fbpx

Публикации

Как декларират дружествата без дейност ?

С промените в законодателството се въведе декларация за липса на стопанска активност на търговските дружества, която следва да бъде подадена в Търговският регистър към Агенцията по Вписванията. Как декларират дружествата без дейност ?

Такава декларация може да бъде подадена от всяка фирма, която не е извършвала дейност през предходната календарна година.

Липса на дейност означава, че фирмата не е извършвала стопанска дейност.

Без значение е дали фирмата е имала дейност през предходни години или е регистрирана наскоро.Как декларират дружествата без дейност ?

Крайният срок за подаване на декларацията за 2019г. е до 31 март 2020г.

Съгласно последните промени в Закона за Търговският регистър от началото на 2020, всички дружества, които не са осъществявали дейност през финансовата 2019, трябва да подадат декларация за неактивност в Агенция по вписванията в срок до 31.03.

Съгласно ал. 9 на чл. 38 от Закона за счетоводството задължение за публикуване на отчет и декларация за дружества без дейност не се прилагат за :

  • бюджетни предприятия
  • еднолични търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит; 
  • предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период;

Те подават декларация за фирма без дейност, която се публикува в търговския регистър в срок до 31 март на следващата година;декларация за дружества без дейност Декларация за дружества без дейност

Такси по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с не стопанска цел за публикуване на декларацията не се дължат.декларация за дружества без дейност 

Декларацията е на разположение и в случай на нужда от съдействие можем да я подготвим вместо Вас

Ще я подадем в Търговският регистър към Агенцията по Вписванията.

За допълнителна информация и въпроси, оставаме изцяло на Ваше разположение на телефон:  + 359 897 90 43 91 и Email :  office@lawyer-bulgaria.bg