fbpx
Обжалване на постановление за спиране

Сключване рамков договор

Сключването на Общ договор за изпълнението на програма е важна част от регламентиране отношенията между търговските фирми. В началният етап от тяхната работа е важно да се стигне до сключване рамков договор.

Сключването на Рамков договор поставя фундамента в правната регламентация в отношенията между търговските дружества.

Изготвянето на Рамков договор подпомага страните при формулирането на основни параметри на тяхните бъдещи отношения.Сключване рамков договор

При сключване на Рамков договор се очертава правна конструкция на абстрактно ниво и в този смисъл Рамковият договор е правна фигура, която двете страни целят да очертаят.

Правната теория обяснява Договора като важна конструкция при сключването на типови договори, които отдавна са се наложили в практиката.

Характерни примери за това са Договор за банкова сметка, Рамков договор за кредитна линия, както и Дистрибуторският договор.

Как е регламентирано това сключване на рамков договор ?

Правна основа на материята е в ЗЗД  който допуска сключването на неуредени в закона видове договори.

Необходима е договорна рамка, в която да се уговорят тези условия, които ще бъдат еднакви за всички последващи дейности.Сключване рамков договор

Целта е да се остави пространство за бъдещо доуточняване на някои от условията, за които не е възможно да се направи дългосрочно планиране.

Предвидените в този договор-рамка условия се прилагат автоматично към всяка последваща продажба, без да е нужно всеки път страните да се договарят за тях.

По този начин се спестяват средства, време и усилия за многократното договаряне на тези условия и се създава сигурност в отношенията между контрахентите.

Къде се изисква сключване на рамков договор ?

Този договор е доста практично решение и в сферата на услугите. Той се използва при счетоводни, банкови, брокерски и други услуги.Сключване рамков договор

Така например, воденето на счетоводството на един търговец често се възлага на определен счетоводител чрез рамков договор, в който се уговарят цените, сроковете за изпълнение и други условия на последващите договори за счетоводна услуга.

Рамков договор е необходим за условията, при които ще се предоставят, относно консултации или услуги, свързани с техническа поддръжка.

Кантората се занимава активно с изготвянето му,като за целта е нужно да се очертаят основните условия за бъдещото партньорство.

За допълнителна информация, обърнете се на тел. 0897 90 43 91 или по електронната поща office@lawyer-bulgaria.bg.

Rate this post