fbpx

Публикации

Лични отношения баба и дядо

Законът гарантира възможност на бабата и дядото да развиват и утвърждават самостоятелно емоционална връзка с тяхното внуче. Лични отношения баба и дядо

Лични отношения баба и дядоСемейният кодекс не съдържа легално определение на понятието“интерес на детето“.

Това става с иск по – чл. 128 СК и по начин ,който да е в интерес на детето.

Интересът на детето се свежда да се отглежда и възпитава за нормално физическо, умствено, интелектуално, нравствено и социално развитие

Интересът на всяко дете е да расте в нормална семейна среда

То трябва да контактува еднакво с родителите си и с роднините от майчина и бащина страна.

Така детето получава възпитание, подкрепа, придобива опит за различни житейски  ситуации. Лични отношения баба и дядо

По принцип бабата и дядото са мотивирани да полагат грижи за отглеждане и възпитание на внуците в техен най-добър интерес.

Установяването на правото им по чл.128 от СК  е продиктувано от обичайните и традиционни отношения в българското семейство

Отчуждението от близките, включително от дядото и бабата не е в интерес на детето

В съдебната ни практика, се срещат ситуации,  в които родителите живеят и работят в чужбина

Децата са отглеждани от баба или от баб и дядо в България.

За обществото е важно да бъдат осигурени интересите на всяко дете, като то расте в нормална семейна среда.

В случай на невъзможност – да контактува с всеки от роднините си и да поддържа отношения с него. лични отношения с баба и дядо

Лични отношения баба и дядо

С оглед осигуряването на контакт с децата е желателно да не се стига до отчуждение от неговите близки.

Законът дава право на детето и на бабата и дядото да поискат съда да определи режим на лични контакти.

Бабата и дядото на детето могат да окажат влияние върху неговата личност. лични отношения с баба и дядо

Целта на производството е не да се търси комфорта на родителите и бабата и дядото, а да се осигури най-добрият интерес на детето

Установяването на правото по чл. 128 СК е продиктувано от обичайните и традиционни отношения в българското семейство.

Нормата цели утвърдените родови отношения да не бъдат прекъсвани при развод между родителите на децата.

При смърт на единия родител, и родителските права да се упражняват само от единия родител, който ще бъде подпомогнат.

За допълнителна информация можете да се обърнете към нас на следните телефони + 359 897 90 43 91 или на office@lawyer-bulgaria.bg.

Всяко Ваше запитване ще бъде разгледано с оглед конкретиката на всеки случай.

Ще получите отговор в рамките на текущият работен ден !