fbpx

Правни Новини и Публикации

Запознайте се с последните новини от нашата кантора. Ние публикуваме и статии с полезна информация, която би могла да намери приложение при Вашите правни проблеми.

Разноски родителски права

Какво представлява банкова гаранция?

Какво представлява банкова гаранция? В последните няколко години, доста активно се разви нуждата от учредяване на банкова гаранция.…
Възлагателно искане по чл. 349 ал.1 ГПК

Как се делят наследствени имоти ?

Как се делят наследствени имоти ? Практиката ни по граждански дела за съдебна делба на недвижим имот  е доста разнопосочна в последните…
1,790+

Успешни Дела

13+ години

Адвокатска Практика

24/7

Консултация и Защита

270.500$

Клиентски Обещетения