване на сградата.

В тези случаи строителят може да гарантира вземането си за останалата част от цената чрез вписване на законна ипотека.

За въпроси и допълнителна консултация, моля обърнете се телефон + 359 897 90 43 91 или на mail  office@lawyer-bulgaria.bg