fbpx

Публикации

Договорът за лизинг

С договора за лизинг лизингодателят се задължава да предостави за ползване вещ срещу възнаграждение (чл. 342, ал. 1). Това е обикновеният лизинг. Това определение не се различава от определението за наем.

Особености на Договора за лизинг

Договорът за лизинг е двустранен, възмезден, консенсуален, неформален. Предмет на договора по начало са непотребими вещи. Няма ограничения по отношение на срока, каквито има при наема.

Видове договор за лизинг 

Финансовият лизинг е договор, с който лизингодателят се задължава да придобие вещ от трето лице, при условия, определени от лизингополучателя и да му я предостави за ползване срещу възнаграждение.

При лизинга е възможно собствеността да премине върху лизингополучателя. Такава възможност при договора за наем няма. Лизингополучателят има потестативното право да изкупи вещта. Освен това, при лизинга всички разноски са за сметка на лизингополучателя и обикновено рискът от случайно погиване е превиден именно за него.

Прекратяване на договора за лизинг

При прекратяване на договора за лизинг не важат правилата за мълчаливото прекратяване. Не може да се прекрати и с едностранно писмено предизвестие, защото по принцип лизингът е срочен договор.

За повече информация, моля да се свържете с нас на посочените телефон + 359 897 90 43 91 или на мейл info@lawyer-bulgaria.bg

Всяко ваше запитване ще бъде обработено и отговорено в рамките на съответният срок за правната сложност на казуса.