Правни Новини и Публикации

Запознайте се с последните новини от нашата кантора. Ние публикуваме и статии с полезна информация, която би могла да намери приложение при Вашите правни проблеми.

Отмяна съдебно решение развод
,

Отмяна съдебно решение развод

Отмяна съдебно решение развод Отмяната на влязло в сила съдебно решение е възможна само при наличие на основанията, изрично изброени…
Разпореждане детски влог
,

Разпореждане детски влог

Разпореждане детски влог Съгласно закона и нормативната уредба разпореждането със суми и теглене на средства от спестовен влог, направе…
Продажба на имот в строеж, продажба незавършено строителство, прехвърляне имот на "зелено', прехвърляне незавършени апартаменти, адвокат строителни дела
,

Предварителен договор право на строеж

Предварителен договор право на строеж В практиката все по-често се налага сключването на Предварителен Договор за учредяване (преотстъпване)…
Регресно вземане от застраховател
,

Регресно вземане от застраховател

Регресно вземане от застраховател При сключване на застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите, Застрахователят  се задължава…
Наследяване от завещание чужбина
,

Наследяване от завещание чужбина

Наследяване от завещание чужбина Откриване на наследство с международен елемент винаги е пораждало правни проблеми, свързани с международен…
Обезщетение по застраховка КАСКО
,

Обезщетение застраховка КАСКО

Обезщетение застраховка КАСКО Често са случаите, в който завеждането на претенции на основание сключен договор за имуществена застраховка…
Оспорване констативен нотариален акт
,

Оспорване констативен нотариален акт

Оспорване констативен нотариален акт Честа практика при недвижимите имоти - земеделски земи и изоставени имоти е снабдяването с констативен…
Запазена част наследство
,

Смяна управител на фирма

Смяна управител на фирма Изборът на управител в едно търговско дружество важен момент в избора на фигура за управлението му Всяко едно…
Запазена част наследство

Прекратяване на ДЗЗД

Прекратяване на ДЗЗД За да се прекрати съществуването на едно ДЗЗД трябва да са спазени както общите изисквания на Търговския закон,…
1,790+

Успешни Дела

13+ години

Адвокатска Практика

24/7

Консултация и Защита

270.500$

Клиентски Обещетения