fbpx

Сфери на дейност

Нашите услуги…

Адвокатска кантора Д. Владимиров и партньори предоставя широк спектър от професионални правни услуги на стопански и физически лица в България. Нашите адвокати са тук, за да отговорят на вашите нужди.

Свържете се с нас по имейл или телефон: E-mail: info@lawyer-bulgaria.bg | Мобилен телефон: +359 897 90 43 91

Нашата визия…

Можете напълно да се доверите на нашата фирма, когато решите да предприемете своята дейност – нашите търговски и фирмени адвокати ще ви помогнат във всяка стъпка по целия път от началото до последващия растеж на вашата компания:  регистрацията на вашата фирма, закупуването на имот в България, защитата на данните и марката, изготвянето на контакти и други

Недвижими Имоти

Разполагаме с адвокати по имотни дела и делбени правни спорове, които ще Ви помогнат при покупка на недвижими имоти. Като опитни юристи осъзнаваме, че законът предвижда специален ред за придобиване и учредяване на вещни права.

Застрахователно и Транспортно Право

Нашата адвокатска кантора предлага добър адвокат по застрахователни дела, добър и опитен адвокат по ПТП и адвокат по транспортни дела, за да получите добро обезщетение за всички възникнали имуществени и неимуществени вреди при ПТП.

Договори и Договорно Право

Ние разполагаме с голям опит при подготовката и изготвянето на всякакви Договори и Предварителни договори. Осигуряваме правна помощ при изповядването на Нотариални актове и Договори за аренда на земеделска земя. Изготвяме Договори за доброволна делба на недвижими имоти и договори за наем и заем пред фирми и банки.

Несъстоятелност и Ликвидация

Кантората разполага с квалифицирани и опитни адвокати по търговска несъстоятелност с дългогодишен стаж при ликвидация на фирми. Правна помощ при събиране на вземания, дела и обжалване в случай на несъстоятелност на длъжник. Подготовка на искови молби, участие в процедура по събиране на задължения от списък на кредитори от масата на несъстоятелността.

Административно Право и Обслужване

Правна помощ и съдействие при издаване, обжалване и изпълнение на административни актове. Обжалване на индивидуални административни актове пред административен орган или административен съд.

Данъчни Дела

Кантората предлага адвокати по данъчни и финансови дела, които имат голям опит в обжалването на данъчно ревизионни актове и в подготовката на писмени правни становища пред НАП. Ние предлагаме качествена правна помощ при данъчни ревизии и проверки, възстановяване на данък добавена стойност и др.

Сигурност и проверка по всяка сделка. Сфери на дейност

Ако искате да бъдете представени от най-добрата правна фирма за вашия случай, не се колебайте и ни пишете: info@lawyer-bulgaria.bg

Търговски Дела

Довереният и опитен адвокат по търговски дела, подготвяйки писмени документи за участие в търгове, би ви спестил доста средства, време и редица пропуски, които можете да допуснете. Кантората разполага с добър и опитен адвокат по търговски дела, по сериозни търговски спорове пред съд, както и адвокати по фирмени дела за подготовка на документи за регистрация на търговски дружества.

Строителни дела

Кантората предлага вещно-правен анализ на имота, включително проверка за наличие на тежести, проверка за градоустройствения статут. Изследваме евентуални проблеми, за осигуряване строителни процедури. Подготовката и изпълнението на инвестиционен проект. Проверка на процедура по одобряване на подробен устройствен план, издаване на виза за проектиране

Банкови дела

Разполагаме с опитни адвокати по финансови и банкови дела. Кантората разполага с профилирани юристи, които имат дългогодишен опит в съдебни дела срещу банки и колекторски фирми. Правна помощ при дела срещу фирми за бързи кредити и обезпечения, по дела срещу финансови институции и др.

Ние сме конфеденциални и лоялни професионалисти с индивидуален подход и комуникация

Ако искате да бъдете представени от най-добрата правна фирма за вашия случай, не се колебайте и ни пишете: info@lawyer-bulgaria.bg

Наследствени Дела

Кантората разполага с добри и опитни адвокати по наследствени дела. Активно водим съдебни дела по делба на наследствени недвижими имоти, възстановяване собствеността върху земеделски земи. Разполагаме с адвокати по имотни дела и делба на полски и горски недвижими имоти.

Дела за развод

Кантората разполага с добър и опитен адвокат по бракоразводни дела. Ние успешно водим съдебни спорове по брачни дела, подготвяме документи и водим искове за издръжка, признаване на бащинство и други. Разполагаме с добри юристи по съдебни дела за оспорване на дял при разпределение на семейно имущество.

Граждански Дела

Кантората разполага с добри и опитни адвокати с процесуален опит по дела пред Районен и Окръжен съд.  Предлага и гарантира правна защита пред съд и арбитраж по граждански дела, търговски спорове, събиране на задължения дела за издръжка и наем, разваляне на сключени договори пред Районен съд

1,790+

Успешни Дела

13+ години

Адвокатска Практика

24/7

Консултация и Защита

270.500$

Клиентски Обещетения