fbpx

Ред за отказ от наследство

Много хора ни питат с наследствени казуси за т.нар. ред за отказ от наследство.

Законът за наследството (ЗН) урежда правилата както за приемането, така и за отказа от наследство.

Отказът е актуален, когато наследници не желаят да поемат задължения на наследодателя или да се сблъскват с кредитори.

При отказа от наследство става въпрос за възможността всеки наследник да заяви, че не иска нищо от наследството

След като се изясни, че наследникът желае по този начин да се отърве от всичките възможни тежести и проблеми, свързани с него, следва да се консултира с адвокат по наследствени дела.

Необходимо е изначално да се знае, че наследството се открива в момента на смъртта.

От този момент нататък се поражда действието на приемането или съответно – отказа.

На практика отказа от наследство представлява едностранно волеизявление на наследник с цел да бъде прекратено правото му на наследяване. Той трябва да направи писмено заявление за това до районния съд.

Изричният отказ от наследството се заявява пред Райония съд, в района на който е открито наследството.

Наследството се открива в момента на смъртта по последния постоянен адрес на починалото лице.

Какво представлява отказът от наследство?

Това е едностранно волеизявление, с което наследник се отказва от правото си на наследяване.Ред за отказ от наследство

Как се извършва отказът?

 • Писмено заявление до районния съд по последния постоянен адрес на починалия.
 • Нотариално заверено подпис на заявлението.
 • Прилагат се: препис-извлечение от акт за смърт, удостоверение за наследници, вносна бележка за държавна такса.
 • Заявлението се вписва в особена книга и се разглежда от съдия.

Важно, което трябва да знаете:

 • Не е необходимо съгласието на останалите наследници.
 • Дялът на отреклия се се разпределя между останалите.
 • Отказът не може да е под условие, за срок или за част от наследството.
 • Не се правят: действия, показващи намерение за приемане (изваждане на удостоверение за наследници, плащане на данъци).

Рискове:

 • Кредитори на наследодателя могат да поискат унищожаване на отказа в своя полза (в едногодишен срок от узнаването за отказа, но не по-късно от три години след него).
 • Според ЗН кредиторите на лицето, което се е отказало от наследството, могат да искат унищожението на отказа в своя полза, доколкото не могат да се удовлетворят от имуществата на наследника.

Искът следва да се предяви в едногодишен срок от узнаването за отказа, но не по-късно от три години след него. Макар и труден за реализиране и като възможност, а и във времето този риск и възможност съществуват.

Това означава, че в даден момент, но не по-късно от 3 години от отказа, може да се появи кредитор на наследодателя и да поиска да бъде унищожен този отказ, така че той да си получи дължимото.

Отказ от наследство на непълнолетен:

 • Недопустим, според тълкувателно решение на ВКС.
 • Непълнолетните приемат наследство само по опис.
 • Отговарят за наследствени задължения само с включените в наследството активи, а не с лично имущество.

За допълнителна информация, моля обърнете се към нас на тел. 0897 90 43 91 или  email : office@lawyer-bulgaria.bg 

Как се определя моментът на откриване на наследството според Закона за наследството?

Наследството се открива в момента на смъртта по последния постоянен адрес на починалото лице.

Кога се подава заявлението за отказ от наследство?

Заявление за отказ от наследство се подава след настъпване на смъртта на едно лице при откриване на наследството и след издаване на съответните писмени документи, удостоверяващи този факт.

Има ли нужда от съгласието на останалите наследници при отказ от наследство?

Не, не е необходимо съгласието на останалите наследници, за да е валиден отказът на който и да е от тях.

Мога ли да се откажа от наследството под условие или за определен срок?

Не, отказ, направен под условие, за срок или за част от наследството, е недействителен.

Какви са последствията от отказ от наследство за другите наследници?

Частта на отреклия се уголемява дяловете на останалите наследници.

Могат ли кредиторите на наследодателя да искат унищожението на отказа от наследството?

Да, според Закона за наследството, кредиторите могат да искат унищожението на отказа в своя полза, ако не могат да се удовлетворят от имуществата на наследника.

Какъв е срокът за предявяване на иск за унищожаване на отказа от наследството от страна на кредиторите?

Искът за унищожение може да се предяви в едногодишен срок от узнаването за отказа, но не по-късно от три години след него.

 

Действие на Заповед от домашно насилие ?

Често пъти след делата по ЗЗДН, хората задават въпроса за Действие на Заповед от домашно насилие.

ЗЗДН e cъздaдeн, зa дa дaдe бъpзa, eфeĸтивнa и нaвpeмeннa зaщитa нa лицaтa, пocтpaдaли oт дoмaшнo нacилиe

Районният съд cлyжeбнo или пo иcĸaнe нa мoлитeля мoжe дa издaдe зaпoвeд зa нeзaбaвнa зaщитa.

Съглacнo чл. 18 ЗЗДH ĸoгaтo мoлбaтa cъдъpжa дaнни зa пpяĸa, нeпocpeдcтвeнa oпacнocт зa живoтa или здpaвeтo нa пocтpaдaлoтo лицe, Райoнният cъд издaвa зaпoвeд зa нeзaбaвнa зaщитa

Тази Заповед по ЗЗДН следва да се издаде в cpoĸ дo 24 чaca oт пoлyчaвaнeтo нa мoлбaтa.

C  peшeниeтo пo cъщecтвo, ĸoгaтo yвaжи мoлбaтa, cъдът нaлaгa eднa oт мepĸитe пo чл. 5, aл. 1 ЗЗДH и глoбa пo чл. 5, aл. 4 ЗЗДH.

Нaй-cилнитe мepĸи зa зaщитa пo ЗЗДH e тaзи пo чл. 5, aл. 1, т. 3 ЗЗДH:

 1. Зaбpaнa нa извъpшитeля дa пpиближaвa пocтpaдaлoтo лицe, жилищeтo, мecтopaбoтaтa и мecтaтa зa coциaлни ĸoнтaĸти и oтдиx нa пocтpaдaлoтo лицe
 2. Забрана за доближаване пpи ycлoвия и cpoĸ, oпpeдeлeни oт cъдa, ĸoйтo мoжe дa бъдe oт тpи дo 18 мeceцa.Действие на Заповед от домашно насилие ?

Taзи мяpĸa e пpилoжимa и в oтнoшeниятa мeждy poдитeл и дeтe и вeднъж нaлoжeнa, cилнo oгpaничaвa вpъзĸaтa poдитeл дeтe и имa eфeĸтa нaвpeмeннo oгpaничaвaнe нa ocнoвнo poдитeлcĸo пpaвoмoщиe.

Какво казва Закона за домашно насилие ?

Мяpĸaтa пo чл. 5, aл. 1, т. 3 ЗЗДH, ĸaĸтo и вcяĸa дpyгa мяpĸa, e чacт oт пpoизнacянeтo пo cъщecтвo, пpи yвaжaвaнe нa мoлбaтa зa зaщитa.

Рaзглeждaнeтo нa дeлo зa дoмaшнo нacилиe мoжe дa пpoдължи пo 6-12 мeceцa в eднa инcтaнция.

В този случай пъpвoиcтaнциoннoтo peшeниe нe пpeĸpaтявa дeйcтвиeтo нa зaпoвeдтa зa нeзaбaвнa зaщитa

Възмoжнo е eднa нeocнoвaтeлнa мoлбa зa зaщитa oт дoмaшнo нacилиe, пpи издaдeнa зaпoвeд зa нeзaбaвнa зaщитa c мяpĸa зa пepиoд oт 12 мeceцa дa oгpaничи ĸoнтaĸтa poдитeл дeтe.

Кoгaтo paйoнният cъд ĸaтo пъpвa инcтaнция yвaжи мoлбaтa зa зaщитa, пocтaнoвeнaтa зaпoвeд зa зaщитa нeзaбaвнo пpeĸpaтявa дeйcтвиeтo нa зaпoвeдтa зa нeзaбaвнa зaщитa.

Дopи и мepĸитe пo чл. 5, aл. 1 ЗЗДH пo двeтe зaпoвeди дa ca идeнтични, тo тe двeтe нe дeйcтвaт eднoвpeмeннo – зaпoвeдтa зa нeзaбaвнa зaщитa пpeycтaнoвявa cъщecтвyвaнeтo cи в мoмeнтa нa пocтaнoвявaнe нa пъpвoинcтaнциoннoтo peшeниe, yвaжaвaщo мoлбaтa и издaвaщo зaпoвeд зa зaщитa.

зaпoвeдтa зa нeзaбaвнa зaщитa нe дeйcтвa cлeд дaтaтa нa пъpвoинcтaнциoннoтo peшeниe.

Toва решение на Районния съд или yвaжaвa мoлбaтa зa зaщитa и издaвa зaпoвeд зa зaщитa, ĸoятo зaмecтвa зaпoвeдтa зa нeзaбaвнa зaщитa

С това решение се oтxвъpля мoлбaтa зa зaщитa ĸaтo нeocнoвaтeлнa и вeднaгa „yбивa“ зaпoвeдтa зa нeзaбaвнa зaщитa, която престава да действа.

За допълнителна информация, моля обърнете се към адвокат в кантората на 0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg

НАЕМ на съсобствен имот

В България често имоти се предоставят под наем и те често са обща собственост, особено когато се касае за НАЕМ на съсобствен имот.

Обичайно общата собственост възниква чрез наследяване, публична продажба или съвместно строене на имот.

Според Закона за собствеността (ЗС) правото на собственост може да принадлежи на двама или повече собственици, включително физически и юридически лица, държавата или общините.

Какво предвижда законът при съсобствен имот ??

Законът за собствеността  утвърждава, че частите на собствениците се приемат за равни, освен ако се докаже обратното.

При наследяване, обаче, често се наследяват неравни дялове, които се превръщат в обща собственост.

Определението на частите е от основно значение, тъй като законът предвижда, че всеки съсобственик участва в ползите и тежестите на общата собственост съгласно своя дял.

Съсобствениците могат да ползват общата собственост в съответствие с предназначението й, без да нарушават правата на другите.

Ако обаче някои съсобственици използват имота лично, те са длъжни да заплатят обезщетение на останалите съсобственици.

Съдебна процедура при съсобствен имот ??НАЕМ на съсобствен имот

Исковете за частите могат да бъдат насочени срещу лицето, което отдава имота под наем, както и срещу наемателя.

Те са солидарни длъжници, което означава, че ако единият плати, длъжността се отпада и за другия.

Възникват различни спорове, включително за неполучен наем или разпределение на наем.

Законът предвижда, че общата собственост се използва съгласно решението на съсобствениците, притежаващи повече от половината от нея.

В случай, че няма мнозинство или ако решението е вредно за общата собственост, Районният съд може да вземе необходимите мерки и да назначи управител на общата собственост.

При проблеми със собствеността, съсобствениците могат да предприемат няколко мерки.

Всеки съсобственик може да продаде своя дял на трето лице след предложение за покупка на другите съсобственици.

Възможно е и всеки съсобственик да поиска делба на общата собственост, освен ако законът предвижда друго или ако това не е в съответствие с естеството и предназначението на собствеността.

За допълнителни въпроси, се обърнете към адвокат в кантората на тел. 0897 90 43 91 или email: office@lawyer-bulgaria.bg 

Обявяване саморъчно завещание

Всяко саморъчно завещание трябва да бъде обявено от нотариус, за да могат заветниците да придобият завещаното им имущество.

Лицето, на което е предадено за пазене саморъчно завещание, трябва да поиска обявяването му от нотариус веднага след като узнае за смъртта на завещателя.

Не съществува конкретен срок, в който лицата, които съхраняват или намерят саморъчно завещание, трябва да го обявят.

Как се обявя саморъчно завещание ?

Много често саморъчните завещания се предават за пазене при нотариус, а наследниците, в чиято полза е завещанието, знаят при кой нотариус да отидат.

В случай, че наследодателят не е казал на наследниците при кой нотариус е оставил за пазене завещанието, те могат да поискат справка за наличието на завещание в Агенцията по вписванията. Обявяване саморъчно завещание

Най-често такова се изисква или от Регистър за завещанията към Нотариалната камара.

Съхраняването на завещанието при нотариус се предпочита, за да се избегне опасността завещанието да бъде намерено от някой недоволен наследник, който би могъл да го укрие или унищожи.

Възможно е завещателят да е дал саморъчното завещание за пазене на самия заветник или на друго доверено лице.

Целта отново е завещанието да не бъде укрито или унищожено от недоволен наследник.

В зависимост от вида на завещаното имущество може да са необходими и други документи.

Ако не разполагате с някои от тези документи, заветникът може да поиска от нотариуса да му издаде специално удостоверение

Той следва да представи Удостоверението пред съответните държавни или общински органи или други институции и да се снабди с тях.

Такова удостоверение е често необходимо на лица, които ползват завещанието, но не са наследници по закон.

При универсално завещание, където не са указани конкретни недвижими имоти, наличието на такъв се удостоверява чрез декларация с нотариално заверен подпис на ползващото се от завещанието лице.

Обявяването на завещанието може да се извърши от всякакъв нотариус.

Нотариусът съставя Протокол за обявяване на саморъчно завещание, който указваОбявяване саморъчно завещание

1.Kой го представя,

2.На каква хартия е написано,

3. Брой на страниците,

4.Наличие на дата и подпис,

5. Зачерквания, добавки или поправки и др.

Нотариусът прочита завещанието, след което молителят и нотариусът се подписват на всяка страница. Протоколът се подписва от нотариуса и молителя. След обявяването, нотариусът издава заверен препис от завещанието.

Оригиналът на завещанието се съхранява при нотариуса. Имайте предвид, че саморъчните завещания, с които се завещава право на собственост или друго вещно право върху недвижим имот, трябва задължително да се впишат в Службата по вписванията по местонахождението на недвижимия имот.

Какво покрива „Гражданска отговорност“

В последните няколко дела на преден план излиза въпроса за обхвата на застраховка „Гражданска отговорност“.

„Гражданската отговорност“ покрива отговорността на застрахованите за причинените от тях на трети лица вреди, свързани с притежаването и/или използването на моторно превозно средство.

Застрахователната полица покрива всички рискове – имуществени и неимуществени вреди, разходи по лечение, пропуснати ползи, телесни увреждания, в това число смърт  и други.

Застраховката обхваща всички преки и непосредствени щети, които вие като шофьор сте причинили на пътя.

Това се отнася и при нанесена телесна повреда на пешеходец. „Гражданска отговорност“ не покрива щетите по автомобила на виновното лице, както и разходи по неговото лечение.

Това не се отнася обаче до пътниците в автомобила на виновника за ПТП-то. Единственият начин причинителят на катастрофата да получи обезщетение е да има застраховка каско.

Нормата на чл.432 ал.1 от КЗ сочи, че увреденият, спрямо който застрахованият е отговорен, има право да иска обезщетението пряко от  застрахователя и за основателността на иска за обезщетение.

В този смисъл е необходимо доказване на следните предпоставки:

1/валидно застрахователно правоотношение по застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” между застрахователя и
застрахования извършител на причинените вреди при ПТП;

2/отговорност на прекия причинител по чл.45 от ЗЗД при следния фактически състав:Какво покрива „Гражданска отговорност“

3/ извършено деяние, довело до ПТП;

4/доказана и настъпила вреда на ищеца;

5/ причинна връзка;

6/противоправност на деянието и

7. и вина на дееца при настъпването на щетите по чл.432 ал.1 КЗ

Какво не покрива „Гражданска отговорност“ ?

Полицата не покрива също щетите по вашата кола, причинени от природни бедствия. Но ако щетата е причинена от дупка на пътя, можете да предявите претенции към общината.

Съществува и друга хипотеза – виновникът да избяга след ПТП.

В такъв случай трябва да се повика полиция.

Добре ще бъде за потърпевшия, ако има свидетели, които са записали номера на автомобила му.

След като собственикът бъде установен, претендирайте за покриване на щетите пред застрахователя му.

Ако пък не бъде установен, шансът е да имате каско.

При валидна „Гражданска отговорност“ следва обезщетение, дори ако засегнатото лице е знаело, че водачът например е употребил алкохол или упойващи вещества.

В някои случаи (при употреба на алкохол, наркотици и др.) обаче застрахователят може да предяви насрещен иск за възстановяване на направените разходи. При пътно произшествие с два автомобила с настъпили материални щети и без пострадали хора се попълва Двустранен констативен протокол (ДКП).

При Гражданската отговорност в срок от 7 дни след инцидента виновният водач е длъжен да уведоми застрахователната си компания.

Ако не  изпълни това си задължение и се стигне до изплащане на щети,  има опасност да бъде осъден да покрие изплатените лихви по всички разходи, направени от компанията като обезщетение на другия шофьор от момента на ПТП до уведомяването ѝ.

Виновният водач трябва да попълни т.нар. Заявление до застрахователя.Какво покрива „Гражданска отговорност“

Пострадалия има право да предяви иск за претенциите си, като срокът за неимуществените щети е 5 години, а за имуществените – 3 години.

За да бъде уважено правото ви, е необходимо да представите пред застрахователя на виновния шофьор всички необходими документи:

1/валиден Протокол за ПТП

2. / талон на автомобила,

3/ талон за технически преглед,

4/шофьорска книжка на водача, управлявал колата по време на инцидента

С редица законодателни промени бе отменено задължението на Пътна полиция да посещава местопроизшествието при леки ПТП-та.

Така на виновния не му се отнемат контролни точки от талона.

Преди участниците в пътни произшествия бяха задължени да се обадят по телефона на КАТ, за да бъде регистрирано ПТП-то в тяхната система. От 1 март м.г. при удостоверяване на събития с ДКП НЕ СЕ уведомява Пътна полиция.

Застрахователи обаче съветват да се обадите за всеки случай на тел. 112, за да има регистрирано обаждане.

В случай, че водач ви събори оградата, трябва също да извикате КАТ, защото после без протокол няма как да искате обезщетение.

Капани при сделки с имоти

В последните няколко месеци все по-често идват клиенти, които се нуждаят от консултация за налични капани при сделки с имоти.

За да ускорят продажбите, строителите вече предлагат различни варианти при договарянето на новото строителство.

Характерен трик в този смисъл е намаляването на първоначално внасяната сума за сключването на предварителен договор

Най-често се използват различни схеми, които са истински капани при сделки с имоти :

Една от схемите е свързана с изискванията за гаранции от страна на чуждестранните инвеститори.

Капани при сделки с имоти

Сумата се предава от банката на продавача едва след изповядване на сделката и след получаване на удостоверение за тежести.

Втората схема е т. нар. продажба с обратно изкупуване.

Консктрукцията създава у купувача чувството, че ако не може да обслужва ипотечния си кредит – може да развали продажбата.

Но остава един много сериозен въпрос – дали строителната фирма тогава ще бъде все още действаща

Спорен е и въпроса дали ще има ли средства, с които да върне платената цена.

Рискове и капаните при покупка на имоти  ?

Не е пресилено да се каже, че най-много рискове крие покупката на незавършено строителство при реална опасност много от строителните фирми да не успеят да спазят уговорените срокове

Фирмите изобщо да не стигнат до въвеждането в експлоатация на започнатия обект, след като не са изпълнили проектите.

В крайна сметка, може да се стигне не само до загуба на собствеността, но и до загуба на внесените средства.

Много зависи от това какъв е видът на подписания договор – дали той е предварителен или вече има вече изповядана нотариална сделка.

Отношенията могат да бъдат много усложнени, ако строителят е получил правото нКапани при сделки с имотиа строеж срещу обезщетение.

При неизпълнение на поетите задължения към собствениците на терена има опасност договорът да бъде развален

Това да доведе до отпадане правата и на купувачите „на зелено”.

Какво гласи закона при сделки с имоти ?

Масова практика беше даваната при сключване на предварителен договор сума да се означава като капаро или задатък, което води до загубата му, ако купувачът се откаже от сделката.

Съвсем друго е положението, когато в договора е записано, че дадената сума е авансово платена част от цената.

В случай на разваляне на договора, като например – несключване на нотариалната сделка в определен срок, сумата подлежи на връщане на купувача.

Възможен е вариант, в който се предвижда, че в случай, че предварителния договор, поради неизпълнение на задълженията на купувача, продавачът може да задържи част от дадената сума като неустойка, а не като капаро.

При неосигуряване на финансирането, обикновено поради неодобряването от страна на кредитната институция, не е обективна причина и не води автоматически до освобождането на купувача от отговорност.

Той може да си получи обратно платената сума, вписана в предварителния договор, само ако тя не е договорена като капаро.

За поставените капани вече е ясно, че е нужно да се консултирате с адвокат.

В този случай рискът може да бъде ограничен като се избягва покупката на незавършени обекти, при цени, които са многократно по-ниски от предлаганите на пазара и да не се подценява сериозният правен анализ.

Защото нотариусът не е адвокат на страните, нито пък съдебният изпълнител, който извършва една публична продан, извършва такава сериозна проверка.

За справки се обърнете към адвокат на тел. 0897 90 43 91 или  Email office@lawyer-bulgaria.bg

Най-честите капани при покупка на имот ???

Покупката на имот често е едно от най-значимите финансови решения, които човек предприема. Независимо дали става въпрос за покупка на първото ви собствено жилище или пък за такова с цел отдаване под наем или бъдеща препродажба, процесът несъмнено може да бъде изпълнен с предизвикателства и скрити капани, които могат да доведат до скъпоструващи за вас грешки. Повече за това кои са най-често срещаните капани, с които клиентите се сблъскват в процеса, както и как да се справите успешно с потенциалните препятствия, можете да откриете в тази статия.

Как да се предпазим от измами в процеса на покупко-продажба?

Нчкой от основните фактори, на които е добре да обърнете внимание при покупката на недвижимо имущество ще научите след консултацич с адвокат от кантората.

Как да се защитим от измами ?

Прибързаното закупуване на имот без провеждане на задълбочено предварително проучване може да доведе до различни казуси. На първо място е от съществено значение да оцените състоянието на имота – това можете да направите посредством съвместната работа с експерт в областта. Потърсете за скрити проблеми в жилището и преценете дали състоянието на имота отговаря на това, което търсите.

Как може да помогне адвокат за недвижими имоти ?

Ангажирайки адвокат, ще може да направите с него цялостно проучване на собствеността, за да се уверите, че няма неуредени запори, спорове или правни проблеми, свързани с имота. Когато пристъпите към покупко-продажбата на имота, ще са ви необходими сериозен набор от документи, с които да бъде осъществена сделката. Един от тях е документът за собственост на имота. Неговата функция се изразява в това да легитимира правото на собственост върху недвижимата собственост. Бъдете внимателни, тъй като е възможно собствениците да се окажат повече от един. В такъв случай можете да се застраховате като поискате упълномощаването на трето лице, с което да водите преговорите по сделката, тъй като е не рядко срещано някой от съсобствениците да промени становището си. Не само – така си гарантирате, че ще водите комуникация с един човек, което е предпоставка за по-точен и ясен диалог, както и улеснение за вас в процеса.

Какво обхваща проверката на имота ?

Справката за липса на финансови задължения на продавача може да получите като писмено удостоверение, издадено ви от Имотния регистър към Агенция по вписванията. Чрез нея ще сте наясно дали върху имота има евентуални тежести – с други думи права, различни от тези на собственика върху имота. Чрез изискването на обстойна справка ще бъдете сигурни и спокойни, че към жилището няма да има предявени претенции от други лица като наследници, съсобственици или съпрузи. Освен това проверката ще обхване и евентуални налични възбрани и/или ипотеки.

Как да се насочим към адвокат в този случай ?

Въпреки че някои купувачи се опитват да се ориентират на пазара без професионална помощ, адвокат на недвижими имоти може да предостави ценна помощ и насоки. Разчитането на агент без надлежна проверка обаче може да доведе до проблеми. За да избегнете този капан, отделете време и проучете кои са опитните и коректни агенции на пазара, които могат да ви предложат съдействието на квалифицира експерт в областта – такъв, който ще разбере вашите нужди и желания, който комуникира ефективно и познава отлично материята. Въпреки че опитът на адвоката е от решаващо значение, не разчитайте единствено на неговите съвети. Направете с него пълно проучване и бъдете информирани за пазарните тенденции и стойностите на имота в желания от вас район и се доверете на професионализма на специалист от кантората.

Кой плаща авариен комисар

Все по-често в случай на ПТП клиенти ни питат кой плаща авариен комисар.

Транспортът на стоки е динамична дейност, която се отличава с кратки законови срокове за установяване на липси и вреди по пратките.  В тези срокове следва да се предявят претенции за обезщетение заради тези вреди.

Правилното документиране на приема на стоката е гаранция за запазването на правата на товародателите.

В случай на щети и липси, тяхното писмено протоколиране и заснемане са незаменими инструменти, които улесняват разследването и съответно водят до по-бързо удовлетворяване на основателните финансови претенции.

При възникване на щета по време на транспорта често възниква въпросът кой трябва да плати аварийния комисар. Получателят на стоката, превозвачът или спедиторът са задължени за разходите за авариен комисар.Кой заплаща аварийния комисар при щета

Получателят обикновено е афектиран заради увреждането на стоката и не може да приеме, че трябва да поеме разходи за оценка на щети, за които не е виновен.

Правната рамка показва, че получателят (товарособственикът) има интерес да докаже размера и причината за увреждането

Именно заради това отговорността за ангажирането на авариен комисар е негова.

Получателят на стоката поема и разходите за авариен комисар. 

Впоследствие тези разходи се предявяват към превозвача (неговия застраховател) заедно с претенцията за щетите по товара.

Важно е да се отбележи, че превозвачът не е отговорен за всяко увреждане на стоката.

Нерядко има случаи на неподходяща опаковка или неправилно подреждане на стоката, което води до увреждане на стоката.

Какви вреди поемат страните при превоз ??

Ако има опасност вредите да станат по-големи, вземете мерки (напр: облепете скъсания чувал, за да спрете изтичането на съдържанието му).

Предвид, че повечето спедитори и превозвачи имат застрахователи, необходимо е стоката да остане на разположение за инспекция от авариен комисар

Той следва да установи на конкретните причини за настъпването на щетата и нейния размер.

Независимо, че пратката Ви може да е увредена до степен, в която Ви е безполезна, не изхвърляйте нейните останки.

Това е важно, тъй като превозвачите и спедиторите имат право върху тях, ако изплатят обезщетение за тотална щета.

Ако съхранението им е свързано със значителни разноски за Вас, ни съобщете за това своевременно.

В случай на възникване на щета по превоз и нужда от допълнителна информация, моля обадете се на тел. 0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg

Престъпно унищожаване, повреждане на документ

често пъти клиенти ни питат за действия срещу престъпно унищожаване повреждане на документ.

  Документните престъпления се систематизират в три основни вида, съобразно различните групи обществени отношения

В закона обект на защита по Глава 9 от НК, са именно престъпления по чл. 319 НК, свързани със съставянето или унищожаване на документи.

Документните престъпления се систематизират в три основни вида, съобразно различните групи обществени отношения

Те са обект на защита по Глава 9 НК, а именно престъпления, свързани със съставянето на документи

Тези документи от своя страна се делят на

 1. Документна поправка и лъжливо документиране,
 2. Престъпления свързани с използването на документи или такат нареченото престъпно ползване на документите и престъпления, свързани с реда за съхранение на документите или така нареченото престъпно унищожаване, увреждане или скриване на документи по чл.319 от НК.

Общото при тези групи е специфичния предмет, върху който се въздейства – документа.

При осъществяването на състава на тези престъпления не съществува фигурата на пострадалия, тъй като от тях не настъпват имуществени или неимуществени вреди за лицата, причинени пряко и непосредствено от осъществяването на състава на цитираните престъпления.

При друга част от престъпленията – по глава 2, 3, 4 от НК и т.н., при осъществяването на тези престъпления настъпват вреди, причинени пряко и непосредствено от осъществяването състава на престъплението и тук съществува фигурата на пострадал от престъплението.

Тези престъпления от своя страна се делят наПрестъпно унищожаване, повреждане на документ

А/документна поправка и лъжливо документиране,

Б/ престъпления свързани с използването на документи или тъй нареченото престъпно ползване на документите и

В/ престъпления, свързани с реда за съхранение на документите или тъй нареченото престъпно унищожаване, увреждане или скриване на документ

Общото при тези престъпления е специфичния предмет, върху който се въздейства – официален документ.

Същност на документните престъпления по НК

При осъществяването на състава на тези престъпления не съществува фигурата на пострадалия

При тях не настъпват имуществени или неимуществени вреди за лицата, причинени пряко и непосредствено от осъществяването на състава на цитираните престъпления.

 ри друга част от престъпленията когато се осъществявават настъпват вреди, причинени пряко и непосредствено от осъществяването състава на престъпление

Затова говорим,че при тях съществува фигурата на пострадал от престъплението.

Пострадал от престъплението е всяко лице, което е претърпяло пряко и непосредствено имуществени или неимуществени вреди от престъплението, това лице на което са накърнени законните права и интереси.

Процедурата по чл.243, ал.3 от НПК обезпечава интересите само на лице, което при предпоставките на чл.84 от НПК, може да стъпи като граждански ищец в наказателния процес.

За да встъпи лицето като граждански ищец в наказателния процес е необходимо реално настъпване на вредни последици за това лице, от което следва, че възможността от бъдещо настъпване на вредите не е достатъчна за валидното конституиране в посоченото процесуално качество.

Обжалване фиш за нарушение

Все по-често към нас се обръщат граждани за обжалване на фиш за нарушение на пътя.

Административните нарушения, които се извършват на пътя, се санкционират съгласно Закона за движение по пътищата (ЗДвП).

За тях се издават различни административни актове – в зависимост от наказанието, което се налага с тях, както и начина, по който нарушението е
установено.

В случай че бъде извършена проверка от органите на реда и бъде установено административно нарушение, на водача на МПС се издава фиш или
акт за установяване на административно нарушение.

Обжалването на фиш по Закона за движението по пътищата (ЗДвП) е процедура, която позволява на гражданите да се защитават от налагането на административно наказание „глоба“ поради нарушение на правилата за движение на пътищата.

Обжалването на фиш по ЗДвП включва определени процедури и срокове, които гражданите трябва да спазват, за да използват своето право на обжалване ефективно.

Видове фишове за нарушения на пътя Обжалване фиш за нарушение

А/ Хартиен фиш се издава в ситуации, когато извършеното нарушение е маловажно – глобата е до 50 лв. и не се предвижда отнемането на
контролни точки.

Контролният орган прави преценката дали извършеното административно нарушение представлява „маловажен случай”

За наложената глоба следва да се издаде фиш на хартиен носител, като препис от него се връчва на нарушителя.

В останалите случаи, когато от контролен орган бъде установено извършено нарушение от водач на МПС, се съставя Акт за установяване на
административно нарушение.

В случай че на извършителя бъде съставен и връчен , той има право в 7-дневен срок от връчването му да направи писмено възражение срещу него. След това компетентният административнонаказващ орган издава Наказателно постановление.

Ако бъде подадено възражение, административнонаказващият орган го взема предвид при преценката си дали има достатъчно данни за
извършено нарушение и дали те са основание за издаване на НП.

Когато бъде установено нарушение на пътя с автоматизирано техническо средство, без присъствието на нарушител и на контролен орган, тогава
се издава електронен фиш.

Тук е засегнат въпросът за правата и задълженията на водачите, които са санкционирани за извършено от тях нарушение чрез издаване именно на електронен фиш.

Б/ Електронен фиш

В ЗАНН и в ЗДвП е дадена ясна дефиниция на понятието „електронен фиш”.

Според нормативната уредба електронният фиш представлява електронно изявление, което се генерира автоматично и на основание постъпили и обработени данни във връзка с нарушения на пътя, установени чрез автоматизирани технически средства.

Тези средства са уреди за контрол, които функционират самостоятелно, установявайки и автоматично заснемайки нарушения както в присъствието, така и в отсъствието на контролен орган.

След изменение на закона от 2015г. камерите могат да бъдат:Обжалване фиш за нарушение

• Стационарни – прикрепени към земята;
• Мобилни – прикрепени към МПС или временно позиционирани на участък от пътя, засичащи нарушения в присъствието на контролен орган.

Как се връчва електронен фиш ?

Връчването се осъществява или чрез препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез длъжностно лице

За собственика на МПС-то възниква задължение да заплати електронния фиш в 14-дневен срок от връчването му, като в тази ситуация
се заплащат само 70% от глобата.

В случай че при проверка на пътя се установи, че водач вече е бил уведомен и е получил надлежно електронен фиш, но не е заплатил санкцията  в срок, свидетелството за управление на МПС (СУМПС) подлежи на отнемане.

В този случай пътното превозно средство следва да бъде спряно от движение до заплащане на глобата.

Съдействие от адвокат обжалването на фиш

Адвокат, специализиран в материята може да помогне при обжалването на фиш по няколко начина:

 • Предоставяне на подробна правна консултация относно законните основания за обжалване на фиша, като извърши анализ на фактите и обстоятелствата на случая и оцени дали са налице основания за успешно обжалване.
 • Подготвяне на необходимата документация и аргументация за обжалването, включително съставянето на жалбата, придружена със съответните доказателства и документи, които да подкрепят аргументите за обжалване.
 • Представляване на нарушителя пред компетентния административен орган и защита в процеса на разглеждане на жалбата. Това включва представянето на аргументи, правна обосновка и защита на интересите на нарушителя пред органа, който издава решението.
 • Адвокатът може да гарантира, че правата на нарушителя са защитени по адекватен начин и че всички процедури и правила, свързани с обжалването на фиша, са спазени.

Оспорване на електронен фиш

След връчване на електронния фиш лицето има право да оспори издаването му, като са налице няколко правни възможности това да бъде
сторено:

1. Подаване на Декларация

Лицето, на чието име е издаден електронен фиш, има право в 14-дневен срок да подаде Декларация до съответната териториална структура на
МВР, че нарушението не е извършено от него, а от друго лице.

За целта е необходимо в Декларацията да се посочат трите имена на лицето, извършило нарушението, неговият постоянен адрес, копие от свидетелството за управление.

На това лице следва да се издаде нов електронен фиш, а първоначално издаденият – да се анулира. За деклариране на неверни данни в Декларацията собственикът/законният представител носи наказателна отговорност (по чл.313 от НК).

2. Възражение срещу електронен фишОбжалване фиш за нарушение

В 7-дневен срок от връчването на електронния фиш лицето или законният представител, на който е връчен, може да направи възражение до
директора на съответната структура на МВР в случаите, когато: МПС-то е било обявено за издирване или има специален режим на движение. Ако
компетентният орган постанови отказ, то същият може да се обжалва по съдебен ред.

3. Обжалване по съдебен ред

Компетентен да разглежда жалбата е Районният съд в района, където е установено нарушението.

Електронният фиш се обжалва в 14-дневен срок, като се изпраща на Директора на съответната структура на МВР

Цялата преписка, в 7-дневен срок, се изпраща до компетентния Районен съд.

За допълнителна информация обърнете се към нас на тел. 0897/ 90- 43-91 или email office@lawyer-bulgaria.bg

Кога се обжалва фиш за нарушение по ЗДв.П ?

Обжалването на фиш по Закона за движението по пътищата (ЗДвП) е процедура, която позволява на гражданите да се защитават от налагането на административно наказание „глоба“ поради нарушение на правилата за движение на пътищата.

При какви обстоятелства се налага глоба с фиш по ЗДвП

Глоби с фиш могат да бъдат налагани в съответствие със ЗДвП при различни обстоятелства, включително, но не само: Нарушаване на правилата за движение по пътищата - превишаване на скоростта, неправилно паркиране, преминаване на червен светофар, неправилна употреба на мобилен телефон, неправилна употреба на предпазни колани, неспазване на предписанията на пътните знаци и др. Непредоставяне на документи и информация - шофьорска книжка, контролен талон, свидетелство за регистрация на МПС (талон), застраховка и др. Размерът на глобите се определя от компетентните органи в съответствие със законодателството.

Каква е процедурата по налагане на глоба с фиш по ЗДвП

Процедурата по налагане на глоба с фиш по ЗДвП обикновено се извършва от полицейските служители на място, когато е установено нарушение на правилата за движение на пътищата. В определени случаи, нарушението може да бъде установено и заснето чрез техническо средство или система, като в зависимост от вида на техническото средство или системата, административният орган издава електронен фиш или изпраща на собственика на МПС покана за явяване в съответната служба за контрол за да му бъде издаден фиш. При тези случаи, когато собственикът не е управлявал МПС, той има възможност да подаде декларация, в която да посочи лицето, което е управлявало МПС, съответно на което да му бъде издаден фиш

Кой може да обжалва фиш за нарушение ?

Когато нарушителят оспорва извършването на нарушението или размера на глобата, той има право да обжалва издаденият му АУАН или електронен фиш.т.е това е само нарушителят.

Пред кого се обжалва фишът ?

Фишът се обжалва пред административен орган.Гражданите имат право да подадат възражения срещу АУАН/ електронен фиш пред компетентния административен орган на Министерството на вътрешните работи или друг компетентен адм. орган. Възраженията трябва да бъдат подадени в писмен вид и да съдържат основанията за обжалването. Срокът за подаване на възражения е 7-дневен, считано от датата на връчване на АУАН/ електронен фиш.

Кога издаден фиш се обжалва пред съд ?

Ако административният орган е издал наказателно постановление, съответно ако електронния фиш е потвърден, те могат да бъдат обжалвани пред съответния районен съд в 14-дневен срок от получаването им. Решението на съответния районен съд може да бъде обжалвано пред компетентния административен съд, като неговото решение е окончателно.

Прекратяване договор за аренда

В последните 10-тина години, все по-актуално започва да се поставя въпроса за прекратяване Договор за аренда.

Основанието за прекратяване Договор за аренда е само едно – чл. 28, ал. 1 вр. чл. 27, ал. 1, т. 2 ЗАЗ.

В този случай, пpeĸpaтявaнeтo нa дoгoвop зa apeндa нa зeмя тpябвa дa бъдe впиcaнo в нoтapиaлнитe ĸниги

Това следва да бъде направено дopи ĸoгaтo cтaвa дyмa зa eднocтpaннo извънcъдeбнo paзвaлянe нa дoгoвopa зapaди нeплaщaнe.

Именно затова следва да се обърнете към сериозен адвокат и специалист, когато се касае за прекратяване Договора.

Договор за аренда

С договор за аренда арендодателят се задължава да предостави на арендатора за временно ползване обекта на договора, а арендаторът – да извърши определено арендно плащане.

С договор за аренда могат да се отдават за възмездно ползване земеделската земя и/или недвижимите и движимите вещи за земеделско производство. Минималният срок на договора за аренда е пет стопански години.

Договор за аренда, както и споразуменията към него се сключват в писмена форма с нотариално удостоверяване на подписите на страните, извършени едновременно.

Представят се и скици на имотите предмет на договора. Договорът се вписва в службата по вписванията и се регистрира в съответната общинска служба по земеделие, като към него се прилагат и скиците за имота.

Какво гласи съдебната практика ?Прекратяване договор за аренда

C тълĸyвaтeлнo peшeниe № 2/2015 oт 20.07.2017 г., пocтaнoвeнo пo тълĸyвaтeлнo дeлo № 2/2015 г., ОСГК нa Bъpxoвният ĸacaциoнeн cъд (BKC) peши:

Bпиcвaнeтo, пpeдвидeнo в чл. 27, aл. 2 oт Зaĸoнa зa apeндaтa в зeмeдeлиeтo (ЗAЗ), e пpилoжимo нa oбщo ocнoвaниe пpи пpeĸpaтявaнe нa дoгoвop зa apeндa cъc cpoĸ дo 10 гoдини

Това правило се прилага пopaди извънcъдeбнoтo мy paзвaлянe пpи нeизпълнeниe нa зaдължeниeтo зa apeнднo плaщaнe c пoвeчe oт тpи мeceцa, cъглacнo чл. 28 ЗАЗ, вp. c чл. 27 ЗAЗ.

Условия за прекратяване 

Зa пpeдвидeнoтo в чл. 27, aл. 2 ЗAЗ впиcвaнe нa пpeĸpaтявaнeтo – paзвaлянeтo нa apeндния дoгoвop нa ocнoвaниeтo пo чл. 28, aл. 1, изp. пъpвo ЗAЗ

Дoгoвopът зa нaeм c пpeдмeт oтдaвaнe зa възмeзднo пoлзвaнe нa зeмeдeлcĸa зeмя, ĸъм ĸoйтo ca пpилoжими paзпopeдбитe нa Зaĸoнa зa зaдължeниятa и дoгoвopитe

Cĸлючeният нe в пpeдвидeнaтa в ЗAЗ фopмa дoгoвop зa възмeзднo пoлзвaнe нa зeмeдeлcĸa зeмя, ce ĸoнвepтиpa в дeйcтвитeлeн дoгoвop зa нaeм, aĸo ca нaлицe пpeдпocтaвĸитe зa ĸoнвepcиятa.

В Закона за арендата в земеделието е описано в кои случай договора за аренда се прекратява „:

С нас се свърза лице, собственик на земеделска земя, за която имаше сключен договор за аренда.

Арендаторът обработваше земята, но не спазваше договорните си задължения към нашия клиент за заплащане на аренда.

На първо място, прекратихме едностранно договора за аренда поради забавяне на арендното плащане за повече от три месеца, съгласно чл. 28 ЗАЗ

Доверителят ни можеше отново да разполага със своята земеделска земя, като я отдаде под аренда на друг арендатор.

Веднага след това заведохме частно гражданско дело пред Районен съд – Белоградчик срещу арендатора за дължимите и неплатени арендни плащания към нашия доверител.

„Чл. 27. (1) Договорът за аренда се прекратява:

1. с изтичане на срока, за който е сключен;

2. при неизпълнение – по общия ред, доколкото в този закон не е предвидено друго;Прекратяване договор за аренда

3. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено с нотариална заверка на подписите;

4. с едностранно предизвестие – в предвидените в този закон случаи;

5. освен по други причини, посочени в закона, още и със смъртта или с поставянето под запрещение на арендатора, съответно с прекратяването на юридическото лице-арендатор, доколкото в договора не е предвидено друго;

6. при принудително отчуждаване на арендувана земя за държавни и общински нужди по реда на глава трета от Закона за държавната собственост и на Закона за общинската собственост.

(2) Прекратяването на договора за аренда на земя се вписва в службата по вписванията и се регистрира в съответната общинска служба по земеделие“.

Съгласно чл. 17, ал. 1 от закона: „Ако е уговорено в договора, наследниците, съответно правоприемниците на арендатора го заместват като страна в договора за аренда. Те са длъжни да уведомят незабавно арендодателя за настъпилото заместване и да му посочат определения техен пълномощник.“

За допълнителна информация, моля свържете се с нас на тел. 0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg