Правни Новини и Публикации

Запознайте се с последните новини от нашата кантора. Ние публикуваме и статии с полезна информация, която би могла да намери приложение при Вашите правни проблеми.

Рекламация давностен срок чмр
,

рекламация давностен срок чмр

Рекламация давностен срок чмр Конвенцията за международни автомобилни превози на стоки, позната като Конвенция CMR, е в сила от 19 май…
Смяна на адрес на фирма
, ,

Призоваване ответник в чужбина

Призоваване ответник в чужбина В последните няколко години много актуални станаха въпросите и проблемите с призоваване ответник в…
Право на ползване
,

Право на ползване

Право на ползване Правото на ползване е ограничено, лично – пожизнено вещно право, което съгласно разпоредбата на чл. 56 Закон за собствеността…
Предварителен договор право на строеж
,

Предварителен договор имот в строеж

Предварителен договор имот в строеж Предварителният договор относно закупуването на недвижим имот в строеж съдържа всички уговорки…
Удостоверението за семейно положение
,

Удостоверението за семейно положение

Удостоверението за семейно положение В правната работа често се изисква да бъде представено Удостоверението за семейно положение. …
Отмяна съдебно решение развод
,

Отмяна съдебно решение развод

Отмяна съдебно решение развод Отмяната на влязло в сила съдебно решение е възможна само при наличие на основанията, изрично изброени…
Разпореждане детски влог
,

Разпореждане детски влог

Разпореждане детски влог Съгласно закона и нормативната уредба разпореждането със суми и теглене на средства от спестовен влог, направе…
Регресно вземане от застраховател
,

Регресно вземане от застраховател

Регресно вземане от застраховател При сключване на застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите, Застрахователят  се задължава…
Наследяване от завещание чужбина
,

Наследяване от завещание чужбина

Наследяване от завещание чужбина Откриване на наследство с международен елемент винаги е пораждало правни проблеми, свързани с международен…
1,790+

Успешни Дела

13+ години

Адвокатска Практика

24/7

Консултация и Защита

270.500$

Клиентски Обещетения