fbpx

Публикации

Продажбата на съсобствен имот

Българският законодателят е предвидил различни видове решения на проблема за продажбата на съсобствен имот.

Продажбата на дял от съсобствен имот е възможна, като различните възможности могат да се степенуват от по-изгодни и безболезнени до по-нежелани варианти.

Проблемът с този вид собственост е, че всеки от притежателите на съответния дял може да се разпорежда със собствеността си

Въпреки това, че съсобствениците, не могат да се разпореждат с целия имот, има решения и на този въпрос.

В съсобствен имот например не може да се получи право на строеж, на надстрояване и пристрояване без съгласието на всички съсобственици.

Законът в чл. 33 ЗС сочи, че ако искате да продадете идеални части и и имате купувач, с когото сте се договорили за покупко-продажбата, сте длъжни първо да предложите дела си на съсобственик.

Каква е процедурата при продажба на съсобствен имот Продажбата на съсобствен имот

Всеки съсобственик може да продеда своя дял на трето външно лице, при същите условия, за които би го продал на друг съсобственик/съсобственици.

Можете да предложите дела си за продажба и само на един от съсобствениците

Съсобствеността трудно мжое да продадете на трето външно лице.

За целта следва да разполагате с доказателство, че те се отказват от тази възможност.

Когато се стигне до изкупуване на имота от друг съсобственик, пренебрегнат при първоначалното предлагане на имотния дял, се налага съдействие от адвокат.

Ощетеният купувач често пъти бива отстранен от сделката по съдебен път.

Купувачът ше осъди продавача да му върне цялата сума и съответните неустойки, ако условията за това са предвидени по договор.

Какво се прави в този случай ?

Трик, който се използва за преодоляване на проблеми между съсобственици е, заобикаляне на закона и нуждата от декларация по чл.33 ал.1 ЗС

За съжаление има риск останалите съсобственици в бъдеще да претендират, че има нарушение на правилата

По отношение на продажбата на съсобствен имот са налице вече и Тълкувателни решения на Върховния касационен съд.

С цел избегне на рискове и препятствия, съсобственикът може да го продаде свободно и без ограничения, при спазване правилата на чл.33 ал.1 ЗС.

За тази цел законодателят е въвел възможността за делба.

Делбата на съсобствен имот може да бъде доброволна и съдебна.

Когато се стигне до изкупуване на имота от друг съсобственик, който е бил пренебрегнат при предлагане на имотен дял това води до проблем на първоначалния продавач.

Ощетеният купувач – трето лице, който бива отстранен от сделката по съдебен път

На свой ред може да съди продавача да му върне цялата сума и съответните неустойки, ако такива са предвидени по договор.

Известен трик за при продажба на съсобствен имот между съсобственици може да бъде лесно преидолян.Продажбата на съсобствен имот

За целта, който е решил да продава, първо прави символично дарение на бъдещия купувач, за да го направи съсобственик

Продажба на съосбствен дял след дарение 

Процедурата продължава след това с продажба и прехвърляне на дял от съсобствен имот.

Разбира се има риск останалите съсобственици в бъдеще да претендират, че има нарушение на правилата,

В практиката вече има тълкувателни решения на Върховния касационен съд в полза на подобни сделки.

Продажбата на дял от съсобствен имот често е повод за неприятности между съсобственици.

В такива случаи имотните разпри са чести, а спорещите страни решават, че продажбата е кауза пердута.

В случай че не успеете да стигнете до продажба, препоръчваме Ви да изберете професионален съвет от адвокат по недвижими имоти.

Именно поради това следва да се обърнете към специалист, който да Ви помогне да решите Вашия въпрос с продажбата на съсобтвен имот.

Обърнете се към нас на телефон 0897 90 43 91, email office@lawyer-bulgaria.bg

Какви проблеми при продажба на съсобствен имот ?

Когато се стигне до изкупуване на имота от друг съсобственик, който е бил пренебрегнат при първоначалното предлагане на имотния дял и сега се е възползвал от правото си, това автоматично води до проблеми на първоначалния продавач. Ощетеният купувач - трето лице, който бива отстранен от сделката по съдебен път, на свой ред може да съди продавача да му върне цялата сума и съответните неустойки, ако такива са предвидени по договор.

Как може да се раздели съсобствеността ?

Все пак, за да се избегнат всички подобни заплахи и препятствия, най-добре е собственикът да разполага със своя имот пълноценно и да знае, че във всеки един момент може да го продаде свободно и без ограничения. За тази цел законодателят е въвел възможността за делба. Делбата на съсобствен имот може да бъде доброволна и съдебна.

Какво е доброволна делба ?

Доброволната делба на съсобствен имот е за предпочитане, като по-щадящ нервите и времето вариант. Тя е препоръчителна, когато между съсобствениците все пак има относително доверие и добра комуникация. Задължителен компонент е и опитният нотариус, който да извърши сделката. Доброволната делба е възможна, когато имотът все пак позволява разделяне и когато за това има одобрен инвестиционен проект от общината. Това не е сложна процедура и всеки може да я премине без външна помощ, след като има създаден от архитект инвестиционен проект. След това сделката се изповядва пред нотариус и всеки разполага пълноценно със собствения си имот. Възможно е да има и задължение за парично погасяване с цел изравняване на дяловете от имота.

Какво е съдебна делба ?

Когато разделянето на имота е обективно невъзможно, както и постигането на разбирателство между страните, имотът се обявява за публична продан, а получената сума се разпределя между собствениците според дяловете им. Това се счита и за най-неизгодният вариант за страните, тъй като цените, на които се продават имотите при публична продажба, са по-ниски от пазарните цени. Всъщност, това е и основната причина в крайна сметка страните по спора да стигнат до някакъв вид работещо разбирателство. Колкото и лоши да са отношенията между съсобствениците, а различията им непреодолими, рано или късно всеки разбира, че във всички случаи е по-добре да се приключи със съдебна спогодба и разделителен протокол, отколкото да се стигне до публична продажба. Препоръчително е този факт да се изтъква още в самото начало на спора, за да са наясно всички страни, че само губят от конфронтацията. За съжаление има случаи, когато самият съсобствен имот не позволява разделяне по обективни причини. Дори тогава в интерес на собствениците е да поддържат добра комуникация, за да реализират пазарна покупко-продажба.