fbpx

Публикации

Избор на гараж или паркомясто

Често пъти при покупка на жилище клиентите се колебаят пред избор на гараж или паркомясто.

Като адвокат по недвижими имоти, държим да отбележим, че между гаража и паркомястото разликата е голяма.

Гаражът е самостоятелен обект на собственост, а по отношение на паркоместата е налице неяснота.

За съжаление към ден днешен липсва ясна и точна правна уредба, която да създаде сигурност на купувачи и строители при сделките с паркоместа.Избор на гараж или паркомясто

В случай, че сградата е построена въз основа на право на строеж, свободните площи могат да бъдат ползвани от собственика на терена, съответно да бъдат отдавани за ползване от него на трети лица, включително и като обособени “паркоместа”.

Засега у нас не съществува широка практика за отдаване под наем като паркоместа на общински терени.

Но чисто теоретично такава практика е възможна; както е възможно да се отдават под наем като паркоместа части от улици, площади, подлези и друга общинска собственост.

Във всички случаи следва да се има предвид нормата на чл. 64 ЗС, според която собственикът на обект в сградата има право да ползва и земята, доколкото това е необходимо.

Веднага трябва да се подчертае, че паркирането на една или повече семейни леки коли категорично не представлява такава необходимост от ползване на земя по чл. 64 ЗС.

Избор на гараж и

При подобна сделка човек трябва да има до себе си адвокат в подобни сделки, който детайлно познава закона.

Разликата при избор на гараж и паркомясто

Всеки строителен предприемач има за цел печалба от изградените обекти

Предимството на паркомястото е, че може да бъде закупено на о-ниска цена.

Паркоместа се предлагат в обекти и сгради от ново строителство

Най-често в подземни етажи на сградата. Купувачът получава няколко квадратни метра площ, където може да паркира.

Често пъти погрешно съветвани от различни „професионалисти“, строителите представят различни таблици за площообразуване или пък започват да се „продават“ паркоместа по начин, който прави сделката нищожна.

От друга страна, въпросът с паркирането (особено в големите градове се превръща в сериозен, неразрешим проблем.

Причина за това има и правната регламентация за паркоместата и отделните гаражи в сградите, както и факта, че купувачите понякога не се замислят и гледат веднага да купят предложеното им паркомясто, без да са се консултирали с професионалист.

Дефиниция на понятието „ГАРАЖ“ 

Преди всичко е необходимо отново да отбележим, че гаражът е самостоятелен обект, които може да е предмет на нотариална сделка.

За паркоместата се насочваме към Закона за устройство на територията (ЗУТ), който ни казва какви са вариантите за статута на паркоместата в новопостроена сграда.Избор на гараж или паркомясто

Там необходимите места за паркиране се осигуряват с инвестиционния проект по следния начин:

+ паркинг – гараж със статут на самостоятелен обект в сградата.

Това означава, че всички места за паркиране (или т.нар. паркоместа) се намират в гараж (обикновено подземен), който сам по себе си може да е предмет на сделка.

+ паркинг – гараж със статут на обща част в сградата. Този обикновено подземен паркинг е общ за всички и не може да се продава.

Ако някои се опитва да Ви продаде паркомясто от такъв паркинг-гараж, то се обърнете към професионалист, защото почти сигурно ще дадете парите си на вятъра.

Паркомясто в жилищна сграда 

Тук са най-големите проблеми в практиката. В случай, че земята е обща част към сградата, паркоместа в двора не могат да се продават.

Възможно е под формата на “паркомясто” собственикът на УПИ да е учредил на лице право на ползване върху реална част от терена.

Не съществува законова пречка за учредяване на право на ползване върху реална част от УПИ.

От съществено значение е статутът на земята, върху която е построена сградата. 

Това е така, защото местата за паркиране са били осигурени в свободната дворна площ чрез разпределяне на ползването на част от дворното място от общото събрание на етажните собственици.

Към настоящия момент на паркоместата не е отреден самостоятелен статут, поради което собственикът на паркомясто не разполага с пълни права каквито имат собствениците на самостоятелни обекти

Това са действия по ограничаване достъп и други

В този случай, собствениците разполагат с право да го ползва или прехвърли на трети лица, съсобственици в сградата.

При избор на гараж или паркомясто ако изберете гараж, предимствата са по-голяма площ, а част от тях са водоснабдени и електро-снабдени, което ги прави добър вариант, когато се колебаете при избор на гараж или паркомясто

Ако разполагате с нужните финанси, изберете гараж в допълнение към жилището. Той е перфектният вариант да защитите Вашата кола от външни въздействия.

За предпочитане е страните да са крайно внимателни при придобиване на права за паркоместа

Основното е да изискват от продавача допълнително изясняване в нотариалните акт, какъв е предметът на сделката.

Специално в случаите на придобиване на паркоместа в общи (подземни) паркинги е необходимо да се изследва дали паркингите не са предвидени според проектите за обща част на етажната собственост.

Тук има някои важни моменти, за които Ви съветваме да се обърнете към професионалист -адвокат.