fbpx

Публикации

Избор на гараж или паркомясто

Голяма част от клиентите търсят гараж или паркомясто ( т.нар. гаражна клетка) Като адвокат по недвижими имоти, държим да отбележим, че между гаража и паркомястото разликата е толкова голяма, че може да доведе до нищожност на Вашата сделка. Гаражът е самостоятелен обект на собственост. А паркомястото – по-нататък в статията.

В настоящото съвремие е налице известна неяснота около статута на паркоместата. За съжаление към ден днешен липсва ясна и точна правна уредба, която да създаде сигурност на купувачи и строители при сделките с паркоместа.Избор на гараж и

При подобна сделка човек трябва да има до себе си много опитен адвокат в подобни сделки професионалист, който детайлно познава закона, практиката на Районните съдилища и на нотариалната дейност по въпроса.Избор на гараж или паркомясто

От една страна всеки строителен предприемач има за цел да постигне печалба от построената сграда. При постигане на тази цел, той е длъжен да спазва закона и да осигури определен процент места за паркиране, които да бъдат използвани от собствениците на новопостроената сграда. В преследване на целта той започва да търси начини как да осигури тези места за паркиране, без да намалява печалбата си.

Често пъти погрешно съветвани от различни „професионалисти“, строителите представят няколко таблици за площообразуване или пък започват да се „продават“ паркоместа по начин, който прави сделката нищожна.

От друга страна, въпросът с паркирането (особено в големите градове се превръща в сериозен, неразрешим проблем. Причина за това има и правната регламентация за паркоместата и отделните гаражи в сградите, както и факта, че купувачите понякога не се замислят и гледат веднага да купят предложеното им паркомясто, без да са се консултирали с професионалист.

Дефиниция на понятието ГАРАЖ 

Преди всичко е необходимо отново да отбележим, че гаражът е самостоятелен обект, които може да е предмет на нотариална сделка. За паркоместата се насочваме към Закона за устройство на територията (ЗУТ), който ни казва какви са вариантите за статута на паркоместата в новопостроена сграда. Там необходимите места за паркиране се осигуряват с инвестиционния проект по следния начин:

+ паркинг – гараж със статут на самостоятелен обект в сградата. Това означава, че всички места за паркиране (или т.нар. паркоместа) се намират в гараж (обикновено подземен), който сам по себе си може да е предмет на сделка.

За да си купите по валиден начин обаче точно определено паркомясто от този гараж и за да сте сигурни, че не си давате парите на вятъра, е необходимо да се направи следното: прехвърля Ви се собствеността върху идеална част от този гараж, която съответства на ползването на Вашето паркомясто, което паркомясто да бъде описано с площ и съседи от поне три страни, както и да бъде поето задължение от всички останали собственици на паркоместа, че няма да паркират на Вашето място, защото в противен случай, че Ви дължат обезщетение.

+ паркинг – гараж със статут на обща част в сградата. Този обикновено подземен паркинг е общ за всички и не може да се продава. Ако някои се опитва да Ви продаде паркомясто от такъв паркинг-гараж, то се обърнете към професионалист, защото почти сигурно ще дадете парите си на вятъра.

Паркоместо в жилищните сгради 

Тук са най-големите проблеми в практиката.От съществено значение е статутът на земята, върху която е построена сградата. В случай, че земята е обща част към сградата, паркоместа в двора не могат да се продават.

Това е така, защото местата за паркиране са били осигурени в свободната дворна площ чрез разпределяне на ползването на част от дворното място от общото събрание на етажните собственици.Избор на гараж или паркомясто

Когато обаче земята, върху която е изградена жилищната сграда, не е със статут на обща част, продажби на паркоместа може да има, защото според закона паркирането се осигурява чрез разпределяне на ползването върху тази част от свободната дворна площ, която не е необходима за ползването на сградата по предназначение. Избор на гараж или паркомясто

Спокойно можете да си купите паркомясто, ако придобиете идеална част от земята, която съответства на ползването на определено паркомясто. Тук има някои важни моменти, за които Ви съветваме да се обърнете към професионалисти