Правни Новини и Публикации

Запознайте се с последните новини от нашата кантора. Ние публикуваме и статии с полезна информация, която би могла да намери приложение при Вашите правни проблеми.

Как се обжалва електронен фиш ?
,

Как се обжалва електронен фиш ?

Как се обжалва електронен фиш ? Съгласно Закона за движение по пътищата при констатирано нарушение от страна на водачите се налага…
как се купува паркомясто ?
,

Как се купува паркомясто ?

Как се купува паркомясто ? Законодателят не е дал легално определение нито на понятието “паркомясто”, респективно “място за паркиране”. …
Как се купува имот на "зелено" ?
,

Кога се прекратява наем предсрочно ?

Кога се прекратява наем предсрочно ? Съгласно текста на разпоредбата на чл. 228 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) договорът…
Мерки за домашно насилие ?
,

Мерки за домашно насилие ?

Мерки за домашно насилие ? Домашното насилие е умишлено деяние, като е възможен и евентуален умисъл. В тези ситуации възникват въпросите…
Как се издава Заповед за незабавна защита ?
,

Защита срещу домашно насилие

Защита срещу домашно насилие Домашното насилие има легална дефиниция в чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от закона. Повечето клиенти търсят правна консултация…
Как се купува имот на "зелено" ?
,

Как се прекратява наем предсрочно ?

Как се прекратява наем предсрочно ? В текста на чл. 228 ЗЗД, договорът за наем се определя като двустранен и консенсуален. Често пъти обаче…
Дело за домашно насилие ?
,

Дело за домашно насилие ?

Дело за домашно насилие ? Домашното насилие има легална дефиниция в чл. 2, ал. 1 и ал. 2  ЗЗДН. Хората често питат, нужно ли е да се води дело…
Договор за банковата гаранция?
,

Договор за банковата гаранция?

Договор за банковата гаранция? Банковата гаранция като вид лично обезпечение е уредена в чл. 442  Търговския закон. Често по сделки с…
Вписване на актове за недвижими имоти
,

Вписване на актове за недвижими имоти

Вписване на актове за недвижими имоти В службите по вписванията към Агенция по вписванията се извършва вписване на актове относно…
1,790+

Успешни Дела

13+ години

Адвокатска Практика

24/7

Консултация и Защита

270.500$

Клиентски Обещетения