fbpx

Публикации

Как се оспорва завещание ?

Оспорване на завещание: как да защитите своите права

Оспорването на завещание може да бъде сложен и стресов процес.

Ще разгледаме различните ситуации, при които може да е необходимо оспорване на завещание, какви са законовите изисквания и процедури, както и важната роля на адвоката по наследствено право в този процес.

Оспорване на завещание поради недействителност

Според българското законодателство, завещанию може да се оспори, ако то е недействително. Съществуват два вида недействителност: нищожност и унищожаемост.

Нищожност – 

Нищожни завещания не пораждат правни последици и се считат за недействителни от самото начало. Оспорване на завещание поради нищожност е възможно, когато:

 • е направено в полза на лице, което няма право да получава по завещание;
 • не е спазена процедурата по съставяне на завещанието пред нотариус или изискванията за саморъчно завещание;
 • завещателното разпореждане или мотивът, поради който е направено разпореждането, са противни на закона, на обществения ред или на добрите нрави.

Обявяването на нищожност на завещание може да се иска безсрочно.Как се оспорва завещание ?

Унищожаемост

Унищожаемите завещания пораждат правни последици, докато не бъдат обявени за недействителни по съответния ред. Оспорване на завещание поради унищожаемост е възможно, когато:

 • е направено от лице, което по време на съставянето му не е било способно да завещава;
 • е направено поради грешка, насилие или измама.

Унищожаване на завещанието може да се иска в тригодишен срок от узнаване на причината за унищожаемостта, но не по-късно от изтичането на десет години от откриване на наследството.

Оспорване на завещание поради нарушение на запазените части

Завещанието може да се оспори и когато с него се засягат запазените части на наследници по закон. Запазените части са дялове от имуществото на наследодателя, които се полагат на определени наследници, без значение от съдържанието на завещанието.

Избор на адвокат по наследствено право

Адвокатът по наследствено право има ключова роля в процеса на оспорване на завещание.

Той може да ви помогне да разберете дали имате основание за оспорване на завещанието

Именно опитния адвокат ще Ви посочи какви са вашите шансове за успех, какви са законовите изисквания и процедури, и какво е най-доброто решение във вашата ситуация.

Подготовка за оспорване на завещание

Преди да започнете процеса на оспорване на завещание, адвокатът ви може да ви помогне със следните стъпки:

 • събиране на необходимите документи и информация, свързани със завещанието и имуществото на наследодателя;
 • анализ на основанията за оспорване на завещанието и оценка на възможностите за успех;
 • консултация със специалисти (например нотариуси, психиатри, оценители), които могат да помогнат с доказателствен материал;
 • обсъждане на възможните стратегии и решения, които да отговарят на вашите интереси.

Съдебна Процедура за оспорване на завещание

Адвокатът ви ще ви напътства през процеса на оспорване на завещание, който може да включва следните стъпки:

 • подаване на иск за обявяване на недействителност или унищожаемост на завещанието в съда;
 • уведомяване на другите заинтересовани страни за иска;
 • събиране и представяне на доказателства, които подкрепят вашите твърдения;
 • участие в съдебни заседания и преговори с другите страни;
 • прилагане на съдебното решение и получаване на вашата част от наследството, ако искът ви е успешен.

Рискове и последици при оспорване на завещаниеКак се оспорва завещание ?

Оспорването на завещание може да доведе до различни рискове и последици, включително:

 • дълготраен и стресов съдебен процес;
 • разходи за адвокат, съдебни такси и други професионалисти;
 • възможността да загубите иск и да не получите част от наследството;
 • възможни конфликти и разделения в семейството или сред приятелите.

Решения при спорове за завещания

Понякога е възможно да се намери алтернативно решение на спора за завещанието, което да избегне съдебен процес.

Вашето съгласие с другите страни може да доведе до ново разпределение на имуществото, което да отговаря на интересите на всички.

Адвокатът ви може да ви помогне да преговаряте и да намерите компромисно решение.

Отношения след оспорване на завещание

Оспорването на завещание може да доведе до напрежение и разделение в семейството или сред приятелите.

Важно е да се опитате да запазите добри отношения с другите заинтересовани страни, дори и да имате различни мнения за завещанието.

Общуването и показването на разбиране може да помогне да се преодолеят разногласията и да се запазят ценните връзки.

Оспорването на завещание може да бъде сложен и емоционален процес, но с правилната подготовка и подкрепата на опитен адвокат по наследствено право, имате по-добри шансове да защитите своите права и интереси.

Важно е да се информирате за законовите изисквания и процедури, и да сте готови да се справите с възможните рискове и последици на оспорването на завещание.