fbpx

Публикации

Проверка при сделка с недвижими имоти

Често пъти в търсене на най-изгодната оферта, клиентите пропускат задължителната проверка при сделка с недвижими имоти.

В повечето случаи покупката на едно жилище е свързана с Проверка при сделка с недвижими имоти и разходи.

Необходимо ли е обаче да се консултираме с адвокат, когато купуваме жилище?

Нашето мнение е – ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

Ангажирайте адвокат от самото начало 

След като харесват имот в интернет, клиентите се свързват се с брокер на продавача и отиват на оглед.

Но малцина от тях си дават сметка, че на практика, продавачът е този, който е наел брокера и той ще защитава именно неговите интереси.

Възниква въпросът: „Дали този брокер ще договори най-добрите за Вас условия и най-вече цена и дали ще Ви информира, ако имотът има някакъв проблем?”.

Истината е, че целта му е да сключи сделката възможно най-бързо и да получи своята комисиона.проверка при сделка с недвижими имоти.

Поради това, напълно грешно е мисленето на доста от купувачите, че брокерът на продавача ще защитава и техните интереси.

За яснота, следва да посочим, че на практика това е невъзможно

Това е така, тъй като интересите на продавач и купувач са коренно различни и винаги по-облагодетелствана е едната страна.

Точно заради това е препоръчително да се консултирате с адвокат, при проверка при сделка с недвижими имоти.

Той най-ефективно ще Ви съдейства при сключването на сделката и максимално да Ви предпази от евентуални проблеми.

Ролята на адвоката

На практика много често брокерите предлагат „пълно правно обслужване” във връзка със закупуването на жилище без да имат необходимата компетентност за това.

Те представят за подпис предварителни договори за закупуване на недвижим имот (без да е ясно от кого са изготвени), а освен това твърдят, че са проверили имота за „тежести”.

Какво казва обикновено брокерът: „Няма какво да Ви притеснява, имотът е чист, не е ипотекиран”

След като Ви представя удостоверение за вещни тежести, но всъщност това изобщо не е достатъчно.

Причината за тази мнителност е липсата на яснота по въпроса за закупуване на имот и правото на собственост на продавача.

Брокерът обаче не само не се интересува и няма подробно да изследва собствеността на продавача, но в повечето случаи той няма компетентността да го направи, защото той не е юрист.

Всъщност и брокерът, и адвокатът са специалисти, но всеки в своята област и няма как единият да замести другия.

Брокерът е търговец и той се занимава с търговската част на процеса – осъществяване на среща между продавача и купувача и успешно водене на преговорите, а адвокатът е този, който се занимава с юридическата част от сделката.

Нотариусът при проверка при сделка с недвижими имотипроверка при сделка с недвижими имоти.

Повечето хора при покупката на имот изобщо не се замислят за консултацията с адвокат, тъй като смятат, че брокерът, банката и най-вече нотариусът са тези, които ще осигурят осъществяването на сделката и ще защитят техните права и законни интереси.

Това обаче не е точно така защото нито брокерът, нито нотариусът изследват подробно собствеността на имота, а проблемите, които могат да възникнат са най-различни.

Съществен пример за такъв е ситуацията, в която продавачът не е действителен собственик на имота.

И въпреки че имотът няма никакви тежести, за което основно брокерът проверява, за Вас ще възникне един сериозен проблем, свързан с много разходи и главоболия.

Поради това повече от препоръчително е, след като сте взели решение за купуване на жилище, да се свържете с компетентен адвокат

Той ще Ви окаже пълно правно съдействие за сключване на сделката.

Всяка сделка има редица проверки, които следва да бъдат извършени.

Снабдяването единствено с „удостоверение за тежести” от съответната служба по вписванията не е достатъчно.

Важно е да имате предвид, че нотариусът, а още по-малко брокерът имат задължението да проверяват собствеността на имота подробно.

Нотариусът проверява само от „външна страна” документите, с които продавачът се легитимира като собственик – напр. нотариален акт, но нищо по-задълбочено.

Понякога обаче тези документи са фалшифицирани.

Въпреки че на пръв поглед изглеждат истински, всъщност не са – от което за Вас могат да възникнат редица проблеми.

Митове и реалности

Често срещана заблуда е, че щом една сделка е минала през нотариус, съответно щом разполагате с нотариален акт, то вече сте станали собственик и никой не може да Ви оспори правата.

Следва да Ви информираме, че това всъщност не е така. Възможно е, дори да имате нотариален акт, да не сте станали собственик на имота.

Адвокатът е този, който най-добре може да Ви съдейства, както във връзка с подробното и компетентно проучване на собствеността на имота

Негова задача е да Ви подпомогне при оформяне на всички документи във връзка с прехвърлянето на собствеността

Тук става дума за Предварителни договори, споразумения, анекси, пълномощни, нотариален акт и други.

Важно е да знаете, че предварителният договор създава редица задължения за Вас като купувач

Именно поради това не бива с лека ръка да подписвате „бланковия предварителен договор”, който брокерът Ви предоставя

За целта е нужно преди това да сте се консултирали с адвокат.

Наблюдения при проверка при сделка с недвижими имоти 

Повечето хора не се обръщат към адвокат тъй като или не са запознати с проблемите, които биха могли да възникнат при една некачествена проверка на имота, или с мисълта да спестят разхода за хонорар на адвокат.

Истината е, че спокойствието, което може да си осигурите след консултация с адвокат, заслужава определен разход.

Предвид зачестилите имотни измами в последно време и предвид инвестицията, която правите при покупката на жилище, повече от препоръчително е да се свържете с адвокат

С негова помощ ще може да проследите собствеността на въпросния имот и да Ви съдейства за изготвянето на всички необходими документи

Целта е Вашият интерес да бъде максимално защитен.

Това от своя страна може да Ви спести безброй проблеми и разходи занапред

За допълнителна информация, можете да се свържете с нас на тел. 0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg 

Необходимо ли е да се консултираме с адвокат при покупка на жилище?

Да, препоръчително е да се консултирате с адвокат, за да се защитят максимално Вашите интереси и да се избегнат евентуални проблеми.

Каква е ролята на брокера при покупка на жилище?

Брокерът е нает от продавача и защитава неговите интереси. Той организира огледи и води преговори, но не може да замести адвоката по юридическите въпроси.

Защо брокерът не може да защитава интересите на купувача?

Интересите на продавача и купувача са коренно различни, което прави невъзможно брокерът да защитава и двете страни ефективно.

Какви са рисковете при липса на консултация с адвокат?

Рисковете включват непълна проверка на собствеността на имота, евентуални фалшифицирани документи и множество потенциални правни и финансови проблеми.

Може ли брокерът да извърши правна проверка на имота?

Не, брокерите обикновено нямат необходимата юридическа компетентност за задълбочена правна проверка на имота.

Какво проверява нотариусът при сделка за покупка на имот?

Нотариусът проверява само документите, представени от продавача, но не извършва задълбочена проверка на собствеността.

Какви документи изготвя адвокатът при покупка на жилище?

Адвокатът изготвя предварителни договори, споразумения, анекси, пълномощни, нотариален акт и други необходими документи, като например - Декларации, които се изискват от Нотариуса по сделката.

Може ли нотариален акт да гарантира, че купувачът е станал собственик на имота?

Не винаги. Възможно е документи да са фалшифицирани, което може да доведе до правни проблеми, дори при наличието на нотариален акт.

Защо е важно да не подписваме предварителен договор без консултация с адвокат?

Предварителният договор създава редица задължения за купувача и е важно той да бъде проверен и одобрен от адвокат преди подписване.

Какви са ползите от консултация с адвокат при покупка на имот?

Консултацията с адвокат осигурява спокойствие, пълна проверка на собствеността, изготвяне на коректни документи и защита на Вашите интереси, което може да предотврати бъдещи проблеми и разходи.