fbpx

Публикации

Освобождаване от наказателна отговорност

Ангажирането на наказателната отговорност за дееца е вследствие от извършено от него престъпление, което може да се елиминира чрез освобождаване от наказателна отговорност

За да може тази наказателна отговорност да се реализира е необходимо да започне съответното разследване, откриване на досъдебно производство и съответно повдигне на обвинение на извършителя. Освобождаване от наказателна отговорност

Законодателят е предвидил различни възможности за откриване на наказателна процедура при извършено престъпление. пълнолетно лице може да бъде освободено от наказателна отговорност от съда.

Освобождаване от наказателна отговорностСъществуват много случаи в който ангажирането на  наказателната отговорност на лицата да бъде заменена с по-лека административно-наказателна отговорност.

Това означава, че дори и едно лице извършва престъпление, а му се налага наказание за извършено нарушение. За дееца тази замяна е благоприятна правна възможност особено за извършителите на т.нар. „леки престъпления“. освобождаване от наказателна отговорност

Тази процедура се нарича – освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание глоба, като правната основа на тази замяна е очертана в чл. 78а НК.

Този институт намира огромно приложение в практиката на съдилищата. Законодателят го е въвел поради възможността всеки порядъчен и неосъждан човек да извърши престъпление – транспортно произшествие, обида, клевета, лека телесна повреда, хулиганство и др.

Процедура по чл. 78а НК

Съгласно процедурата в закона на дееца, следва да бъде дадена възможност да се поправи при замяна на наказателната с административно – наказателна отговорност по чл. 78а НК, като лицето се третира, като неосъждано, т.е. чисто съдебно минало.

Но за да бъде реализиран този бонус обаче, е необходимо да са изпълнени законовите изисквания на чл. 78а НК, а именно:
извършителят на престъпление да бъде пълнолетен – навършил 18 години;
– за престъплението се предвижда наказание лишаване от свобода до три години или друго по-леко наказание, когато е умишлено, или лишаване от свобода до пет години, или друго по-леко наказание, когато е непредпазливо;
– деецът не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на този раздел;
– причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени;

Законът предвижда, освобождаване от наказателна отговорност с налагане на парична глоба, като това е допустимо за леки  престъпни деяния и наказателни престъпления, по отношение на неосъждани лица, които лица, възстановили щетите, които са причинили.

Освобождаването по чл. 78а от НК е приложимо само веднъж. Повторно освобождаване се допуска само, ако деецът е бил реалибитиран.

Освобождаването от наказателна отговорност може да стане по два начина:

– По инициатива на прокуратурата, която е установила, че законовите предпоставки за приложение на чл. 78а са налице. Искането на прокурора е до съда. Съдът единствен има правомощието да проложи чл. 78а от НК.

По инициатива на съда в случаите, когато прецени, че предпоставките са налице. В този случай освобождаването става независимо и въпреки волята на прокурора. освобождаване от наказателна отговорностосвобождаване от наказателна отговорност

ЗАМЯНА НАКАЗАНИЕ по чл. 78а НК

Особеното при освобождаването от наказателна отговорност, е че съдът е задължен да приложи чл. 78а и освободи от наказателна отговорност обвиняемия или подсъдимия, ако предпоставките са налице.

Законодателят въвежда и ограничение в приложението на института.

Освобождаване от наказателна отговорност – чл. 78а НК не може да има ако деецът е бил в пияно състояние.

Пиян шофьор не може да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложена глоба.

В заключение бихме желали да споделим, че в производството за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност с налагане на административно наказание не се допуска граждански иск и не участва частен обвинител.

Наказателният съд се произнася с определение, когато прекратява съдебното производство и връща делото на прокурора и с решение

В случай на приложение на процедурата по чл. 78а НК и налагане на административно наказание..

За повече информация, можете да се обърнете за съвет към нас на тел. + 359 897 90 43 91 или mail office@lawyer-bulgaria.bg 

Всеки Ваш конкретен въпрос, ще бъде разгледан и обсъден внимателно с оглед неговата специфика.

 Застрахователно обезщетение

С изменението на законодателството в областта на застрахователното право настъпиха сериозни промени при плащане обезщетение за смърт на пътя.

Застрахователното обезщетение при смърт е сума пари, която се изплаща на пострадалия или наследниците на застрахованото лице при неговата смърт.

В астрахователната полица е предвидено като допълнителна услуга, която може да бъде закупена от застрахователя.

Обезщетението може да бъде изплатено веднага след смъртта на застрахованото лице или след приключване на необходимите процедури.

Застрахователното обезщетение при смърт е важна мярка за финансова сигурност на пострадалия или наследниците на застрахованото лице.

Това се отнася особено в случаите, когато те са зависими от финансова помощ починалия.Застрахователно обезщетение

Застрахователните компании предлагат различни видове застраховки при смърт, като живото застрахователни полици, групови застраховки и други.

Важно е да се има предвид, че условията за получаване на застрахователното обезщетение при смърт се различават в зависимост от застрахователната компания и видът на застраховката.

Затова е важно да се запознаете добре с условията на застраховката, която сте закупили

Целта е да следвате всички процедури за уведомяване на застрахователя при смърт на застрахованото лице.

Съгласно закона наследниците на починалия могат да търсят застрахователно обезщетение при смърт, като заведат иск срещу застрахователя в граждански съд.

Уморени ли сте да се борите със застрахователя си за полагащите ви се застрахователни обезщетения?

Ние разбираме колко неприятно може да бъде, когато застрахователите отказват да платят и се опитват да изключат задълженията си, използвайки общите условия.

Не се притеснявайте, ние сме тук, за да ви помогнем!

Застрахователното обезщетение при смърт може да бъде подадено от пострадалите на застраховката или от наследниците на застрахователя.

За да подадете искане, трябва да се свържете с адвокат който да запита застрахователната компания за изплащане на обезщетение

След като го упълномощите, той ще им представи нужните документи, които потвърждават смъртта на застрахованото лице.

Обикновено важно от тези документи е смъртен акт,  което е доказателство за наследството или документ, който потвърждава пострадалите на застраховката.

След като застрахователната компания получи вашето искане, те ще извършат преценка на документите и ще ви уведомят за резултатите.

В случай, че искането е одобрено, вие или пострадалите на застраховката ще получите обезщетението.

В случай, че искането е отхвърлено, застрахователната компания ще ви уведоми за причините за това решение.

За да бъде процесът по подаване на искане за застрахователно обезщетение при смърт по-лесен, е важно да предоставите всички необходими документи и информация в срок.

Нашият екип от експерти може да Ви насочи как да заведете дело срещу застраховател и да получите обезщетението, което заслужавате.

Кога се изплаща застрахователно обезщетение ?

Доверете ни се, за да ви помогнем да се ориентирате в правните сложности и да се уверите, че ще получите обезщетението, което ви се полага.

Свържете се с нас още днес, за да научите повече за това как можем да ви помогнем в застрахователното ви дело.
Застрахователно обезщетение при смърт

Успоредно към тази претенция следва да се посочи и точни данни за банкова сметка, по която да бъде преведено определеното застрахователно обезщетение.

Завеждане на претенции по „Гражданска отговорност“ се извършва в застрахователното дружество, с което виновният водач е сключил договор.

За да получите това обезщетение, ще трябва да представите някои документи на застрахователната компания.

Преди всичко, ще имате нужда от оригинала на застрахователния полицай, за да докажете, че починалият беше застрахован.

Също така, ще трябва да предоставите документ, който потвърждава смърт на застрахованото лице

То трябва да съдържа изявление, че сте уведомен/а, че имате право да получите плащането по банковата сметка на другото лице.

При завеждане на претенцията застрахователят се да представят доказателства, които установяват основание и размер на претенцията.

ВАЖНО : Застрахователят е длъжен да се произнесе по претенцията Ви в срок до 15 работни дни от представянето на всички доказателства.

Възможно е застрахователят да изиска представянето на допълнителни доказателства.Застрахователно обезщетение

Не се допуска изискване на доказателства, с  които застрахованият не може да се снабди поради съществуващи нормативни пречки.

Застрахователят не може необосновано да забавя и удължава процедурата по уреждане на претенцията.

Омръзна ли ви застрахователите да отказват да изплащат обезщетенията, на които имате право?

Не им позволявайте повече да се измъкват!

Нашият експертен екип знае точно как да осъди застрахователя и да го накара да плати. Виждали сме всичко и познаваме триковете, които застрахователите използват, за да избегнат задълженията си.

Но също така знаем как да се борим и да спечелим.

Независимо дали става въпрос за небрежност, недобросъвестност или нарушаване на договор, ние ще ви помогнем да потърсите справедливост в окръжния съд.

Не е нужно да страдате в мълчание. Свържете се с нас днес и ни позволете да ви помогнем да получите обезщетението, което заслужавате.

За допълнителна информация, моля не се колебайте да ни потърсите за съвет или поставете директно вашият въпрос на office@lawyer-bulgaria.bg или на телефон + 359 897 90 43 91.

Всяко ваше запитване ще бъде отговорено максимално бързо и детайлно с оглед спецификата на вашият казус.

Какво представлява застрахователното обезщетение ?

Обезщетението при ПТП е сума, изплащана при претърпени болки и страдания, при имуществени вреди, разходи за лечение, лекарства рехабилитация. Право на такова обезщетение има лице, претърпяло вреди, в следствие на ПТП, с изключение на виновния водач.

От кого се изплаща застрахователното обезщетение ?

Обезщетението на пострадали в следствие на ПТП се изплаща от застрахователната компания на виновния водач. Това обезщетение се изплаща по застраховка „Гражданска отговорност“, когато има застрахователен договор или от „Гаранционен фонд“ , когато виновният водач няма застраховка „Гражданска отговорност“.

От кого се изплаща обезщетение на чужда Гражданска отговорност ?

При възникнало ПТП, причинено от чуждестранно лице, със сключена застраховка „Гражданска отговорност“ при чуждестранен застраховател; в случай на ПТП настъпило на територията на друга държава с пострадал български гражданин, обезщетение се изплаща от Национално бюро автомобилни застрахователи.

Кога се образува наказателно производство ?

Когато има причинена телесна повреда или смърт, се образува досъдебно производство. Пострадалите имат право да бъдат уведомени за правата си, да получат защита и сигурност, както за себе си, така и за своите близки, да бъдат информирани за хода на наказателното производство.

Адвокат документи покупко-продажба

Предоставяме на нашите клиенти адвокат документи покупко-продажба.

Налице са документи, които биха улеснили процеса на подготовката на сделката.

Все пак не забравяйте, че винаги можете да разчитате на нашите правни услуги и подкрепа.

Кантората разполага с добър екип от опитни адвокати. Професионалисти, които ще Ви помогнат като да подготвите Вашите документи.

Документите за прехвърляне на недвижим имот:

 1. Удостоверение за сключен граждански брак, ако продавачът–собственик на недвижимия имот е семеен. Удостоверението може да бъде предоставено лично на лицето, заявило неговото издаване.
 2. В случай че недвижимият имот не е придобит по време на брака, той не е СИО (семейна имуществена общност). Tой е изцяло собственост на единия съпруг. Имайте предвид, че ако другият съпруг е регистриран с постоянен адрес там, е необходимо попълването на декларация по смисъла на чл.26 от СК за съгласие за продажбата. Същото правило важи за недвижими имоти, които са придобити по наследство, дарение или чрез друг правен способ, които не представляват СИО.
 3. Ако за имота има учредено и вписано ограничено вещно право на ползване, за да се извърши покупко-продажба на недвижим имот, следва ползвателят да се откаже от учреденото му вещно право. Отказът се извърша с подаването на декларация за отказ от право на ползване. Декларацията се подписва пред нотариус и се вписва в Служба по вписванията. При положение, че ползвателят е починал, се представя извлечение от акт.адвокат документи покупко-продажба
 4. В случай, че за недвижимия имот е извършвана делба – съответен документ – може да бъде договор или съдебно решение. Трябва да е вписан надлежно в Агенция по вписванията.
 5. Скица на имота, когато се прехвърля земя (поземлен имот, дворно място, върху което е построен имота/апартамента).

Документът се издава от техническата служба на района към общината по местонахождение на недвижимия имот.

Валидна е 6 месеца от датата на издаването. Когато недвижимият имот е наследствен се предоставя Удостоверение за наследници.

Също и акт за смърт на наследодателя, завещание.

Ще ви трябват и следните документи:

 1. Ако собственикът на недвижимия имот е разведен, се представя съдебно решение за прекратяване на брака с развод.
 2. В специални случаи се изискват допълнителни документи, проследяващи историята на недвижимия имот. Целта е категорично и несъмнено доказване правото на собственост.
 3. Удостоверение за тежести върху имота. Издава се от Агенция по вписвания. Прилагат се всички документи за собственост, при наследство и удостоверения за наследници. Ако към недвижимия имот има земя или идеална част от земя, се прилага и скица на имота. Ако се извършва покупко-продажба на недвижим имот, който е урегулиран от кадастрална карта, скицата/ схемата се издава от СГКК (Служба по геодезия, картография и кадастър). Ако имотът се намира на адрес, който не е урегулиран от кадастрална карта, тогава скицата се издава от съответната техническа служба към общината.
 4. В случай че продавачът няма физическата възможност да присъства лично на сделката за покупко-продажба, той има право да упълномощи трето лице, което да го представлява с нотариално заявено пълномощно. Пълномощното се заверяват нотариално, заедно с Декларация по чл. 25, ал.8 от ЗННД и Декларация по чл. 264, ал.1, от ДОПК. Това лице може да бъде Вашият адвокат документи прехвърляне на имоти. Документ за самоличност, други документи, индивидуализиращи купувача и продавача.

Адвокат документи покупко-продажба

 1. Когато се извършва покупко-продажба на недвижим имот в новопостроена сграда – трябва да бъдат представени съответни документи от строителя/инвеститора – разрешение за строеж, архитектурен проект и разпределение на площите, Разрешение за ползване – Акт, обр 16 и други.
 2. Други документи в зависимост от конкретните специфики на сделката за покупко-продажба. Предвид на многообразието от документи, е препоръчително същите бъдат надлежно проверени от адвокат документи прехвърляне на имоти, специализиран в сферата на покупко-продажба на недвижими имоти.

Свържете се с нас

Ако искате да получите бърза консултация от имотен адвокат с дългогодишен опит при сделки с недвижими имотисвържете се с адвокат

Нашите данни за контакт са:  тел. 0897 90 43 91 или на имейл office@lawyer-bulgaria.bg.

Ние сме на разположение да отговорим на Вашите въпроси и да Ви дадем най-подходящия съвет как да подходите във всяка конкретна ситуация.

Какъв е ролята на адвоката при сделките за покупко-продажба на имоти?

Адвокатът играе ключова роля в осигуряването на правната сигурност на сделката. Той преглежда всички необходими документи, проверява законността на собствеността и предоставя правна консултация по отношение на всички аспекти на сделката.

Какви документи са необходими при покупко-продажба на имот?

Обичайно са необходими документи като договор за покупко-продажба, нотариално заверен акт за сделката, документ за удостоверение на личност, декларации за данъци и други. Адвокатът ви помага да се уверите, че всички документи са правилно приготвени и изпълнени.

Как да избера подходящ адвокат за сделката ми за покупко-продажба?

Изборът на подходящ адвокат е ключов за успешната сделка. Препоръчително е да търсите професионал с опит в сделки с недвижими имоти и добра репутация. Преговорете тарифите и ясно определете услугите, които ще получите.

Каква е ролята на адвоката при преговорите за цената и условията на сделката?

Адвокатът ви може съдейства да преговаряте по условията и цената на сделката. Той предоставя правни съвети, гарантиращи, че всички аспекти са правилно отразени в договора и защитават интересите ви.

Какви са рисковете при покупко-продажба на имоти и как адвокатът може да ги намали?

Рисковете включват неправомерни претенции към собствеността, скрити бремена и други. Адвокатът извършва подробни правни проверки, за да идентифицира и реши такива проблеми преди сделката.

Какъв е разходът за услугите на адвоката при сделки за покупко-продажба на имоти?

Разходите за услугите на адвоката варират и обикновено се определят в зависимост от сложността на сделката. Преди да започнете сътрудничество, се консултирайте с адвоката и уточнете тарифите и условията му.

Какво правно представлява законността на договора за покупко-продажба?

Договорът за покупко-продажба е правно задължение, което определя правата и отговорностите на страните. Адвокатът ви гарантира, че всички клаузи са законност и вашият интерес е предвиден в документа.

Риск при сделки с недвижими имоти

Съдебната практика от последните няколко години сочи рязко увеличаване случаите и риск при сделки с недвижими имоти

В случай, че планирате ли да закупите имот е нужно да се консултирате с адвокат при рискове по сделки с недвижим имот. 

Не ставайте жертва на примамливи оферти и не се озовавайте в съдебна битка. Като адвокат по недвижими имоти мога да ви кажа, че е изключително важно да знаете за какво да внимавате при покупка на имот.

Уверете се, че сте придобили правото на собственост и сведете до минимум възможността за искове на трети лица срещу вас. Не позволявайте мечтаният от вас имот да се превърне в кошмар. Свържете се с нас още днес за експертен правен съвет.

Повечето клиенти се обръщат към нас като адвокат по недвижими имоти и имотни дела, едва след като е възникнал някакъв проблем.Рискове при сделки недвижими имоти

Голяма част от тях питат за отделните имуществени отношения и рискове при покупка на недвиужими имоти при схеми на строителните фирми.

В пазара на недвижими имоти съществуват множество т.нар.“промоционални оферти, лизингови схеми, бонуси и „гаранции”

Тези схеми подмамват по доверчивите клиенти чрез изгоден  банков кредит.

Като адвокат по недвижими имоти съм виждал твърде много клиенти, които стават жертва на примамливи оферти, без да са извършили надлежна проверка.

Избягвайте риска от съдебни спорове и си осигурете придобиване на правото на собственост върху новия си имот, като се консултирате с мен преди да направите покупка.

Нека работим заедно, за да сведем до минимум възможността за искове от трети страни срещу вас.ю

Свържете се с мен още днес, за да си осигурите спокойствие.

За съжаление – рязкото сваляне на цената с повече от 10-20 % би следвало да доведе до ясен сигнал, че продавачът бърза да се оттърве от имота.

Другият вариант е този недвижим имот има сериозен проблем, чието решаване е доста скъпо начинание в бъдеще.

Какъв  риска при прехвърляне недвижим имот??Рискове при сделки недвижими имоти

Примери за рискове при закупуването на новоизградени недвижими имоти са достатъчно :

Различни ситуации, довели до съдебно отстраняване на купувачите чрез т.нар. „Евикция“ – съдебно отстранение.

Внезапна появата на законен наследник,невписан в актуалното Удостоверението за наследници;

Единият съпруг продава имота без съпругата си, защото бракът е сключен извън страната и не е регистриран в България.

При завършването на обекта, строителната фирма е продала нейн собствен недвижим имот , а съседния недвижим имот, на обезщетен съсобственик.

Тези случай се наблюдават когато отделните апартаменти, предвидени за обезщетение, попаднат в общите таблици за площообразуване на сградата.

Не се подлъгвайте по примамливи оферти, без да знаете за какво да внимавате!

Като адвокат по недвижими имоти съм виждал как клиенти стават страни по съдебни дела и губят закупения имот поради претенции на трети лица.

Не позволявайте това да се случи с вас! Уверете се, че сте придобили правото на собственост и сведете до минимум възможността за бъдещи искове срещу вас.

Свържете се с мен още днес, за да си осигурите гладък процес на закупуване на имот.

Това дава предостатъчно време и възможности на недобросъвестни собственици да продадат имота на друг. Друга възможност е да го ипотекират, преди да е излязло самото вписване по първата сделка.

Ето затова, има още една причина сделките да се изповядват на реална цена. Като адвокати по недвижими имоти осъзнаваме, че това са само част от сламките, за които давещи се строителни фирми се хващат в капана.

Като опитни адвокати по недвижими имоти, съветваме нашите клиенти да внимават с капаните на капарото по Предварителните договор

Когато се взима жилище директно от строителя или с ипотека, рисковете трябва да бъдат внимателно преценени от опитен и добър адвокат по имотни дела.

Нашите клиенти, разбират и осъзнават, че без нашият правен съвет повечето строители прилагат множество трикове и капани.

Рискове при сделки недвижими имотиТе предлагат различни „изгодни варианти“ за разплащане  при договарянето на покупката на имот, ново строителство.

Ние като адвокати по имотни дела съветваме намаляването на първоначално внасяната сума за сключването на предварителен договор.

Едната от тях е свързана най-вече с изискванията за гаранции от страна на чуждестранните инвеститори.

Друга често предлагана схема, която ние като опитни адвокати по имотни дела срещаме е т. нар. продажба с обратно изкупуване.

Именно тук е нашата задача и роля да преценим възможностите и рисковете за клиента.

Този въпрос повечето наши  клиенти не си задават.

Не позволявайте на вълнението от покупката на мечтания имот да ви предпази от потенциалните правни капани.

В „На какво да обърнем внимание при покупка на имот“ нашият екип от опитни юристи в областта на недвижимите имоти може да ви преведе през целия процес и да ви помогне да избегнете всякакви правни затруднения.

Ние разбираме, че никой купувач не иска да бъде въвлечен в съдебно дело или да му се налага да се бори за своя имот.

Позволете ни да ви помогнем да придобиете имота си със спокойствие. Свържете се с нас,  за консултация на телефон 0897 90-43 91, e-mail : info@lawyer-bulgaria.bg

Какво трябва да знаем, когато купуваме недвижим имот?

Договорът за покупко-продажба на недвижим имот е двустранен, възмезден договор, с който продавачът прехвърля на купувача собствеността на недвижим имот, а купувачът плаща цена за имота. Договорите за прехвърляне на собственост или за учредяване на други вещни права върху недвижими имоти трябва да бъдат извършени с нотариален акт. Сделка за покупко-продажба на недвижим имот, която не е сключена в предвидената от закона форма (нотариален акт) е нищожна.

Какви са задълженията на страните по сделката ?

Задължението на продавача е да предаде имота и да получи продажната цена, а задължението на купувача е да плати продажната цена и да получи имота. Купувачът е длъжен да заплати продажната цена и получи ключовете на имота.

Как се сключват сделките за недвижими имоти ?

На пазара за недвижими имоти се е наложила практика, страните да сключват предварителен договор, с който уговарят условията за бъдещото изповядване на сделката пред нотариус.При покупка на недвижим имот много хора се обръщат за помощ към посредници – агенции за недвижими имоти, без да търсят съвети на адвокат по недвижими имоти.Обичайно агенциите за недвижими имоти предлагат на клиентите си типови предварителни договори. Имайки предвид важността на предварителния договор, е препоръчително той да бъде съставен или поне проверен от адвокат, специализиран в областта на недвижимите имоти. Това до голяма степен ще намали рисковете от сключване на неизгоден договор.

Какво трябва да знаем за предварителния договор

Предварителният договор за покупко-продажба на недвижим имот трябва да бъде сключен в писмена форма. Целта на предварителния договор е да подготви сключването на окончателния. Той трябва да включва всички съществени условия на окончателния договор, т.е. следва да са включени клаузите, които точно индивидуализират прехвърляемия недвижим имот, цената, страните, сроковете за сключване на окончателен договор под формата на нотариален акт и другите съществени условия. Обичайно страните се договарят част от продажната цена да бъде платена при сключване на предварителния договор. Предварителният договор гарантира всяка една от страните по него.

Какви са особености те на Предварителния Договор ?

С подписването му страните се задължават в бъдеще да подпишат окончателен договор пред нотариус, под формата на нотариален акт, но при всички, упоменати в предварителния договор условия. Всяка една от страните по предварителния договор може да предяви иск за обявяването му за окончателен, в случай че е изпълнила задълженията си по предварителния договор. В този случай окончателният договор се счита за сключен от постановяване на съдебното решение. Компетентен е съдът по местонахождение на имота.