fbpx

Публикации

Адвокат лекарска грешка

В практиката може да срещнете термини,като „медицинска грешка” и „лекарска грешка”, за което Ви е нужен адвокат лекарска грешка. 

С първия термин се означават грешки в резултат от слабости в организацията и управлението на лечебния процес.Адвокат лекарска грешка, търсене на отговорност за лекарска грешкам адвокат обезщетение за лекарска грешка, съдебно Споразумение за лекарска грешка, изплащане на обезщетение лекарска грешка, съдебно дело за отговорност на медицинско лице, Наредба за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия

С втория – персонални неправилни действия или бездействия на лекаря.

Какво представлява лекарска грешка ?

За лекарска грешка се говори и когато сме свидетели на небрежност от страна на медицинското лице.

Грешка на лекар е липса на старание и внимание към пациент и здравословното му състояние.

Ако сте потърпевши от такова небрежно отношение от страна на Вашия лекуващ лекар потърсете помощта на адвокат по медицинско право.

Определението за „неправилно лечение” е основание за търсене на отговорност.

Небрежно поведение или липса на умения при оказване на медицинска помощ от страна на лекар или в лечебно заведение.

Ако потърсите в български или чуждестранен речник обясние за термина „лекарска грешка” вероятно няма да намерите такова. Не съществува универсално определение на този термин.

Все повече дела за лекарска грешка се образуват по жалби на пострадали. При тях съдът признава, че медиците не са приложили основни мерки и стандарт за лечение на пациентите.

Повечето лекари не правят необходимото за лечение на пациентите и именно тук възникват основателни и сериозни причини за изплащшане на парични обезщетения от лечебното заведение.

В някои случаи става въпрос за огромни суми, като в този смисъл е задължително наемането на адвокат по медицинско право  за следното:

 • неправилна диагноза;
 • грешно подадено лекарство
 • забавяне на лекарството;
 • получена алергична реакция от неправилно лекарство или манипулация;
 • опериране на грешен орган
 • забравяне на скалпел, ножица или друг медицински инструмент в тялото на пациента;
 • вътреболнични инфекции;
 • усложнения след неправилна операция;
 • инвалидизация след проведено лечение;
 • смърт на пациент;
 • работа с повредена апаратура, довела до усложнения по лечението;
 • грешни лечебно-диагностични процедури;
 • липса на професионална компетентност или недостатъчна квалификация;
 • лекарска небрежност; извършено частично лечение; травма, получена в лечебно заведение по време на хоспитализацията.

Ние можем да Ви помогнем!

Ако се нуждаете спешно от адвокат по медицинско право, без колебание може да се свържете с нашата кантора.

Ще Ви окажем така необходимата правна помощ и съдействие, при търсене на отговорност за лекарска грешка на медицински лица.

Инфектиране, ненаблюдаване на болничното състояние на пациента или непредоставянето на достатъчно информация на пациента за въпроси, които пряко засягат здравословното му състояние е повод за ангажиране адвокат по медицинско право.

За повече информация и съдействие при инцидентс с лекарска небрежност, свържете се с нас на телефон + 359 2 858 -10-25, или на мейл info@lawyer-bulgaria.bg