fbpx

Публикации

Адвокат сделки с недвижими имоти

Вие сте съсобственик на наследствен имот и искате да продадете своята идеална част от него? Но не желаете да я предлагате на другия съсобственик/съсобственици, както е по закон?

Наемането на адвокат е препоръчително още в самото начало, дори преди да сте подписали с агенцията за депозит.
Адвокат сделки с недвижими имоти 

Не позволявайте на вълнението от покупката на мечтания имот да ви предпази от потенциалните правни капани.

„На какво да обърнем внимание при покупка на имот“ нашият екип от опитни юристи в областта на недвижимите имоти може да ви преведе през целия процес

Ние ще ви помогне, за да избегнете всякакви правни затруднения.

Отлично разбираме, че никой купувач не иска да бъде въвлечен в съдебно дело или да му се налага да се бори за своя имот.

Позволете ни да ви помогнем да придобиете имота си със спокойствие. Свържете се с нас днес, за да насрочите консултация.

Затова при наличието на въпроси,  пряко свързани с

А/продажба на дял от общ недвижим имот или

Б/ с подготовка за документи за покупко-продажба на имота, свържете се с опитен имотен адвокат.

Не позволявайте на примамливите оферти да замъглят преценката ви.

Уверете се, че знаете за какво да внимавате при покупка на имот.

Като адвокат по недвижими имоти съм виждал твърде много клиенти, които стават страни по съдебни дела и губят закупени от тях имот.

Не позволявайте това да се случи с вас.

Уверете се, че сте придобили правото на собственост и сведете до минимум възможността за предявяване на искове от трети лица срещу вас.

Позволете ми да ви помогнем, за да вземете разумно и информирано решение.

Свържете се с нас още днес на тел. 0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg

Добър адвокат сделки с недвижими имоти

Агенции за недвижими имоти „спестяват“ на своите клиенти важна информация за правни проблеми с предлаган от тях имот.

Когато покупко-продажбата е извършена но възникне въпрос около имота, (евикция или съдебно отстраняване на купувача от имота), много често вече е прекалено късно.

Това неминуемо води до безвъзвратна загуба на направената от него инвестиция в имот, който не е бил надлежно проверен предварително.

Кантората има дългогодишен опит в сферата на продажба на дялове от съсобствени недвижими имоти и земеделски земи.

Екипът ни от  адвокати недвижими имоти, изцяло посветени на работата си, знаят тънкостите, ще Ви измъкнат от деликатната ситуация.

Единствено независим адвокат, който обслужва само вашите интереси (като продавач или купувач), може да гарантира, че интересите ви по една бъдеща сделка ще бъдат защитени по най-добрия начин

Избор на добър адвокат недвижими имотиАдвокат сделки с недвижими имоти

Наемайки адвокат, вие ще си спестите средства по сделката.

Практиката показва, че адвокатските възнаграждения за обслужване на покупко-продажба е по-ниско от възнагражденията на брокерската агенция.

Като адвокат по недвижими имоти смe виждалi твърде много клиенти, които стават жертва на примамливи оферти, без да са извършили надлежна проверка.

Избягвайте риска от съдебни спорове и си осигурете придобиване на правото на собственост върху новия си имот, като се консултирате с мен преди да направите покупка.

Нека работим заедно, за да сведем до минимум възможността за искове от трети страни срещу вас.

Свържете се с мен още днес, за да си осигурите спокойствие на посочения телефон 00897 90 43 91 или на имейл info@lawyer-bulgaria.bg.

Ние сме на разположение да отговорим на Вашите въпроси и да Ви дадем най-подходящия съвет как да подходите във всяка конкретна ситуация.

Как да изберете адвокат имотни казуси?

Критериите са много, но едно от важните неща е да изберете професионалист, който да си е изградил сътрудничество с други специалисти, които могат да са от полза при разрешаването на казуса.

Какви правни услуги по имотни казуси предлагаме ?

Адвокатът оказва съдействие при събиране и правно анализиране на всички документи, които са нужни за успешно приключване на сделката. Преглежда и изготвя проектодокументация при сделка за покупко-продажба на имот или на други вещни права, свързани с имот. Изготвя предварителни договори за реализиране на покупко-продажба на недвижими имоти, а също и на нотариални актове. Оказва правна помощ, предоставя съвети и практикува представителство след покупка на недвижим имот. Представителството е необходимо пред Агенцията по вписванията, АГКК, Имотен регистър, Данъчни служби. Адвокат имотни казуси оказва процесуално представителство пред всякакви съдебни инстанции при възникнали спорове по отношение на правото на собственост и другите ограничени вещни права. Такива са установителни искове за признаването на правото на собственост по Закона за собствеността, а също и владелчески искове – възстановяване или защита на нарушено владение

За какво ВИ е необходим адвокат недвижими имоти ?

Спецификата на правния отрасъл обуславя, ако не задължителната, то поне предпочитаната среща с адвокат за недвижими имоти. Причините са най-разнообразни, тъй като фалшификациите, измамите и подмяната на документи са много често срещано явления в нашата работа. Дори и да не сте се сблъсквали с проблеми, правната консултация по въпроси с изготвяне на завещания, делба на наследствени имоти и др. е незаменима и ще Ви спести множество главоболия в бъдеще.

Какво може да очаквате от адвокат за недвижими имоти ?

Когато сте изправени пред имотен казус, ще ви е нужен добър адвокат. Нужен ще ви е специалист с богат опит в областта на правото на собственост, а също и ограничените вещни права, свързани с него – правото на преминаване, правото на ползване, правото на надстрояване, на пристрояване, облигационното право и т.н.

Как се делят наследствени имоти ?

Практиката ни по граждански дела за съдебна делба на недвижим имот  е доста разнопосочна в последните няколко години. Като адвокати по наследствени дела отчитаме конкретната специфика на въпроса Как се делят наследствени имоти ?

Делба на наследствени имоти

Често пъти се свързват с нас хора от малките населени места, които заедно с други хора са наследници на земя.

Питат ни за различните трудности при разпределението на отделните имоти, които срещат помежду си.

При наследяване на земеделска земя, често пъти поради големия брой наследници, земеделската земя се притежава в идеални части от няколко сънаследника в рода.

Дали поради възрастовите различия или заради стари кавги и разправии, повечето от тях са на коренно противоположни позиции.

Те не могат да постигнат консенсус, дори ако това би довело до запазване на нормалните отношения между тях.

Повечето добри адвокати по съдебна делба на наследствен имот и земя знаят, че делбата им е доста сложно занимание. Тя често пъти е свързана с трудни преговори между роднини.

В частната практика се срещат ситуации, в които дори семейства не общуват поради липса на разбирателство относно делбната на наследствени имоти.

От една страна, съсобствеността създадена и обусловена от кончината на техен наследодател поражда нуждата от общо решение на делбата на наследствен имот.

В такива ситуации е необходима намесата на добър адвокат за съдебна делба на наследствени имоти и земя.

Той би могъл да Ви помогне проблемът да се разреши, съдействайки за намирането на най-правилното решение при подготовката на всички необходими документи и образуване на гражданско дело за съдебна делба на недвижим имот.

В повечето случаи, когато се налага образуване на гражданско дело за съдебна делба на недвижим имот , законът ясно и точно дефинира особеностите, поради което се налага да се намери ясно и точно решение на всеки конкретен казус.

Преди да се пристъпи към образуване на гражданско дело за съдебна делба на недвижим имот, съветваме всички наши  клиенти си за намиране на най-правилното решение. Добре е да се извадят и подготвят всички актуални документи за това.Делба на наследствени имотие

Документи, необходими за съдебна делба

В повечето случаи, най-необходимите документи за образуване на гражданско дело за съдебна делба на недвижим имот са следните:

 •  данъчна оценка на имота;
 •  скица проект за делбата;
 •  удостоверение за наследници /ако е необходимо/;
 •  нотариален акт за собственост на сънаследниците;
 •  договора за делба / респ. протокол за бъдещата делба/.

Нашата дейност като адвокати по имотни и наследствени дела е преди да образуване на гражданско дело за съдебна делба на недвижим имот да намерим адекватно решение на проблема.

Прилагането на законовите норми зависи до голяма степен от техническата възможност на самите имоти, както и от готовността и желанието на сънаследителите да постигнат решение, с което да ликвидират идеалната си съсобственост, превръщайки я в реална, като образуват гражданско дело за съдебна делба на недвижим имот.

Изхождайки от практиката си досега, бихме Ви предложили най-чистия вариант за решение на проблемите. А именно – трансформиране на идеалните части в реални имоти.

За съжаление обаче, това не винаги е възможно. Въпреки това, ние считаме, че това е най-лесният и най-бързият начин да се постигне желания резултат.

Това е идеално решение и съответно възможност за икономическо реализиране на тези наследствени имоти и земи.

ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОБРОВОЛНА ДЕЛБА 

Доброволната делба е възможна, само ако са спазени изискванията за минимална големина на парцелите по чл.19 от ЗУТ, а именно:

Делба на наследствени имотиза градовете – лице на парцела най-малко 14 метра и 300 м² повърхност;

 • курортни зони – лице на парцела най-малко 16 метра и 500 м² повърхност;
 • във вилни зони – лице на парцела най-малко 18 метра и 600 м² повърхност;
 • села с равен терен – лице на парцела най-малко 16 метра и 500 м² повърхност;
 • при специфични терени, стопански условия и главни улици – лице на парцела най-малко 14 метра и 300 м² повърхност;
 • села със стръмен терен – лице на парцела 12 метра и площ 250 м².

Консултацията с адвокат по делба на наследствени имоти във връзка с наследствена земя ще Ви помогне за решаването на проблема.

Делба на поземлените имоти по реално обособените части могат да бъдат намалени най-много с 1/5.

Когато се делят ниви, ливади, лозя и овощни градини се спазват изискванията в чл. 72 от Закона за наследството. Съгласно него не се допуска разделянето на:

 •  ниви на части по-малки от 3 декара;
 •  ливади на части по-малки от 2 декара;
 •  лозя и овощни градини на части по-малки от 1 декар.

В повечето случаи, сънаследниците не желаят това да се случи и тогава се прибягва до други способи, за да решите този проблем.

Ние сме насреща при нужда от намиране на решение при възникнал спор за идеална съсобственост.

Телефон за връзка с нас +359 897 90 43 91 , E-mail : info@lawyer-bulgaria.bg