fbpx

Правни Новини и Публикации

Запознайте се с последните новини от нашата кантора. Ние публикуваме и статии с полезна информация, която би могла да намери приложение при Вашите правни проблеми.

Иск за неустойка по договор
, ,

Иск за неустойка по договор

Иск за неустойка по договор В случай на неизпълнение по двустранен договор, изправната страна може да предяви иск за неустойка по договор. Съгласно…
Вписване на искова молба
, ,

Искове при неизпълнение на договор

Искове за неизпълнение на договор Често пъти се случва, че при търговски отношения между дългогодишни партньори се стига до искове…
Признаване чуждестранни съдебни решения
, ,

Признаване чуждестранни съдебни решения

Признаване чуждестранни съдебни решения Съдебната практика по някой дела все по-често налага нуждата от признаване чуждестранни съдебни…
Oспорване на съдебна експертиза
, ,

Оспорване на съдебна експертиза

Oспорване на съдебна експертиза Чести са случаите в съдебните зали по време на съдебно заседание, когато се стига до оспорване на съдебна…
Отмяна на административни актове
, ,

Отмяна на административни актове

Отмяна на административни актове След като един административен акт влезе в сила съществува правна възможност за отмяна на административни…
Рискове при упълномощаване за сделка
, ,

Рискове при упълномощаване за сделка

Рискове при упълномощаване за сделка В последните години все по често се заговори за възникване на рискове при упълномощаване за сделка. След…
Отговорност грешно налято гориво
, ,

Отговорност грешно налято гориво

Отговорност за грешно налято гориво При бързане се случва на бензиностанция да се стигне до грешно налято гориво. Същественият въпрос…
Непозволено увреждане в процеса
, ,

Непозволено увреждане в процеса

Непозволено увреждане в процеса В много ситуации в съвременния живот се стига до настъпване на вреди и веднага излиза въпроса за непозволено…
Обезщетение при грешно гориво
, ,

Обезщетение грешно заредено гориво

Обезщетение грешно заредено гориво В практиката се случва при грешка в зареждане на автомобил да се претендира получаването на обезщетение…
1,790+

Успешни Дела

13+ години

Адвокатска Практика

24/7

Консултация и Защита

270.500$

Клиентски Обещетения