fbpx
Съставяне и връчване на АУАН

Oснования за отмяна на електронен фиш

Все по-често въпрос относно нарушения правилника за движение е какви са важните основания за отмяна на електронен фиш.

Преди промените в ЗДВП, основания за отмяна бе изискването нарушението да бъде установено от техническо средство

Най-често това се случваше в отсъствието на контролни органи.

В този случай заснетите нарушения от патрулните автомобили на КАТ автоматично бяха приемани за противоречащи на закона и отпадаха.

След законови промени този въпрос е изчистен и нарушителите вече не могат да се позовават на това основание.

За тях остават следните възможности за отмяна на ЕФ:Oснования за отмяна на електронен фиш

– Липса на доказателства по делото за това къде точно е извършено заснетото нарушение на база координатни данни, за които нарушителят не е длъжен да има познания.

– Липса на обозначаване със съответен пътен знак Е24 на мястото за видеоконтрол, за да бъде изпълнена разпоредбата на Наредба № 8121з-532/12.05.2015 г.

– Налагането с електронния фиш на глоба, на юридическото лице собственик на заснетото МПС, което е в противоречие с разпоредбата, че това нарушение се налага само на физически лица.

В този случай глобата се налага на управителят на съответното юридическо лице.

Ако нарушителят докаже, че не е управлявал автомобила обжалваният електронен фиш следва да бъде отменен.

Причина за обжалване, е когато камерата, с която е заснето нарушението, не отговаря на техническите изисквания за контрол на движението.

В този случай, задължението на наказващият орган е да докаже съответното нарушение, а не гражданинът да доказва своята невинност.

Ако срещу вас е издаден електронен фиш ?

Ако искате да разберете дали имате основания за обжалване ?

Ако желаете да научите дали са налице нарушения във връзка с административното ви наказване

обърнете се за насрочване на дата и час за консултация на тел. 0897 90 43 91 или  email office@lawyer-bulgaria.bg

Какво е основното основание за отмяна на обжалваните електронни фишове преди законовите промени?

Преди промените в Закона за движението по пътищата (ЗДВП), основната причина за отмяна на обжалваните електронни фишове беше изискването нарушението да бъде установено от техническо средство, без участието на контролни органи.

Какви са най-честите основания за отмяна на електронния фиш след законовите промени?

След съответните законови промени, най-честите основания за отмяна при обжалване на електронен фиш включват липса на доказателства за мястото на нарушението, липса на съответен пътен знак Е24 на мястото за видеоконтрол и налагането на глоба на юридическо лице вместо на физическо лице.

Какво трябва да направя, ако мисля, че имам основание за обжалване на електронен фиш?

Ако смятате, че имате основания за обжалване на електронен фиш, можете да се обърнете за консултация и оценка на ситуацията, за да определите дали имате основания за обжалване и какви стъпки трябва да последвате.

Как да докажа липсата на доказателства по делото за нарушението?

Липсата на доказателства по делото за нарушението може да бъде доказвана чрез анализ на координатните данни или други съответни доказателства, които показват недостатъчната основа за налагане на глобата.

Какво означава липсата на обозначаване с пътен знак Е24 на мястото за видеоконтрол?

Липсата на пътен знак Е24 на мястото за видеоконтрол означава, че не е била изпълнена необходимата разпоредба за обозначаване на мястото за контрол, което може да бъде едно от основанията за отмяна на електронния фиш.

Какво да направя, ако съм юридическо лице и ми е наложена глоба за нарушение?

Ако сте юридическо лице и ви е наложена глоба, която според вас е неправомерна, можете да обжалвате решението с аргументация, че налагането на глобата е противоречие със законовите изисквания.

Какво е разликата между нарушителя и управителя на юридическо лице в контекста на налагането на глоби?

Нарушителят е лицето, което е извършило нарушението, докато управителят на юридическото лице е този, който е отговорен за управлението на МПС, за което е била наложена глобата.

Как да докажа, че не съм управлявал автомобила, върху който е наложен електронен фиш?

Можете да докажете, че не сте управлявали автомобила, като предоставите съответни доказателства или снимки

5/5 - (3 votes)