fbpx

Правни Новини и Публикации

Запознайте се с последните новини от нашата кантора. Ние публикуваме и статии с полезна информация, която би могла да намери приложение при Вашите правни проблеми.

Искове за отклонено местоживеене
, ,

Иск за променено местоживеене

Иск за променено местоживеене Решаващо значение при определяне на родителските права е местоживеенето на детето имат неговите интереси,…
Кой може да се защити по ЗЗДН ?
, ,

Кой може да се защити по ЗЗДН ?

Кой може да се защити по ЗЗДН ? В съвременната съдебна  практика по дела, все по-често се задава въпроса кой може да се защити по ЗЗДН. Става…
Събиране вземания дела с малък интерес
, ,

Събиране вземания дела с малък интерес

Събиране вземания дела с малък интерес Процедурата по чл. 624а от ГПК за издаване на изпълнителен лист въз основа на Регламент (ЕО) №…
Кой може да се защити по ЗЗДН ?
, ,

Задържане на дете в България

Задържане на дете в България В последните няколко години, зачестиха случаите в които се стига до задържане на дете в България. Най-често…
Изменение на привременни меркиСъдебно дело за родителски права
, ,

Постановяване на привременни мерки

Постановяване на привременни мерки Родителските права и задължения се упражняват от двамата родители заедно и поотделно, докато…
Неявяване на дело за развод
, ,

Неявяване на дело за развод

Неявяване на дело за развод Често пъти на много клиенти не им е ясно какви са последниците от неявяване на дело за развод. Това разбира…
Обезпечение на граждански иск
, ,

Обезпечение на граждански иск

Обезпечение на граждански иск В съдебната практика по граждански дела, често се налага процедурата по т.нар. обезпечение на иска. Целта…
Иск за променено местоживеене
, ,

Кога е налице отвличане на дете ?

Кога е налице отвличане на дете ? В последните няколко години, вследствие на множество смесени бракове и пътуване в чужбина възниква…
Прехвърляне на имот при продажба
, ,

Обявяване Предварителен договор за окончателен

Обявяване Предварителен договор за окончателен В голяма част от продажбата или замяната на недвижими имоти се налага сключването…
1,790+

Успешни Дела

13+ години

Адвокатска Практика

24/7

Консултация и Защита

270.500$

Клиентски Обещетения