fbpx

Публикации

Събиране на задължения

Съществуват множества правни възможности за събиране на задължения.

Вашата компания има клиент, който не си е погасил задълженията към вас ? Нашите адвокати притежават правните инструменти за събиране на вашето вземане.

От момента на предаване на делото Ви на нас, ние ще направим всичко по нашите сили да съберем вашето вземане.Събиране на задължения

Като адвокатска кантора, разполагаме с над 12 години опит, с които да Ви асистираме при събирането на вашето вземане.

Един от тези правни начини е т.нар. Заповедно производство по чл. 410 ГПК бе  въведено с новия Граждански процесуален кодекс (ГПК) от 01.03.2008г.,

Това стана след въвеждането на Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на бърза процедура за събиране на вземания и издаване на Европейска заповед за плащане.Събиране на вземания

Само по себе си  т.нар. заповедно производство представлява опростена съдебна процедура за събиране на спорни и безспорни задължения от длъжници и контрагенти

С тази процедура пред Районен съд се цели бързина и улеснение на събирането на парични задължения и предаване на вещи.

Как е уредено в закона ?

Законодателят е предвидил тези изменения при събирането на вземания и въвеждането на тази опростена процедура в правният ред, защото длъжникът реално не оспорва.

Самото заповедно производство по чл.410 ГПК дава сравнително  бърза възможност за скоростно принудително събиране

С тази процедура именно  отпада необходимостта да се води един дългосрочен исков процес.

Рискът тук за длъжниците е, че в този процес често пъти се случват грешки и страдат хора, които реално не дължат нито тези задължения, а още по-малко са разписвали някакви документи.

Какво предлагаме ние ? Събиране на задължения

Като адвокати, ние притежаваме повече инструменти, за да поставим вашият длъжник под напрежение, от колекторски и др. фирми.

Като допълнение, ние Ви асистираме както в извънсъдебното, така и в съдебното събиране на вземания.

По този начин пестите време и средства.

Заповедно производство по чл.410 ГПК  по събиране на вземания се развива пред съответният Районния съд.

За повече информация и правна помощ моля обадете се на тел. 0897 90 43 91 или e-mail info@lawyer-bulgaria.bg