fbpx

Публикации

Кой упражнява родителски права ?

В съдебната практика при развод или раздяла между родители възниква въпроса: Кой упражнява родителски права ?

Т.нар. фактическо съпружеско съжителство между мъж и жена, от което са родени децата е често срещан житейски избор на партньори.

Резонно е да възникне и въпроса за упражняване на родителски права на дете, родено от отношенията на родителите, когато същите не са в законен граждански брак по между им.

Кой следва да получи родителските права ?

В такава ситуация, често се стига до раздяла и прекратяване на фактическо съпружеско съжителство, от което в голяма част от случаите са родени и непълнолетни или малолетни деца.
Кой упражнява родителски права ?

След раздялата между партньорите и прекратяването на съжителството между родителите на тези непълнолетни, малолетни деца е необходимо да се регулират отношенията

Част от тях са довели до настъпването на определени правни последици.

Прекратяването  на съпружеското съжителство неминуемо води до уреждане на въпроса за

 • Въпроси, свързани с упражняване на родителските права за ненавършилите пълнолетие деца ;
 • Въпроси, свързани с упражняване на режим на лични отношения на родителите с децата
 • Въпроси, свързани с плащане на издръжка и нейния размер и т.н.
 • Въпроси, свързани с обучението и отглеждане на тези деца.

Съгласно Семейния кодекс, родителските права и задължения се упражняват в интерес на детето от двамата родители заедно и поотделно.

Затова тези права следва да бъдат уредени след изричен исков процес.

Ако спорът се решава по време на дело за развод, това е Районният съд на ответника

В случай че родителите нямат брак, спорът ще се разгледа от Районния съд по настоящ адрес на детето.

Критерии за възлагане родителските права ?

Съдът подхожда строго индивидуално, преценявайки в съвкупност обстоятелствата, които са свързани с казуса.

Основните принципи и обстоятелства, въз основа на които съдът решава са как да защити интересите на децата – следва да се позове на съдебната практика – в чл. 59 ал. 4 от Семейния Кодекс и Постановление № 1 от 12.11.1974 г. по гр. д. № 3/74 г., Пленум на ВС. Затова основни въпроси, които съдът решава са следните :

 • От какъв пол е детето;
 • Възрастта на детето;
 • Грижата и отношението на родителя към детето;
 • Личните възпитателни качества на родителя /образование, култура и др./;
 • Моралните качества на родителя /пример за детето/;
 • Възможността и желанието на родителя да отглежда детето.
 • Важно е, какви условия на живот може да осигуриКой упражнява родителски права ?

С този процес единият или другият родител, получавайки родителските права ще се ангажира с отглеждането, възпитанието и обучението на децата.

Законът поставя в отговорността на съда да прецени, къде и как интересът на детето ще бъде най-добре защитен.

Районният съд изслушва родителите, взема становище на дирекция „Социално подпомагане”,

Възможно е родителите да постигнат споразумение, което съдът да утвърди.

Ако споразумение не бъде постигнато, съдът постановява решение.

Това решение е необжалваемо, с оглед постигнато общо съгласие между страните за решаване на всички въпроси, свързани с родителските права.

В съдебното решение съдът определя точните дни и периоди,
през които родителят може да вижда и взема детето от родителя, получил право да упражнява родителски права.

За повече информация или помощ, моля да се обърнете към нас на следният телефон + 359 897 90 43 91 или mail office@lawyer-bulgaria.bg.  

Всеки конкретен случай, ще бъде разгледан с оглед неговата специфика