fbpx
Промяна в имената на латински

Промяна в имената на латински

В практиката често се случва, когато в чужбина се наложи да се произнесе име, да се стигне до нужда от промяна в имената на латински език.

Причините за тази промяна са много, но най-общо възможността за изписване на имената на латиница по различен начин в официалните документи може да създаде проблем.

В конкретният случай се говори за разминаване на имената или т.нар. „транслитерация“

Определение за транслитерация Промяна в имената на латински

В Правилник за издаване на българските лични документи е посочено, че „ ….изписване на имената и месторождението на българските граждани в българските лични документи става на кирилица и на латиница чрез английска транслитерация“

Транслитерация на българските букви с латински е процесът на заменяне на знаците от българската буквена система със знаци, базирани на латински.

Успоредно с това следващият метод по темата е транскрипция на името.

То представлява процедура за намиране на съответствие между звуковете на човешката реч и писмени символи, като се използва набор от стандартни правила.

Едни и същи думи или имена се транскрибират различно, поради  различни системи на транскрипция.

За съжаление проблемът започва при български имена в различни чуждестранни езици, които се транскрибират по различен начин. 

Причини за това са много и най-честите са следните :

А/ Транслитерация на името води до осмиващо или опозоряващо звучене,

Б/ Транслитерация на името води до объркване и затруднява произнасянето, както и не е стилистично издържано

 Именно поради това всеки може да прибегне към процедура по промяна на латинското изписване на името

Промяната се извършва в личните документи – лична карта, паспорт, шофьорска книжка, разрешение за пребиваване и др.

Начините за промяна са няколко – но най-сигурният начин е да се извърши след успешно проведена съдебна процедура. Съдебната практика е формирала различен ред, по който да се извършва промяната. 

За допълнителна информация, моля обърнете се към нас на тел. 0897 90 43 91 или на email office@lawyer-bulgaria.bg за консултация и съвет.

5/5 - (47 votes)