fbpx

Публикации

Може ли по данъчна оценка ?

Прехвърлянето на недвижими имоти по данъчна оценка, без истината цена в Нотариалният акт е стара порочна практика у нас. Затова никой не се учудва, когато получи въпроса:  Може ли по данъчна оценка ?

Изповядването на сделка на база данъчна оценка крие сериозни рискове, които предимно засягат купувача.

Важно е да се отбележи, че при придобиване на имот съществува риск след време сделката бъде развалена.

Това може да бъде породено по различни причини като например недоволни кредитори или дължими данъци към НАП от страна на продавача.

Ако имотът е законно прехвърлен на новия си собственик, сделката подлежи на разваляне.

При ситуация, налагаща изземането на имот, вписването на данъчната оценка в нотариалния акт, вместо реалната пазарна цена, се оказва реален проблем за купувача.

Въпреки това, компенсацията се случва единствено на база сумата, вписана в нотариалния акт.

В случай, е тя е на база данъчна оценка, а не реално платената възниква проблем.

Така по-рано избегнатите такси и данъци, дължими при сключването на сделката, вместо спестени средства, в действителност нанасят огромна финансова щета върху купувача, надвишаваща спестената сума многократно.

В Европейската практика разлика в цените няма и не е възможна. Там няма да чуете въпроса може ли по данъчна оценка ?
За съжаление тази практика се развива „успешно“ у нас, макар и с тихито съгласие и „благословия“ на държавните органи. Може ли по данъчна оценка ?
Всяка сделка, изповядана на данъчна оценка спестява разходи на страните, но те не си дават сметка за рисковете.
След разваляне на сделката биха загубили много от „спестените“ пари, а съществува и реална опасност да  попаднат под наказателна отговорност.
За невярно деклариране  и попълване на невярна декларация се носи наказателна отговорност.

Може да се стигне до наказателен съд за документно престъпление или данъчна измама.

Таксите за прехвърляне при сделката, са сходни и това зависи от цена на имота или данъчната оценка.
Общо разходите по прехвърлянето може да достигат 3 – 3,5 % от цената на имота.
За да намалят част от тях, хората се договорят да впишат в нотариалния акт данъчната оценка.

Пример :  Данъчната оценка на идеалните части от правото на строеж и на обект в сграда на етап „груб строеж“ е по-ниска от оценка на завършена сграда с Акт № 16

По-висока цена по сделката води до по-високи разноски за данъци и такси по сключването и които традиционно се поемат от купувача.

Какви са рисковете при сделка с недвижим имот ? 

Всеки купувач е добре да премисли дали за него оптимална сделка е тази, която има най-малко разноски и ще му излезе сигурна и по-евтина (наред с извършването на престъпление чрез декларирането на неверни данни)

Имуществена отговорност на продавача по сделка

Обхватът на имуществената отговорност на продавача при съдебно отстранение, която възниква по силата на закона.Може ли по данъчна оценка ?

Продавачите търсят разликата до пълния размер на продажната цена в брой.

Вписването на данъчната оценка на имот наместо действително уговорената цена може да постави в риск и продавача.

Съществува реална вероятност клиентът да покрие по банков път само цената, посочена в нотариалния акт, а впоследствие да не заплати горницата.

Поради това адвокатите съветват своите клиенти да изискват покриването ѝ предварително.

Задължението на нотариуса е да провери съдържанието и съпътстващите го подписи в нотариалния акт, като ги съпостави с оригиналните документи, изготвени от държавната администрация.

За купувачите е добре да се знае, че в тяхна защита съществува право за присъждане на обезщетение за вреди по общия ред.

Когато имате съмнения или нужда от професионална помощ, по-добре се обърнете към адвокат недвижими имоти.

При вписани повече от една ипотеки или възбрани, задължително се консултирайте с адвокат по недвижими имоти.

За допълнителна информация или въпроси, оставаме на разположение на 0897 90 43 91 или на mail office@lawyer-bulgaria.bg