fbpx
Рискове при упълномощаване за сделка

Условия за покупка на зелено ?

Покупката на имот на зелено има както предимства, така и недостатъци. Голяма част от купувачите решават покупка заради по ниската цена, но е важно да се знаят условия за покупка на зелено ? 

Главната причина, поради която повечето хора решават да закупят имот на зелено е, че не се налага цялостното изплащане на сумата за имота

Тази сума следва да се изплати едва на по-късен етап, след сключването на договора.

По-изгодната цена, големият избор при етаж, изложение и разпределение също мотивират купувачите да се насочат към имот на зелено.Условия за покупка на зелено ?

Това са имоти, чието строителство, не е стартирало или пък е в етап на застрояване, който крие и чувствителни рискове в съответните условия за покупка на зелено ?

Каква е процедурата при покупка на зелено ?

Почти всяка сделката за прехвърлянето на недвижим имот при закупуване в процеса на строителството се оформя документално с предварителен договор.

Предварителният договор е нужно да съдържа уговорки относно съществените условия на бъдещия окончателен договор, който страните желаят да сключат.

Тъй като предмет на сделката при покупката на имот на „зелено“, окончателното прехвърляне съгласно закона може да се извърши само в нотариална форма.

Как се купува имот на зелено ? 

Когато купувате имот „на зелено“ е много важно внимателно да прочетете Предварителният Договора

Важно е да договорите всички условия за покупка на зелено, който ще се сключви със строителния предприемач.

За целта е важно особена важност е да се консултирате с добър адвокат. 

В противен случай рискувате да се препънете в подводните камъни на един добре обмислен и хитро проектиран договор.

Ако не искате да сте в слабата позиция на пасивен наблюдател се ориентирайте и проучете всички условия при покупка на имот на зелено.

Не забравяйте, че строителят сключва подобен договор с много купувачи и в този аспект не е пощадил средства и усилия да го промени в своя полза.Условия за покупка на зелено ?

Най-често Предварителните договори, който се изпращат, защитава изцяло интереси на строителния предприемач

Най-лошото, което може да ви се случи, ако добре сте направили предварителната си проверка, е да бъде забавен крайният срок на завършване на вашето жилище.

Това би било доста неприятно и финансово скъпо, или да не получите това, което сте очаквали.

Добре е да се вгледате какви неустойки са предвидени за строителя при неспазване на поетите като ангажимент срокове

Огледайте внимателно и какъв е техният размер.

Не се заблуждавайте, че при договор  за покупка на недвижим имот на „зелено“ това, което ви е обещано от строителя, ще бъде спазено.

За да получите обещаното е нужно да бъде записано в Предварителният договор, изготвен от Ваш адвокат недвижими имоти.

Там е описано какво ще получите, а всяка допълнителна уговорка изисквайте да бъде включена в договора.

В противен случай ще ви липсва основание да си го получите, дори и по трудния начин. 

Междинни плащания и етапи при покупка „на зелено”.

При сключването на предварителен договор, при покупка на недвижим имот на „зелено“, купувачът да заплаща определена част от покупната цена.

Най-често следващите плащания се извършват при достигане на определени етапи на строителството.

Последната вноска е плащане при въвеждане в експлоатация на сградата.Условия за покупка на зелено ?

При подготовката на сделка за покупка на имот „на зелено“, не сключвайте предварителни договори с междинни плащания обвързани само с календарни дати.

Изпълнението на строително монтажните дейности, и плащанията на имота следва да са обвързани със степените на завършване на отделните етапи на обекта.

Междинните плащания трябва да бъдат обвързани с етапите на строителство и съответните дати за тях.

Особено важно за купувача е включването на максимално детайлно описани задължения на строителя, обвързани с конкретни крайни срокове за всеки етап.

Изграждане на сградата в груб строеж и снабдяване с разрешение за ползване.

При неспазване на съответните срокове купувачът има възможност да претендира, че е налице неизпълнение на договора

За въпроси и допълнителна консултация, моля обърнете се телефон + 359 897 90 43 91 или на mail  office@lawyer-bulgaria.bg.

Всяко Ваше запитване ще бъде разгледано с оглед неговата специфика и особености.

5/5 - (47 votes)