Публикации

Покупка на ателие в сграда

В практиката ни от последните години рязко се увеличиха запитванията за жилища, определени тип „ателие“. Възникна въпроса какво се прави при покупка на ателие в сграда ?

Чисто практически съществуват известни различия между класическият „апартамент“ и обособеното жилище, наричано „ателие“

Голяма част от работата на всеки адвокат по недвижими имоти предвижда изследване на нормативната база

Там обаче липсва легално определение за жилище  тип „Апартамент“ Покупка на ателие в сграда ?

Жилището е съвкупност от помещения, покрити и/или открити пространства, обединени функционално и пространствено.

Какво представлява „жилище“ според закона ? 

При покупка на жилище, всеки купувач трябва да следи, то да притежава най-малко едно жилищно помещение.

Съгласно изискванията, неделима част от него са кухня, кухненският бокс и баня-тоалетна.

Към класическият модел жилище, тип „апартамент“ е задължително наличието на т.нар. „складово помещение“.

Характерна особеност при покупката на ателие, е че същото може да е извън границите на самото жилище.

В площта на жилището следва да се включат и обслужващите помещения като бани и тоалетни

В останалите, прилежащи жилищни помещения могат да са функционални и пространствено свързани.

Самите жилищни площи и прилежащи помещения като кухни и бани следва да имат и светли отводи прозорци.

Разликата между апартамент и ателие ?

При покупката на ателието е нормално да няма обособени функционално помещения, да няма мазе или килер

Друго изискване е площта на прозорците да е малка, със свободно вариращи височини и скосявания и т. н.

Доста собственици на ателиета ще възразят, че живеят в съвсем нормални апартаменти (жилища.

Въпреки, че в нотариалния акт да пише, че притежават ателие. Липсва складовото помещение.

Въпреки ситуацията, някои от жилищата апартаменти“ по проект не отговарят на някое от законовите изисквания за жилище, се наричат „ателие“ – та.Покупка на ателие в сграда ?

Към него е нужен само санитарен възел.

Следващо различие между двата вида жилище се състои в наличието и изискването за т.нар. паркомясто.

Основно изискване за издаване на разрешително за жилищна сграда беше да има осигурени паркоместа за всяко жилище.

Според закона за жилищната сграда и прилежащите в нея самостоятелни обекти следва да бъдат осигурени прилежащи  паркоместа.

Въпрос на организация и площоразпределение на строителя е как ще бъдат разположени те

Дали това ще стане с открит или подземно разположени в закрити паркинги или с гаражи на партера, зависи от архитектурния проект.

Същественото според архитектурния проект е тези обособени паркоместата за паркиране да съответстват на броя жилищата, тип“Апартамент“Покупка на ателие в сграда ?

През този период до 2017г. липсваше изискване за прилежащи паркоместа при покупката на ателиета.

Причината, изградените през този период жилища като апартамент,  без осигурено място за паркиране

Чисто икономически търсенето на жилища с по-малка площ доведе до увеличение на техният брой

Стигна и до увеличаване на броя на ателиетата в сградите, а се намали броя на паркоместата.

Това е една от причините за увеличеният брой на ателиета.

С поправка в Наредба № 2 от 2004 за всяко ателие се изисква да има осигурено паркомясто или гараж

При сделките с жилищата ателие се очертаха и др. особености, като например липсата на складово помещение.

Основните прилежащи помещения като мазе, таван или килер са задължителни, за да бъде признат имота за обитаемо апартамент.

Натиск за печалба, места и гаражи знакара предприемачите да ползват сутерените за гаражи и подземни паркинги.

А жилищата без складови помещения по архитектурен проект се превърнаха в ателиета.

Някой проекти, които не покриват нормативното изискване за изложение, веднага се превръщат в ателиета.

Какво представлява ателието ?

При нарушение, кметът на съответната община или началник  на РДНСК издават мотивирана заповед.

С нея се забранява използването на съответните имоти и се „разпорежда тяхното освобождаване

Разпореждането е задължително за доставчиците и се изпълнява незабавно“.

В случай,че се нуждаете от информация, се обърнете на телефон +359 897 90 43 91 или на office@lawyer-bulgaria.bg