fbpx
Проверка на недвижим имот

Kaк се вписва искова молба ?

С цел оповестяване на действие по отношение на недвижим имот, законът в чл.114 ЗС постави изискването за вписване на исковате молби.  Повечето хора не са наясно как се вписва искова молба ?

Вписването на исковата молба има значение за даване на публичност и узнаване от трети лица за спора.Kaк се вписва искова молба ?

Заявлението за вписване на искова молба се подава в Агенция по Вписванията, тъй като там се води регистър на всички имоти.

Законът поставя изискването, че вписването по чл. 114 ал.2 ЗС като предпоставка за даване на ход на делото.

За изпълнението на това действие, съдебният състав следи при проверка на исковата молба.

Условия за вписване на искова молба ?

ВАЖНО:  Изискването за вписване на исковата молба не се отнася към условията за нейната допустимост.

Законът е поставил изрично съвсем други условия и изисквания за редовност на исковата молба по закон.

Задължение за вписване има всяка страна, която въвежда иск по съдебното производство.

Целта на вписването е оповестяване на съдебния спор. Ето защо е важен въпроса:как се вписва искова молба ?

Следващата задача на вписването на исковата молба е противопоставимост спрямо трети лица. с права по процесния имот.

Много са случаите, в които ищецът не изпълнява това изискване. В този случай, не следва да се приеме, че молбата е нередовна.

Съдът ще остави същата искова молба без движение с указание да вписване по реда на закона.

Съдът не може и не притежава компетентност да поиска вписване от съдия по вписванията.

Смисълът на това вписване е яснота на входирани искови молби относно недвижими имоти и стабилитет на техните съдебни решения.

Каква е процедурата по Вписване ? Kaк се вписва искова молба ?

След като бъде подадена молбата съдът я обработва и издава заверен препис, който служи за вписване в Агенцията по Вписванията.

Даването на гласност на спора чрез вписване на исковите молби е основната идея за уреждане на всички хипотези на вписване на искови молби.

При някои искови молби оповестяване и публичност към трети лица е единственото действие, което възниква от вписването.

При липсата на изрично предвидено действие на вписаната искова молба спрямо трети лица.

Тогава вписването има значение единствено за даване на гласност на спора относно имота.Kaк се вписва искова молба ?

В този момент се извършва цялата процедура по Вписване на молбата след преглед и Разпореждане на Съдия по вписванията в деня на постъпването или по поредност на поданото Заявление за вписване.

В случай че по съдебно дело бъде вписата исковата молба,това ще служи като индикация на всеки трети купувач или лице с претенции, да узнае за правният спор.

За повече информация или помощ, моля да се обърнете към нас на следният телефон + 359 897 90 43 91 или mail office@lawyer-bulgaria.bg.  

Всеки конкретен случай, ще бъде разгледан с оглед неговата специфика.

Rate this post