Правни Новини и Публикации

Запознайте се с последните новини от нашата кантора. Ние публикуваме и статии с полезна информация, която би могла да намери приложение при Вашите правни проблеми.

Отговорност непререгистрирани ЕТ

Отговорност непререгистрирани ЕТ

Отговорност непререгистрирани ЕТНапоследък с оглед изтичането на съответните срокове, касателно еднилични търговци и кооперации,…
Наследяване роднини по сватовство

Наследяване роднини по сватовство

Законът за наследството е точен и изчерпателен за факта на кръга на наследниците и колената, по които се наследява в България. Общото…
продажба на дружествени дялове

Прехвърляне дружествени дялове

Прехвърляне дружествени дялове В края на 2017 г. беше въведено ограничение предприятие, в което има наети работници или служители, да…
Промяна име

Промяна на имена съдебен ред

Промяна имена съдебен ред С промяната на някой закони и влизане в сила на Закона за българските документи за самоличност (ЗБДС) се стигна…
Клон на чуждестранен търговец, Регистрация клон чуждестранен търговец в България, Регистрация клон чужестранно дружество, Учредяване клон чуждестранно лице

Клон на чуждестранен търговец

Клон на чуждестранен търговец Съгласно българското законодателство чуждестранен търговец може да открива клон или дъщерно търговско…
Наказание "ПРОБАЦИЯ

Наказание "ПРОБАЦИЯ"

Наказание "ПРОБАЦИЯ" В съвременното ежедневие не са редки случаите, които завършват с едно или друго наказание в съда - било заради хулигански…
Жалба оспорване транзакция

Жалба оспорване транзакция

Жалба оспорване транзакция С нарастване на онлайн търговията се увеличава и незаконното придобиване на данни и пари, наблюдават от…
продажба на дружествени дялове

Изготвяне договор за поръчка

Изготвяне Договор за поръчка Кантората подготвя видове договори, нужни на страните в търговският оборот. Голяма част от тези договори…
Признаване чуждестранни решения, адвокат чуждестранни дела, признаване на чуждестранни съдебни и арбитражни дела, Разпореждане признаване съдебно решение

Признаване чуждестранни решения

Признаване чуждестранни решения Признаване на чуждестранни съдебни и арбитражни решения на територията на Република България С приемането…
1,790+

Успешни Дела

13+ години

Адвокатска Практика

24/7

Консултация и Защита

270.500$

Клиентски Обещетения