fbpx

Правни Новини и Публикации

Запознайте се с последните новини от нашата кантора. Ние публикуваме и статии с полезна информация, която би могла да намери приложение при Вашите правни проблеми.

Признаване на чуждестранни присъди
, ,

Делба на наследство пред съд

Делба на наследство пред съд В последните няколко години  особено актуален стана въпроса за съдебна делба на наследство пред съд Често…
Съдебната спогодба по дела
, ,

Съдебната спогодба по дела

Съдебната спогодба по дела Много са примерите, в които съдебните спорове могат да бъдат прекратени след споразумение между страните Сключването…
Оспорване на имотни сделки
, ,

Оспорване на частен документ

Оспорване на частен документ  Когато се оспорва истинността на частен документ, се иска да се опровергае формалната му доказателствена…
Прекратяване разваляне на договор
, ,

Признаване на чуждестранни присъди

Признаване на чуждестранни присъди Правната материя относно признаването и изпълнението на чуждестранните присъди е регулирана от…
Събиране навло за превоз
, ,

Събиране навло за превоз

Събиране навло за превоз В съвременния товарооборот често се стига до съдебни дела за събиране навло за превоз. За съжаление не са…
Приложимо право при развод
, ,

Приложимо право при развод

Приложимо право при развод В случай на валидно сключен граждански брак, най-същественият въпрос при раздяла е кое е приложимо право…
Делба на имот фактическо съжителство
, ,

Делба на имот фактическо съжителство

Делба на имот фактическо съжителство Съгласно Закона за собствеността правото на собственост може да принадлежи на две лица, придобит…
Наказателна защита за отказ от издръжка
,

Оспорване на припознаване на дете

Оспорване на припознаване на дете При акт на припознаване на дете, не се изисква съгласието на другия родител, но в такива случай понякога…
Свидетелски показания по дела
, ,

Прекомерност на неустойка по договор

Прекомерност на неустойка по договор В съдебният процес за присъждане заплащането на уговорена неустойка не е нужно същата да се доказва,…
1,790+

Успешни Дела

13+ години

Адвокатска Практика

24/7

Консултация и Защита

270.500$

Клиентски Обещетения