fbpx

Публикации

Кой взима правата след развода ?

Въпросът за родителските права по отглеждането и възпитанието на децата е решен доста ясно и еднозначно в съдебната практика. Кой взима правата след развода ?Кой взима правата след развода ?

В повече от случаите, ако детето е на ниска възраст, родителските права се предоставят на майката.

Бащата получава т.нар. режим на лични контакти да вижда детето, както и задължение за месечна издръжка.

По преценка на съда и на базата на доказателствата по делото, заедно с доклада на социалната служба детето се предоставя на родителя, който може да осигури условия за възпитание и образование на детето.

Какъв е критерия за предоставяне правата на единият родител ?

Важно условие, при което съдът взема решение е защитата на интересите на детето/децата.

Това решение е обосновано и съобразено с правила за нормално физическо и психическо израстване на детето, възпитание, образование и духовно развитие.

Кой взима правата след развода ?

Най-важният момент при разрешаване на спорните въпроси, е интересът на децата.

Това е ръководен принцип за съда, който трябва да бъде и отправна точка при разглеждане на делата.

Кой от съпрузите да упражнява родителските права  ?

Обикновено е препъни-камъкът, който препятства постигането на споразумение.

Съгласно чл. 59, ал. 4 СК съдът се произнася кой от съпрузите да упражнява родителските права като преценява обстоятелствата с оглед интересите на децата.

Друг не по-малко важен въпрос, който клиентите ни задават непрекъснато е :

Кой са критериите  определящи родителската отговорност : 

  • възпитателските качества на родителите, полаганите до момента
  • грижи и отношение към децата,
  • желанието на родителите,
  • привързаността на децата към родителя
  • пола и възрастта на детето
  • възможността за помощ от трети лица – близки на родителите, социалното обкръжение
  • материалните възможности на родителя Родителски права след развода, упражняване на родителски права,адвокат семейни дела, родителски права след развода, развод по исков ред, упражняване на режим на лични контакти с дете, определяне на режим на лични контакти

Важно е да се отбележи, че предоставяне упражняването на родителските права у единия родител не означава ограничаване или лишаване на другия родител от права. 

Под упражнение на родителските права се разбира тяхното ежедневно осъществяване, както и действията по закрилата, защитата и представителството на децата.“

По-прецизен е терминът „родителска отговорност“, използван в регламент № 2201/2003 на Съвета на Европейския съюз.

 

ВАЖНО : Законът и съдебната практика третират разделянето на децата при развод като сериозно изключение.

КАто адвокат по семейни дела, държим да разясним съдържанието на родителски права, за да може те да придобият представа какви са техните задълженията, след развода.

Това ще внесе яснота при какви условия се предоставят правата на другия родител.

Съвет: При постигане на споразумение е добре, когато родителите държат на точен адрес на детето

Ето защо, ако страните имат притеснения е достатъчно посочването на адреса да се ограничи до конкретен град. Обичайно в практиката се постига уговорката: „…при когото детето ще живее“.

За повече информация можете да се обърнете към нашите специалисти и да получите адекватна правна консултация за интересуващите Ви въпроси на телефон  + 359 897 90 43 91  или  info@lawyer-bulgaria.bg