fbpx

Публикации

Оспорване запазена част при продажба

Съществена част от нашата рабогта са случаите, в които се стига до оспорване запазена част при продажба.

При покупко-продажба на недвижими имоти, често се използва фиктивна продажба

Целта на всички тези действия е прикриване на дарение и избягване на отмяна поради запазена част.

Такива ситуации могат да затруднят възстановяването на вашите права.

Ако сте наследник и считате, че сте били обект на подобна схема, имате право да искате съдебно обявяване на сделката за симулативна и отмяна до размера на вашата запазена част.

Това ви дава възможност да получите частта от наследството, която ви принадлежи.

Какво гласи съдебната практика ? Оспорване запазена част при продажба

За да докажете, че продажбата е симулативна и скрива дарение, е важно да съберете доказателства

Особено важно е да докажете начинът на плащане за сделката.

В случай, че имотът е продаден на значително по-ниска цена или ако плащането е извършено от чужда сметка или в няколко транша, тези фактори могат да подпомогнат вашия съдебен иск.

Консултирането с опитен адвокат, специализиран в недвижими имоти и наследствено право, е от съществено значение за успешното представляване на вашите интереси.

Ние, в Адвокатска кантора Д. Владимиров и Партньори, предлагаме професионална правна помощ и юридически услуги

Основната ни дейност е фокусирана в областта на недвижимите имоти и наследственото право.

Свържете се с нас  на тел. 0897 90 43 91 или  пишете ни на Email: office@lawyer-bulgaria.bg

Какво представлява Съдебно дело за запазена част при покупко-продажба на недвижим имот?

Делото за запазена част възниква, когато наследници или други законни преемници искат отмяна на фиктивна продажба, която е била извършена с цел да се избегне правното положение на запазената част при наследство.

Как мога да докажа, че продажбата на имота е симулативна и скрива дарение?

За да докажете симулативна продажба, трябва да представите доказателства, включително начина на плащане за сделката. Например, информация за цената на имота, използваните финансови средства и други фактори могат да подпомогнат вашето дело.

Какви са основните стъпки при защита на запазена част?

Основните стъпки включват събиране на доказателства за симулативната сделка, подаване на съдебен иск за отмяна на продажбата и консултиране с адвокат от кантора Д.Владимиров, специализиран в имоти и наследствено право.

Какви са последиците от успешно обявена симулативна сделка?

При успешно отмяна на сделката поради симулация, можете да получите обезщетение или възстановяване на част от наследството, което ви принадлежи по закон.

Какъв е срокът за предявяване на съдебен иск за запазена част?

Срокът за предявяване на иск за запазена част е 5 години от откриването на наследството (смъртта на наследодателя).

Кои са основните доказателства при дело за запазена част?

Основните доказателства включват информация за начина на плащане на сделката, свидетелски показания и документални доказателства за фактите, свързани с продажбата.

Кога трябва да се консултирам с адвокат специалист по наследствено право?

Консултирането с адвокат специалист е препоръчително веднага след установяване на подозрения за фиктивна продажба или скрити дарения.

Как да се свържа с професионален адвокат за дело за запазена част?

За професионална помощ и юридически консултации по дела за запазена част от наследството, свържете се с нас в Адвокатска кантора Д. Владимиров и Партньори.