fbpx

Публикации

Престъпно унищожаване, повреждане на документ

често пъти клиенти ни питат за действия срещу престъпно унищожаване повреждане на документ.

  Документните престъпления се систематизират в три основни вида, съобразно различните групи обществени отношения

В закона обект на защита по Глава 9 от НК, са именно престъпления по чл. 319 НК, свързани със съставянето или унищожаване на документи.

Документните престъпления се систематизират в три основни вида, съобразно различните групи обществени отношения

Те са обект на защита по Глава 9 НК, а именно престъпления, свързани със съставянето на документи

Тези документи от своя страна се делят на

  1. Документна поправка и лъжливо документиране,
  2. Престъпления свързани с използването на документи или такат нареченото престъпно ползване на документите и престъпления, свързани с реда за съхранение на документите или така нареченото престъпно унищожаване, увреждане или скриване на документи по чл.319 от НК.

Общото при тези групи е специфичния предмет, върху който се въздейства – документа.

При осъществяването на състава на тези престъпления не съществува фигурата на пострадалия, тъй като от тях не настъпват имуществени или неимуществени вреди за лицата, причинени пряко и непосредствено от осъществяването на състава на цитираните престъпления.

При друга част от престъпленията – по глава 2, 3, 4 от НК и т.н., при осъществяването на тези престъпления настъпват вреди, причинени пряко и непосредствено от осъществяването състава на престъплението и тук съществува фигурата на пострадал от престъплението.

Тези престъпления от своя страна се делят наПрестъпно унищожаване, повреждане на документ

А/документна поправка и лъжливо документиране,

Б/ престъпления свързани с използването на документи или тъй нареченото престъпно ползване на документите и

В/ престъпления, свързани с реда за съхранение на документите или тъй нареченото престъпно унищожаване, увреждане или скриване на документ

Общото при тези престъпления е специфичния предмет, върху който се въздейства – официален документ.

Същност на документните престъпления по НК

При осъществяването на състава на тези престъпления не съществува фигурата на пострадалия

При тях не настъпват имуществени или неимуществени вреди за лицата, причинени пряко и непосредствено от осъществяването на състава на цитираните престъпления.

 ри друга част от престъпленията когато се осъществявават настъпват вреди, причинени пряко и непосредствено от осъществяването състава на престъпление

Затова говорим,че при тях съществува фигурата на пострадал от престъплението.

Пострадал от престъплението е всяко лице, което е претърпяло пряко и непосредствено имуществени или неимуществени вреди от престъплението, това лице на което са накърнени законните права и интереси.

Процедурата по чл.243, ал.3 от НПК обезпечава интересите само на лице, което при предпоставките на чл.84 от НПК, може да стъпи като граждански ищец в наказателния процес.

За да встъпи лицето като граждански ищец в наказателния процес е необходимо реално настъпване на вредни последици за това лице, от което следва, че възможността от бъдещо настъпване на вредите не е достатъчна за валидното конституиране в посоченото процесуално качество.