fbpx

Публикации

Каква цена се пише в Нотариалният акт ?

В голяма част от сделките масова практика е при подписването на Нотариалният акт да се пише различна от покупната цена. Затова хората не случайно питат: Каква цена се пише в Нотариалният акт ?Каква цена се пише в Нотариалният акт ?

След като страните се уговорят, че цената в Предварителният договор ще е различна от тази в Нотариалният акт, започват въпроси.

Важно: При покупка на имоти в договора за продажба на етап незавършено строителство да се запише истинската цена.

В противен случай, при разваляне на сделката или спор по договора, за цена на сделката, ще бъде търсена посочената в документите , а не уговорената между страните.

Купувачите рискуват, приемайки условията на строителните предприемачи и питат след това каква цена се пише в Нотариалният акт ?

Това договаряне на различна цена на имота в нотариалния акт крие доста рискове за купувачите и понякога едва при крайният момент на придобиването на собствеността и финализиране на сделката.

При договаряне на цена на имота в нотариалния акт, някои купувачи се оказват неприятно изненадани, тъй като им се предлагат различни условия с допълнителен анекс към Предварителният Договор.

В случая строителят продавач при договаряне на цена на имота в нотариалния акт е длъжен да издаде фактура с включен ДДС само до този размер.Каква цена се пише в Нотариалният акт ?

Не са редки случаите в които купувачите са принуждавани да поемат дължимият данък на строителя

Коя цена следва да се запише в Нотариалният акт ?

Строителят – продавач по сделката има интерес и се съгласява да се запише ниска цена.

Обикновено цената е сума, малко над данъчната оценка.

Това крие сериозни рискове не само за Купувача, а и за самият продавач.

Въпросът е не само разликата с дължимото ДДС над това по данъчната оценка, но и за валидността на самата сделка.

Това води до разлики с цената в нотариалния акт.

При промяна в цената се налага да се актуализира и подписаният Предварителен Договор. 

В случай, че в Предварителен Договор е заверен нотариално се увеличават разходите по оформянето на документите, с промяна на продажната цена.

Ако имате съмнения или нужда от допълнителна професионална помощ, по-добре се обърнете към адвокат по недвижими имоти.

Когато имате съмнения или нужда от допълнителна професионална помощ, се обърнете към нас телефон 0897 90 43 91 или  mail office@lawyer-bulgaria.bg 

Всеки отделен въпрос, ще бъде разгледан внимателно и с оглед конкретната специфика !