fbpx

Правни Новини и Публикации

Запознайте се с последните новини от нашата кантора. Ние публикуваме и статии с полезна информация, която би могла да намери приложение при Вашите правни проблеми.

Погасяване публични задължения

Предмет на Спогодба за двойно данъчно облагане (СИДДО)

Спогодба за двойно данъчно облагане Неколкократно наши клиенти ни питат какво е това Спогодба за двойно данъчно облагане. Отговор…
Делба на имот фактическо съжителство
,

Същност на предварителният договор ?

Същност на предварителният договор ? В много сделки за прехвърляне и продажба на недвижими имоти, предварителният договор е средство…
Прекомерност на неустойка по договор

Какво представлява банкова гаранция?

Какво представлява банкова гаранция? В последните няколко години, доста активно се разви нуждата от учредяване на банкова гаранция.…
Възлагателно искане по чл. 349 ал.1 ГПК

Как се делят наследствени имоти ?

Как се делят наследствени имоти ? Практиката ни по граждански дела за съдебна делба на недвижим имот  е доста разнопосочна в последните…
1,790+

Успешни Дела

13+ години

Адвокатска Практика

24/7

Консултация и Защита

270.500$

Клиентски Обещетения