fbpx

Публикации

Съдебни дела по имотен спор

В последните години все по-активно се утвърди практиката на съдилищата за имотен спор.

С измененията в законите се въвежда задължителна съдебна процедура по медиация при определени видове граждански и търговски дела.

Съдът ще задължава страните по тези дела да участват в среща, по време на която, с помощта на медиатор, да направят опит да се споразумеят и да постигнат взаимноизгодно решение.

В случай, че не се споразумеят, спорът се решава в съда по общия ред.

На задължителна процедура по медиация, която ще се осъществява в съдебен център по медиация към съдилищата, подлежат някои семейни и имотни дела, делби или спорове по Закона за етажната собственост.

Какви са рисковете преди покупка ?

При придобиването на недвижим имот, което е свързано с разходването на значителни средстваСъдебни дела по имотен спор

В такива случаи не е добра идея да се опитвате да решите сами проблема, предоверяйки се на брокер

В повечето случаи съветите, който ще получите са само повърхностни познания по материята на сделките

По-лошото е, че могат да ви подведат, че сте получили адекватно и компетентно правно съдействие.

Същевременно, техният интерес е да продадат бързо имота, за да получат своята комисионната.

Имено затова рядко се задълбочават при изследване и проверка на собствеността, за да не се стигне до съдебни дела по имотен спор.

Това е така, защото не носят и никаква отговорност, тъй като в договорните отношения с тях, те не поемат такъв ангажимент по отношение проверка на собствеността на имотите, които Ви предлагат.

Затова, в случай, че се окаже, че макар че на пръв поглед да сте купили имота редовно  не сте станали собственик

Дори и да заведете дело срещу брокера, ще го загубите, защото неговата отговорност не е уредена в договора между Вас.

Затова следва да имате предвид, че капаните в практиката са много, но за тях внимават специалистите, с подготовка по тази материя.

Може да споделим, че хипотезите в практиката са многобройни, за които да внимавате, за да не се стигне до съдебни дела по имотен спор.

От друга страна нотариусът също не извършва обстойна проверка на Вашият имот, преди покупката.

Често пъти проверката изисква ходене по различни институции и анализ на различни документи.

Затова, за да се предпазите от загубата на имущество и пари и от въвличането ви във дела, най-доброто разрешение е да потърсите съдействието на адвокат.

Кантората се занимава с проверка на документи при възникнали случаи на : Съдебни дела по имотен спор

  • Изготвяне и преглеждане на проектодокументацията при придобиване на имот;
  • Проверка за вещни права върху имот – изготвяне на предварителни и окончателни договори, нотариални актове и други документи;

Защита по образувано дело

След като сте получили искова молба, заповед за изпълнение, призовка, вече сте ответник, е необходимо:

Да се свържете своевременно с адвокатската кантора на телефон +359 897 90 43 91 или Email infor@lawyer-bulgaria,bg и да опишете накратко случая.

Всеки ден е от значение, тъй като от получаване на съдебните книжа тече  процесуален срок, чието пропускане има неблагоприятни последици.