fbpx

Публикации

Обявяване на саморъчно завещание

Често пъти при откриване на наследството се налага обяване на саморъчно завещание.

Завещанието представлява едностранен акт на завещателя в полза една на друга или в полза на трети лица.

Когато в полза на едно лице е оставено саморъчно завещание, то може да поиска след смъртта на завещателя да бъде обявено от нотариус.

Заинтересован може да иска от Рйонен съд да определи срок за представяне на завещанието.

За тези действия няма предвидена санкция при непредставяне.

Това сочи и вида на задължението, предвидено в закона като задължение с морален характер.

Обявяване на завещанието се извършва от нотариусОбявяване на саморъчно завещание

Нотариусът съставя протокол, в който описва състоянието на завещанието и отбелязва за неговото разпечатване.

Протоколът се подписва от лицето, което е представило завещанието, както и от нотариуса.

Ако завещанието е било предадено за пазене у нотариуса , той служебно кани наследниците да поискат обявяване.

Възможно в наследственото имущество, при обявяване на саморъчно завещание да има повече задължения отколкото права.

Препоръчително е наследството да бъде прието не направо, а по опис.

Това следва да бъде упражнено в 3 – месечен срок от смъртта или от момента в който наследникът е узнал, че наследството е открито.

Приемане наследство по опис ?

Същността на приемането по опис се състои в ограничената отговорност на наследника пред кредиторите на наследството.

Тази отговорност е ограничена и до заветниците – до размера на полученото наследство.

Приемането на наследството по опис, при обявяване на саморъчно завещание създава и известни задължения задължения за наследника.

Съдържанието на завещанието 

При обявяване на саморъчно завещание, същото при обхваща разпореждания, които извършва завещателят в полза на определено лице

Самото завещание при обявяването му обхваща и предмета на тези разпореждания.Обявяване на саморъчно завещание

Завещателните разпореждания могат да бъдат извършени както в полза на наследник по закон, така и на други лица

Тук става дума дори и за лица, непритежаващи това качество. Лицето, в чиято полза се завещава, трябва да бъде способно да наследява.

Изключения при откриване на завещание

Завещателното разпореждане не произвежда действие, ако лицето, в полза на което е направено, умре преди завещателя.

Наследникът по закон или по завещание има право да получи завета, който му е направен, дори и когато се откаже от наследството.

Завещанието може да съдържа както имуществени, така и неимуществени разпореждания.

Отмяна на завещанието

Завещанието може да бъде отменено изрично с ново завещание или с нотариален акт, в който завещателят изрично заявява, че отменя изцяло или отчасти предишните си разпореждания.

За допълнителна информация, свържете се с нас на тел. 0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg