fbpx

Банкови дела

Адвокат банкови дела

Търговските банки и др. финансови институции грубо нарушават правата на кредитополучателите като допускат нарушения по сключени Договори, за чийто преглед е нужен адвокат банкови дела

Част от нарушенията успяват да минат  пример за това са т.нар.  незаконно увеличение или повишаване на лихвени нива по сключени договори за банков кредит.

Самите кредитори през този период не следва да прибрягват до предсрочна изискуемост на кредитите.

До отмяна на т.нар. извънредно положение бяха спрени и налагането на банкови запорите по фирмени и лични сметки на физически лица. Адвокат банкови дела 

Кантората се занимава активно със съдебни производства по искове срещу поръчители и солидарни длъжници.

Като адвокат по банкови дела, учавстваме активно при съдебни производства по несъстоятелност.

Инициират изпълнителни производства, в които се извършват действия, които при обжалване съдът отменя и др.

Кантората предлага правно съдействие и помощ по съдебни дела срещу търговски банки и кредитни институции и др.

При сериозно увреден финансов интерес, в случай на нужда, съветваме да се обърнете към адвокат по банкови дела.

Като бихме оказани нужното съдействие при работа с финансовата институция, с която има договор.

В случай на задълбочаващ се финансов въпрос, бихме могли да сменим мерките за разрешаване и намиране на трайно решение.

В практиката ни като адвокат по банкови дела се срещат много случай, в който интереса на клиента  е сериозно увреден от страна на банката.

Погрешно преизчислен погасителен план по задължение или по-нисък лихвен процент от депозит.Адвокат банкови дела и процедури, Дела срещу банки & кредитори, Съдебни дела срещу БАНКИ и ФИРМИ ЗА БЪРЗИ КРЕДИТИ, адвокат по банкови дела пловдив, адвокат осъдил банка, спечелени дела срещу пощенска банка,адвокати лоши кредити, адвокат банково право,спечелени дела срещу банки, съдебни решения срещу банки

Повечето клиенти се жалят поради некоректно отношение на банките при неясно начислени такси.

В този случай, кантората успешно е провела няколко съдебни иска за изплащане на дължимо обезщетение, присъдено (ЗПУПС).

Съгласно условията на който пострадалите лица имат право на дължимо обезщетение без ограничение след промените в закона (ЗПУПС).

КАКВО ПРАВИМ НИЕ…… ??

Основната цел като адвокати по банкови и финансови дела, не е да започнем да водим дела, без яснота за възникналите проблема.

Целта е винаги да държим пряк контатк с обслужващата банка или доставчика на платежната услуга, за да имаме директен достъп до пречките възникнали за клиента.

В ежедневната работа, като адвокати по банкови дела, казусите най-често засягат отношения с банката.

Кантората ни е специализирана в банкови и финансови дела.

Винаги търсим най-лесният и бърз начин за постигане на съгласие между страните.

Когато сте осъден от банка, също можете да проведете преговори с нея.

Тук е основната точка в работата ни като адвокати по банкови и финансови дела, тъй като ние винаги се стремим да разгледаме и решим своевременно  възникналите спорни въпроси и случаи с клиенти.Адвокат банкови дела

Стараем се да решим и уредим бързо и ефикасно въпроса, вместо да съветваме клиента да води дела.

Кантората разполага с адвокат банкови дела, като в частност сме фокусирани основно върху съдебни дела с банки.

Кантората разполага с адвокат по банкови дела за дела за неправомерно увеличение на лихви и др..

Съдебни дела срещу банки и финансови институции касаят най-вече основно условията по договорите.

Те са свързани с отпуснати заеми и неправомерно завишени лихвени проценти без съгласието на кредитополучателя.

В качеството ни на адвокат банкови дела, Ви препоръчваме да се възползвате от правни услуги.

Това се налага, когато Ви предстоят преговори с банки или подписване на договори за заем или кредити на фирма с банки.

В нашата кантора работят добри адвокати по банкови дела срещу неправомерно завишени лихви на банки по договори за кредит.

Всеки добър адвокат банкови дела, ще провери Вашия договор, за да ви предпазят от подписване на документи.

Но не всеки би могъл да Ви предостави качествен правен съвет, който да Ви предпази от правни проблеми при сключването на договор за банков кредит.

При тях обикновено условията са поднесени и подготвени изключително в полза на банката.

Това налага всички тези договори да бъдат прочетени и консултирани с добър адвокат банкови дела.

Като адвокат банкови дела ще Ви осигурим:

  • Консултации и правна помощ при изготвяне на всички видове договори за обезпечения и сключване на Договор банков заем;
  • Преглед на писмени документи при предоговаряне на условия по сключени кредити, договор за заем;
  • Съдействие при договаряне на условия при сключване на банков заем;
  • Правна защита по преговори и търговски дела с лизингови дружества, банки и финансови кредитори.

Нашият адвокат банкови дела осигурява и отлична правна помощ на пострадали от фирми за бързи кредити.

Правна помощ по дела срещу банки.

Осигурете си надеждна защита на вашите интереси с добър адвокат при преговори с банки.

За повече информация, обадете се на тел. +359 897 90  43 91 или изпратете съобщение на info@lawyer-bulgaria.bg

790+

Успешни Дела

15+ години

Адвокатска Практика

24/7

Консултация и Защита

170.500$

Клиентски Обещетения