fbpx

Рискове превоз на стоки

В практиката, често се появяват различни казуси, в който превозвачи са изложени на различни видове рискове при транспорт на стоки до получател. От една страна рисковете са поради лоши метеорологични условия. А от друга поради внезапно нахлуване на трети лица, кражби, взлом от нелегални емигранти или просто самите стоки са били неправилно транспортирани.

Голяма група от рискови ситуации представлява нахлуване на емигранти и нелегални лица *(бежанци) при превоз на стоки и овари.

Отговорността на превозвача има особен правен характер – тя бива класифицирана като невиновна или виновна с повишена грижа на добър търговец.

И в двата случая отговорността на превозвача може да бъде възприета като специфично регламентирана, с оглед превоз на скъпо струващи стоки и товари.

Обичайната компенсацията за тази отговорност на превозвача е ограничена до нейния размер според чл. 23  и чл. 25 Конвенцията за международни автомобилни превози на стоки. Позната като Конвенция CMR, в сила от 19 май 1956 година. Където надлежната отговорност на превозвача е ограничена върху 8,33 единици за килограм бруто липсващо или повредено тегло (около 10 евро/кг).

В случай на забава при доставянето, ако правоимащият докаже, че от това е възникнала щета. Превозвачът е длъжен да заплати обезщетение в размер на тази щета, но не повече от цената на превоза, чл. 23 Конвенцията за международни автомобилни превози на стоки, позната като Конвенция CMR.

Това право за ограничаване на отговорността на превозвача отпада според чл. 29 ЧМР, ако щетата. Взникнала след приемането за превоз на товара, произлиза от измама от негова страна или грешка. Която според закона на сезирания съд се приравнява на измама.

Конвенцията санкционира не само “измама” от страна на превозвача, а неговата особено груба небрежност и всяко негово поведение, което отговаря на това понятие.

В случай че превозвачът не е подсигурил ремаркето на композицията с необходимите механизми за сигурност.

Както и в случаите на съучастие от страна на водача в контрабанда с хора, отговорността на превозвачът е неограничена. Това обстоятелство има жизненоважен характер за съществуването на една транспортна фирма.

Като адвокат по транспорт дела съветваме клиентите да внимават при прием на стоката и получаване на указания за превоза. Тъй като в голяма част от случаите се касае за чупливи или скъпи товари, които предполагат по-висок риск при превоз. В такива критични случаи, освен стандартното описание на стоката, препоръчваме да предоставяте информация за фактурна стойност. При което наш служител ще предложи допълнителна застраховка.

ВИДОВЕ СТОКИ И РЕЖИМ ЗА ПРЕВОЗ

Като адвокат по транспортни дела, следва да отбележим, че самата Конвенция се прилага за всички договори за автомобилни превози на стоки, когато мястото на приемане на стоките и крайната дестинация на превоза се намират в две различни държави. Поне едната от които е член на договора, независимо от това, къде пребивават двете страни по договора и от каква националност са.  Налице са и изключения от това правило, като следва да отбележим, че Конвенцията CMR не се прилага в следните случаи:

  • при превози съгласно международни конвенции;
  • при превози на тленни останки на починали лица;
  • при транспортиране на мебели и вещи при промяна на местожителство.

Специални споразумения между страните при автомобилни превози на стоки могат да се сключват при превози през граници. Или за разрешаване използването на придружаващи стоките документи при превози ограничени само до териториите на техните държави.

Всички стоки, които се класифицират като опасни товари, следва да бъдат транспортирани при специални условия. След получаване на изрични инструкции от товародателя.

Кантората работи по редица случаи, в който нужда от превоз на такива товари на първо място с най-голям приоритет е сигурността на самият превоз.

Именно тук отбелязваме, че е необходимо наред със запитването за транспорт да се предостави пълно описание за вида на стоката. Клас на опасност, UN номер, опаковъчна група.

В случай, че количеството го изисква, такива стоки се возят със сертифицирани камиони. Които притежават необходимите оборудване и обозначения.

Съветваме нашите клиенти да бъдат изключително внимателни при транспорт на определени групи от стоки, изложени на повишен риск от данъчни измами.

Това са горива и добавки към горива, смазочни масла, размразители на база етилов алкохол, разредители и разтворители, етилов алкохол без акцизни знаци и изсушен тютюн.

Тези стоки се превозват при строг мониторинг на стоките в автомобилния транспорт

При стоките, попадащи в тази група, изпращачът и получателят или съответната транспортна компания (за транзит) трябва задължително да регистрират превоза на стоки и да предоставят изискваната информация. Това включва: информация за изпращача, получателя, планираната дата на превоза. Мястото на товарене / разтоварване, точния вид на стоката и нейната класификация, теглото, обема, количеството, номер на камион и др.

Легални изисквания за превоз на хранителни стоки, лекарства и стоки, изискващи температурен режим. Необходимо е да се превозват с хладилни камиони или със специални сертификати от агенцията по храните.Рискове при превоз на стоки

Легални изисквания за превоз на стоки, които се класифицират като отпадъци.

Този вид товари също се превозват със специално обозначени камиони и съответното разрешително от министерството на околната среда и водите.

Легални изисквания за превоз на извънгабаритни товари.

Всички товари, които са с размери, по-високи от 3 метра, по-дълги от 13.6м или по-широки от 2.45м се класифицират като извънгабаритни товари. Те могат да бъдат транспортирани със специализирани за целта превозна средства и обикновено се изготвят специални маршрути и разрешителни. Преди да се премине към транспортирането им.

В кантората разполагаме със специалисти с дългогодишен опит в консултирането на транспортни дружества, превозвачи и спедитори на товари от специален характер. Бигме могли да ви бъдем полезни във връзка със запитване или нужда от консултиране.

Адвокатската кантора  подпомага и консултира пострадали при пътно-транспортно произшествие лица или техни наследници, като във връзка с това осъществява и следните допълнителни дейности и услуги:

Предоставя качествена и навременна правна консултация по транспортни казуси…

Кантората е специализирана по наказателни и административни дела в това число защита правата на гражданите при съставяне на неправилни и незаконосъобразни актове за установяване на административни нарушения. Наказателни постановление и други актове на органите на изпълнителната власт, защита при настъпване на ПТП. Представителство в досъдебното и съдебното производство, представителство при сключване на споразумения с прокуратурата. Защита правата на гражданите при задържане от органите на МВР.

  1. Кантората консултира относно необходимите действия при настъпване на Пътно-транспортно произшествие. Както и за предявяване на претенция за изплащане на обезщетение;
  2. Оказва необходимото съдействие пред застрахователите за получаване на справедливо обезщетение за претърпените вреди, пропуснатите ползи и извършените разходи за лечение; 
  3. Осигурява правна защита и съдействие при отказ от застрахователя да изплати полагащото се обезщетение или при съдебно производство по възстановяване на щетите, причинени от такива случай. 
5,0
Rated 5,0 out of 5
5,0 out of 5 stars (based on 3 reviews)
Excellent100%
Very good0%
Average0%
Poor0%
Terrible0%

Превоз на стоки

Referevces

References

Превоз на стоки

Rate this post