Банкови дела и процедури

Адвокат банкови дела и процедури

Кантората предлага правно съдействие и помощ по съдебни дела срещу търговски банки и кредитни институции, в това число и фирми за бързи кредити, по издадени съдебни решения, изпълнителни листи и дела пред ЧСИ и др.

Всеки потребител на банкови карти, ипотечни или потребителски кредити или финансови продукти и др. банкови услуги може да прецени отлично, когато са засегнати неговите материални интереси при сключени договори с финансова институция или банки.

При сериозно увреден финансов интерес, в случай на нужда, съветваме всеки потърпевщ или клиента на конкретна банкова услуга да се обърне към нас като адвокати по банкови и финансови дела. Като бихме оказани нужното съдействие при работа с финансовата институция, с която има договор.

В случай на задълбочаващ се финансов проблем, спокойно бихме могли да сменим мерките приложени за разрешаване на настоящия, като се обърнем към съдебен орган за намиране на трайно решение на проблема.

В практиката ни като адвокати по банкови и финансови дела се срещат много случай, в който интереса на клиента  е сериозно увреден от страна на банката било поради неточно и некоректно начислена лихва по потребителски или ипотечен кредит. Погрешно преизчислен погасителен план по задължение или по-нисък лихвен процент от депозит.Адвокат банкови дела и процедури, Дела срещу банки & кредитори, Съдебни дела срещу БАНКИ и ФИРМИ ЗА БЪРЗИ КРЕДИТИ, адвокат по банкови дела пловдив, адвокат осъдил банка, спечелени дела срещу пощенска банка,адвокати лоши кредити, адвокат банково право,спечелени дела срещу банки, съдебни решения срещу банки

Повечето клиентиу се жалват поради некоректно отношение на банките при неясно начислени такси, неоторизирани трансакции с карти.

В този случай, кантората успешно е провела няколко съдебни иска за изплащане на дължимо обезщетение, присъдено по Закона за Платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС). Съгласно условията на който пострадалите лица имат право на дължимо обезщетение без ограничение след промените в закона в случай на извършване на неразрешени транзакции по смисъла на чл. 57 ЗПУПС.

КАКВО ПРАВИМ НИЕ…… ??

Основната цел като адвокати по банкови и финансови дела, не е да започнем да водим дела, без яснота за проблема.

Целта е винаги да държим пряк контатк с обслужващата банка или доставчика на платежната услуга, за да имаме директен достъп до пречките възникнали за клиента.  В ежедневната работа, като адвокати по банкови и финансови дела, казусите най-често засягат отношения с финансова институция, отпуснала или потребителски или ипотечен банков кредит.

Кантората ни е специализирана в банкови и финансови дела, затова ние винаги търсим най-лесният и бърз начин за постигане на взаимно съгласие между страните

Повечето търговски банки са много чувствителни към спечеленото доверие на своите клиенти, поради това държат да запазят добри отношенията с клиентите, гледайки дългосрочно на това сътрудничество. Тук е основната точка в работата ни като адвокати по банкови и финансови дела, тъй като ние винаги се стремим да разгледаме и решим своевременно  възникналите спорни въпроси и случаи с клиенти

Често пъти констатираме нежелание на банките да погледнат и решат проблема, същестуват ситуации в които конфликтът е не само правен но и икономически. Последният такъв случай беше банка – разписала договор за ипотечен кредит с клиент – опитвайки се доброволно да го склони да изменят условията в ущърб на клиента. Адвокат банкови дела и процедури, Дела срещу банки & кредитори, Съдебни дела срещу БАНКИ и ФИРМИ ЗА БЪРЗИ КРЕДИТИ, адвокат по банкови дела пловдив, адвокат осъдил банка, спечелени дела срещу пощенска банка,адвокати лоши кредити, адвокат банково право,спечелени дела срещу банки, съдебни решения срещу банки

Има случай, в който установяваме, че клиентът е ограбен, след като са били извършени нерегламентирани тразакции от негова сметка или банката неправомерно е начислявала по -високи лихви, без реално и законно да има право на това. Затова винаги се стараем да решим и уредим бързо и ефикасно проблема, вместо да съветваме клиента да води дела, за които нито той нито ответната страна са готови.

НАШАТА РАБОТА  – Кантората разполага с адвокат банкови дела и процедури, като в частност сме фокусирани основно върху съдебни дела с банки и финансови инситуции.

Адвокатската кантора разполага с опитни адвокати по банкови дела и процедури, води съдебни дела с фирми за бързи кредити. В повечето случаи правните спорове се касаят за неправомерно увеличение на лихвите по изтеглени от потребителите кредити.

Съдебни дела срещу банки и финансови институции касаят най-вече основно условията по сключените договори. Те са свързани с отпуснати заеми и неправомерно завишени лихвени проценти без съгласието на кредитополучателя.

В това число като адвокат банкови дела и процедури относно условия по заеми, кредити, ипотеки, кредитни карти и разплащателни сметки. В качеството ни на адвокат банкови дела и процедури, Ви препоръчваме да се възползвате от правни услуги. Това се налага, когато Ви предстоят преговори с банки или подписване на договори за заем или кредити на фирма с банки.

Адвокат банкови дела и процедури, Дела срещу банки & кредитори, Съдебни дела срещу БАНКИ и ФИРМИ ЗА БЪРЗИ КРЕДИТИ, адвокат по банкови дела пловдив, адвокат осъдил банка, спечелени дела срещу пощенска банка,адвокати лоши кредити, адвокат банково право,спечелени дела срещу банки, съдебни решения срещу банки

В нашата кантора работят добри адвокати по банкови дела срещу неправомерно завишени лихви на банки по договори за кредит. Всеки добър адвокат банкови дела и процедури, ще провери Вашия договор, за да ви предпазят от подписване на документи.

Но не всеки би могъл да Ви предостави качествен правен съвет, който да Ви предпази от правни проблеми при сключването на договор за банков кредит. При тях обикновено условията са поднесени и подготвени изключително в полза на банката. Това налага всички тези договори да бъдат прочетени и консултирани с добър адвокат банкови дела и процедури.

Като адвокат банкови дела и процедури ще Ви осигурим:

  • Правна помощ и съдействие при водене на преговори за сключване на т. нар. бързи кредити. Отлагане на изплащането на задължения по банкови заеми;
  • Консултации и правна помощ при изготвяне на всички видове договори за обезпечения и сключване на Договор банков заем;
  • Правни консултации и преглед на писмени документи при предоговаряне на условия по сключени банкови кредити и договори за заем на физически лица и фирми;
  • Правна помощ и съдействие при договаряне на условията за обслужване при сключване на банкови сделки. Финансиране на фирмени придобивания, сделки с ценни книжа и др.;
  • При необходимост от процесуално представителство и правна защита по преговори и търговски дела с лизингови дружества, банки и небанкови финансови институции.

Нашият адвокат банкови дела и процедури осигурява и отлична правна помощ на пострадали от фирми за бързи кредити. Оказват правна помощ по дела срещу фирми за бързи кредити, финансови институции и банки.

Осигурете си надеждна защита на вашите интереси с добър адвокат при преговори с банки и сключване на банкови заеми.

За повече информация, обадете се на тел. +359 897 90  43 91 или изпратете съобщение на info@lawyer-bulgaria.bg

1,790+

Успешни Дела

13+ години

Адвокатска Практика

24/7

Консултация и Защита

270.500$

Клиентски Обещетения