КОНТАКТИ

Правна Кантора Д. Владимиров и Партньори | Адвокати | „Александър Жендов” 6, 1113 гр. София, България
Телефон: +359 897 90 43 91 | Факс: +359 2 858 10 25 | Email: info@lawyer-bulgaria.bg

Aдвокатската кантора представлява клиенти в цяла България, включително и в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Ябланица и други.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Информацията, съдържаща се в този уебсайт, е само за общи информационни цели. Информацията се предоставя от „Международна Правна Кантора Д. Владимиров и Партньори“ и докато ние се стремим да поддържаме актуалната и правилна информация, ние не правим никакви декларации или гаранции от какъвто и да е вид, изрични или подразбиращи се, относно пълнотата, точността, надеждността, пригодността или наличността на уебсайта или информацията, продуктите, услугите или свързаните с тях графики, съдържащи се в уебсайта за всякакви цели. Всяко доверие, което предоставяте на такава информация, следователно е на ваш собствен риск.