Entries by lawyer

,

Удостоверение за наследници

Удостоверение за наследници В последните няколко години са налице множество проблеми по имотните дела за възстановяване на наследствени имоти, вседствие на неправилно и грешно издадени Удостоверение за наследници от страна на служба ЕСГРАОН в съответната общинска служба. Съгласно текста на чл.1 Закона за наследството „наследството се открива в момента на смъртта, в последното местожителство на […]

,

ПТП с чужда регистрация

В последните десетилетия, страната ни се посещава от множество чуждестранни туристи. Голяма част от тях идват на почивка или по работа. Случва се разбира се настъпи и пътно транспортно произшествие с чуждестранен гражданин, който управлява автомобил с чужда регистрация. В такива ситуации, резонно настъпва въпроса, кой отговаря за настъпилите материални вреди и от кого следва […]

,

Размер на запазена и разполагаема част

Размер на запазена и разполагаема част При определяне на размера на запазената и разполагаемата част от наследството е необходимо да се консултирате с адвокат по наследствени дела. В случай, че съпругът/съпругата е починал и е оставил низходящи наследници – деца, внуци, правнуци) – се ограничават до два случая, а именно : ПРИ едно дете – […]

,

Заличаване на едноличен търговец

Заличаване на едноличен търговец Често пъти поради множество причини – преструктуриране или друг повод се налага заличаване на едно дружество. В практиката по адвокат по фирмени дела, можем да споменем, че са различни са причините, поради които едно лице, може да поиска да бъде заличено като едноличен търговец в Агенцията по Вписванията, Търговски регистър. В […]

,

Съдебни фази на делбата

Съдебни фази на делбата В практиката често се случва, собствеността върху недвижим имот или няколко недвижими имоти да принадлежи на няколко лица. В този случай между собствениците възникват отношения на съсобственост. Видовете делба на недвижимият имот са договорна делба и съдебна делба на недвижимия имот, но въпросът, който клиентите ни задават е относно образуването на […]

,

Отвод на съдия по дело

Отвод на съдия по дело Институтът на самоотвода или по-конкретно отвод на съдия по дело е инструмент, възприет в съдебният процес за смяна на съдебен състав в случай на нарушения на воденият от него съдебен процес. Целта на трози инструмент е да осигури правилното спазване на процедурите в съдебният процес, както и съблюдаване на пълна безпристрастност […]

,

Клауза за евикция в нотариалният акт

Клауза за евикция в нотариалният акт Едно от най-важните задължения на Продавач във всеки договор за продажба на недвижим имот е да прехвърли собствеността върху имота, а Купувачът от своя страна да заплати продажната цена В нотариалните актове за прехвърляне на недвижими имоти се записва т.нар. клауза за евикция (съдебно отстранение) . Като собственик, продавачът […]

,

Придобиване земеделски земи по давност

Придобиване земеделски земи по давност В практиката, все повече клиенти задават въпроса за придобиване на земеделски земи по давност.  Въпросът за придобиване на земеделски земи по давност е свързан с няколко отделни и самостоятелни казуса. В съдебната практика се приема, че всеки сънаследник е владелец на своите и държател на чуждите идеални части от недвижимия […]

,

Имущество, придобито по време на брака

Имущество, придобито по време на брака В практиката, често се задава въпроса, чия собственост са възстановени, наследствени земеделски земи и горски фонд на единият съпруг ? Най-често интерпретацията се свежда до въпроса дали другият съпруг има право да се разпорежда с тях и дали същите са предмет на делба,при евентуален развод или раздяла между съпрузите. […]

Предоставяне ползването на семейното жилище

Предоставяне ползването на семейното жилище След настъпване на развива в отношенията между съпрузите, логично и резонно е да се появяват и въпроси, относно предоставяне  ползването на семейното жилище.  Законодателят е уредил тези въпрооси в чл. 57 СК и сл. Основен момент в цялата концепция за предоставяне ползването на семейното жилище е факта, че при допускане […]